15 czerwca 2021, 09:34
Mowa 6 - latka

Mowa 6 - latka

Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Niezwykle istotne w procesie przygotowania dziecka do realizacji obowiązku szkolnego, nauki czytania i pisania jest kształcenie poprawnej i wyraźnej mowy. Dziecko 6–letnie powinno poprawnie i dokładnie wymawiać wszystkie głoski mowy polskiej wypowiadane w sylabach, wyrazach i zdaniach, jeżeli nie ma wady słuchu, wad w budowie narządów artykulacyjnych (języka, warg, policzków podniebienia twardego i miękkiego) lub innych wad, np.: nieprawidłowy zgryz.

MOWA DZIECKA 6 - LETNIEGO

 

 Dzięki prawidłowemu rozwoju mowy dziecko poznaje otaczający go świat. Poprzez mówienie jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Podstawowym środowiskiem kształcenia myślenia i mowy dziecka jest dobrze funkcjonująca rodzina (częste rozmowy z dzieckiem na różne tematy, ograniczanie czasu na TV, komputer, wspólne czytanie, itd.). Rozwój tych funkcji przebiega tu samorzutnie w związku z różnorodnymi rodzinnymi wydarzeniami. Czynniki uczuciowe oraz sytuacje dnia codziennego wzbogacają mowę w tych rodzinach, które rozumieją zależność rozwoju mowy z rozwojem osobowości (myślenia, rozumienia). Ale też rodzice i często dziadkowie sami przyczyniają się do powstawania wad wymowy poprzez naśladowanie mowy dziecięcej (spieszczanie) lub zbytni rygoryzm.

  Mowę dziecka sześcioletniego charakteryzują następujące cechy:

1) posiadanie zróżnicowanego słownictwa,

2) opanowanie podstawowych reguł składni, dobra znajomość form gramatycznych,

3) mówienie zdaniami krótkimi, rzadko występują zdania podrzędnie złożone,

4) występowanie mowy sytuacyjnej i opowieściowej,

5) duża podatność języka na wpływy grupy, jakość i styl wypowiedzi,

6) umiejętność w zadawaniu pytań, protestów słownych, próśb, rozkazów.

  Mowa dziecka w tym wieku jest już bardzo rozwinięta, pełni ona funkcję komunikacyjną i regulacyjną oraz symboliczną. Jest bezpośrednio związana z jego wrażeniami i spostrzeżeniami.

  W przypadku poważnych opóźnień w rozwoju mowy bądź zaburzeń, które nie rokują szybkiej poprawy, lepiej zdecydować o pozostawieniu dziecka w „klasie 0” w szkole lub przedszkolu. Stworzy się dziecku możliwość wyrównania nieprawidłowości, nie narazi się go na stres i nerwicę szkolną oraz na osiąganie gorszych wyników w nauce czytania i pisania.

 Zasób słownictwa czynnego i biernego, jego bogactwo lub ubóstwo jest jednym ze wskaźników ogólnego rozwoju dziecka. Im bogatszy jest zasób słownictwa, tym dziecko lepiej rozumie polecenia rodziców i nauczyciela, buduje złożone wypowiedzi (od 5 – 7 słów) i jest ciekawe świata, a w testach psychologicznych osiąga znacznie wyższe wyniki ilorazu inteligencji.

 Ważne jest również to, w jaki sposób dziecko wypowiada się, czy popełnia błędy gramatyczne i składniowe, jak komunikuje się z dorosłymi i rówieśnikami. Dzieci tworzą tzw. neologizmy językowe (np.: zadzwonić telefonować – zatelefonić). 6 - latki nie mają jeszcze wykształconej „odwracalności myślenia”, nie potrafią odróżnić i nazwać pojęć nadrzędnych od podrzędnych, mają kłopoty ze zrozumieniem złożonych poleceń i prostych zadań tekstowych.

 Bardzo istotnym zadaniem w przygotowaniu dzieci do nauki czytania jest kształcenie słuchu fonematycznego dziecka, a w szczególności analizy i syntezy słuchowej. Podstawowym warunkiem sukcesu dziecka w tej dziedzinie jest prawidłowy słuch fizyczny, gdyż wszelkie zaburzenia w słyszeniu spowodowane częstymi chorobami górnych dróg oddechowych, ucha, katarami utrudniają dostrzeganie i różnicowanie dźwięków. Ćwiczeniu słuchu służą wszelkie zajęcia umuzykalniające, zabawy w rozpoznawaniu i nazywaniu dźwięków otoczenia, środków lokomocji, instrumentów muzycznych. Zabawy te przyczyniają się do doskonalenia słuchu i ułatwiają identyfikowanie dźwięków mowy ludzkiej, jakimi są głoski.

 Dzieci, które błędnie wypowiadają poszczególne głoski, nie będą zdolne do dokonywania prawidłowej analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Szczególne jednak trudności występują w momencie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej, gdy głosce podporządkowuje się literę.

 Przed rodzicami i nauczycielami stoją następujące zadania dotyczące rozwijania i kształcenia mowy 6 – latków:

1) poszerzanie słownictwa czynnego i biernego w oparciu o ich doświadczenia i treści programu przedszkolnego,

2) wyrabianie umiejętności poprawnego budowania zdań i dłuższych wypowiedzi,

3) wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na różne tematy,

4) rozwijanie umiejętności powtarzania i zapamiętywania usłyszanych treści,

5) doskonalenie wymowy w zakresie poprawności artykulacyjnej, gramatycznej oraz wyrazistości wypowiedzi.

 Nieprawidłowa wymowa oraz ubogie słownictwo u dzieci rozpoczynających edukację szkolną są poważną przeszkodą w osiąganiu przez nich sukcesów szkolnych, mogą być powodem zaburzeń emocjonalnych takich jak: fobie szkolne, lęki, jąkanie. Mogą one także wpływać na ilość i jakość kontaktów werbalnych z rówieśnikami i dorosłymi oraz związane z tym trudności w okazywaniu uczuć i emocji (dzieci krzykliwe, kłótliwe, złośliwe lub wycofane, zamknięte w sobie). Wady wymowy są poważną przyczyną trudności w nauce czytania i pisania. Wyżej wymienione zaburzenia uniemożliwiają dobry start w szkole, który jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. Dziecko gotowe do podjęcia nauki ma wielką szansę na to, aby w przyszłości osiągnąć sukcesy edukacyjne, zawodowe i osobiste na miarę swoich możliwości.

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

- wpisy o podobnej tematyce

O hejterach
1 października 2022, 14:37
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Zadecydowałam. Od dziś nie zaprzątam sobie głowy bzdurnymi problemami. Od dziś mam w nosie komentarze od moich serdecznych wrogów, od dziś nie reaguję na docinki i próby sprowokowania mnie.
Milczenie nie usprawiedliwia przemilczeń.
14 września 2022, 17:23
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Przekręt nie jest sprawą jednego człowieka. Oszuści miłosni działają w grupie i mają hierarchię oraz strukturę organizacyjną, która obejmuje głównego bossa, kierowników i pracowników / pracownice. Internet jest ich głównym źródłem "łowienia" swoich ofiar. Kontaktują się z Tobą online przez osobę, która wydaje się być Tobą zainteresowana.
Różnica między inteligencją, a mądrością
18 sierpnia 2022, 21:45
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Między tymi pojęciami są diametralne różnice , które chciałabym wam teraz przedstawić. Inteligencja nie jest tym samym pojęciem co mądrość. 
Olśnienia
2 czerwca 2022, 16:31
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Z rodzicami to jest tak, że do pewnego momentu jesteśmy w stanie im wszystko puścić płazem (urok czy przekleństwo naszego dzieciństwa?). Czasem nawet nie zauważamy, jak bardzo bliscy potrafią uszkodzić nasze postrzeganie siebie samych i reszty świata.
Dlaczego związki upadają?
10 stycznia 2022, 20:32
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Jako osoba, która sporo doświadczyła w relacjach między ludźmi, stale otrzymuje pytania od ludzi o tym, przez co przechodzą i jak mogą to naprawić.
Wszystko zatacza koło, czyli co dajesz - to dostajesz...
13 września 2021, 14:46
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
W naturalnym świecie istnieje zachowana równowaga w 100%, oczywiście kiedy człowiek nie ingeruje. Flora i fauna są przystosowane do radzenia sobie w każdej sytuacji i w każdych warunkach. To jest prawo naturalne.
Magiczna tabletka.
30 lipca 2021, 13:20
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Chciałam opowiedzieć dzisiaj historię, o magicznej tabletce, która jest odpowiedzią na wszystkie wasze problemy, rozterki oraz pomoże wam wznieść wasze życie na inny, wyższy poziom. Jak to mówią w Anglii, let's go!
Motywacja siedzi w Twoim mózgu
22 czerwca 2021, 15:36
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Twój mózg to niesamowita maszyna, dzięki której możesz osiągać niesamowite cele. Jeśli tylko naprawdę chcesz się czegoś nauczyć to Twoja motywacja wytworzona w mózgu powoduje wzrost energii, napędzającej Cię do działania, pobudzającej ciekawość i chęć poszukiwania informacji.
19 maja 2021, 08:13
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
"Małe kobietki" to powieść amerykańskiej autorki Louisy May Alcott przeznaczona głównie dla młodych dziewcząt, choć nie tylko.