Słowo

Wpisy zawierające słowo kluczowe słowo.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

PO CO TE WYDARZENIA? Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

PO CO TE WYDARZENIA? 202. Aby ludzkość nauczyć, pokazując zwrotne wydarzenia, które sami wyprowadzacie wcześniej od siebie w formie; myśli, słów i czynów. Dziś fala wzmocniona, to odpłata, wynik ich chcenia i dotyczy wszelkich form (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
JAKŻE ŚWIAT PRZEBOGATY! Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

JAKŻE ŚWIAT PRZEBOGATY! 201. Gdy ludzki duch woli Bożej słucha, zmieniając się idąc ku Światłu naprzeciw. Są zdania i słowa, których komentować nie trzeba, one mówią wszystko. I tak ludzki duch, człowiek prawdziwy staje się lżejszym wzlat (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
MASZ CEL Przesłanie Mojżesza apostoła Prawdy

MASZ CEL 75. Wszystkie ludzkie duchy przebywające tu i teraz na Ziemi powinny wyznaczyć sobie cel jaki pragną osiągnąć. Ja Mojżesz mam jeden cel; dotarcie do Raju duchowego z którego wyszedłem. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
MOCNY STOI NAD NAMI! Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

MOCNY STOI NAD NAMI! 196. I nami rządzi swoimi prawami, kto ich nie przestrzega szybko łamią nierozważnego, dziwne, że tych zależności nie widzicie i niżej, niżej schodzicie dając się porwać w przepastne otchłanie ciemnego samego, gdzie życie wiedziecie twora martwego, nie duchowego. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
WIELKA IMPREZA Przesłanie Mojżesza apostoła Prawdy

WIELKA IMPREZA 73. Przeminęło Lato Kwiatów w Otmuchowie. Wiele tysięcy ludzkich tworów przyjechało, aby kupić sobie kwiaty, drzewka czy też inne sadzonki. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
BEZ DWÓCH ZDAŃ Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

BEZ DWÓCH ZDAŃ 191. Należy pamiętać, że korzenie swojego pochodzenia mocno w rzeczywistości tkwią, a rzeczywistością najwyższą jest Bóg, od zawsze wraz ze sformowanym bezpośrednim promieniowaniem, boskim istotnym! Wszystko inne powstało p (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
LUDZKIE GADANIE Przesłanie Mojżesza apostoła Prawdy

LUDZKIE GADANIE 71. Ludzkie twory deklarują, że wierzą w Stwórcę i chcą podążać drogą do Światła. Są to puste deklaracje, za tym nie idą żadne poczynania, tylko słowa. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
ILE ZMIAN NASTANIE? Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

ILE ZMIAN NASTANIE?  186. Jest to nieustający proces, wzrost samoświadomości i wzrost odpowiedzialność, im dalej tym bardziej czujnie z włączonymi wszystkimi zmysłami. Im większe Światło tym większe zagrożenie szczególnie tu na Ziemi, gdzie cień może być koło Światła. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
WODA-ŹRÓDŁEM ŻYCIA Przesłanie Mojżesza apostoła Prawdy

WODA-ŹRÓDŁEM ŻYCIA 68. Woda dla ludzi tu na Ziemi jest bezcennym darem od Stwórcy. Niestety ludzkie twory w ogóle nie dbają o wody na całej kuli ziemskiej. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
JUŻ OBŁOKI ZAKRYŁY ŚWIATŁO PRZED LUDZKIM WZROKIEM Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

JUŻ OBŁOKI ZAKRYŁY ŚWIATŁO PRZED LUDZKIM WZROKIEM 180. Lecz skutki jego działania wypalają piętno na ich ciałach, które piecze i coraz mocniej boli, to wynik ich błędnego działania na Ziemi, ich zagubienia, celowego skutku służby ciemnemu. I cho (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
MAJÓWKI Przesłanie Mojżesza apostoła Prawdy

MAJÓWKI 65. Wiosna rozkwitła pełną krasą w maju, zieleń soczysta pojawiła się na drzewach. Dokoła bardzo dużo rozkwitniętych kwiatów na drzewach jak i na łąkach. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
WIELKIE WYDARZENIA Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

WIELKIE WYDARZENIA 178. I choć niewidoczne dla ziemskiego wzroku, to przeczuć je można, a skutki ich wyraźnie widać w otoczeniu. Na jednym kontynencie głód, na drugim żywności nadprodukcja. U jednych nadwyżki finansowe, u drugich długi. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
CZY WSZYSCY WYTRZYMAJĄ? Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

CZY WSZYSCY WYTRZYMAJĄ? 177. Nie, ponieważ Stwórcy już nie słuchają i nie ma czego już oczekiwać od dziczy, ich pioruny porażą wybijając ciemnych co do sztuki. Taryf ulgowych i zniżek dla ciemnych nie ma, bezwzględna Siła Boskiego prom (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
PAMIĘTNA NOC PRZED NAMI Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

PAMIĘTNA NOC PRZED NAMI 168. I tak jak około 2000 lat temu Stwórca zesłał na Ziemię Miłość, mnie Jezusa, Syna Bożego, tak teraz 29 grudnia znów się jako Chrystus narodziłem i na Ziemi stałem się człowiekiem świadom siebie samego! Przyszed (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
WSZYSCY MNIE POZNAJĄ Jezus Chrystus, Syn Boży, Graal na Ziemi

WSZYSCY MNIE POZNAJĄ Ale zaraz amnezji duchowej dostają i natychmiast sami upadają. I nie ważne czy do mnie zbliżają się od mojego imienia i nazwiska duchowego Jezusa Chrystusa, czy ziemskiego Romualda Statkiewicza. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »