Psychologia

Wpisy zawierające słowo kluczowe psychologia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Lekcja 40a oryginalna42@pino.pl

W kulturze zach. wprowadzenie hipnozy zaczęło się przed około 200 laty. Najwcześniejsze próby podjął F.A. Mesmer. Jego techniki określa się jako " masmeryzm". Odkrył on coś, co nazwał ' magnetyzmem zwierzęcym' ( rodzaj fluidu cielesnego, który trzeba rozprowadzać w pacjentach, aby uzyskać wyleczenie), leżało założenie o istnieniu siły przenikającej wrzechświat - elektrycznej lub magnetycznej. Masmer za pomocą pewnych manipulacji ( dotykanie, głaskanie), a nawet poprostu jedynie za pomocą silnego aktu woli, można wytwarzać w ludziach energię, udzielać jej innym i powodować najbardziej zdumiewające i zdrowe skutki. Nie znając jeszcze chemicznych środków znieczulających, wykorzystywano hipnozę jako środek złagodzenia bólu podczas operacji Zajął się tym J. Eisdale. M.H. Erikson natomiast opracował oryginalną formę indukcji i różne techniki terapii. Jedną z nich jest technika dezorientacji, polegająca na przedstawieniu trudnych do zrozumienia słów, (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 8a oryginalna42@pino.pl

Generalizacja bodźca to proces prowadzący do tego, że reakcja warunkowa jest wywoływana przez bodźce neutralne, które przypominają BW, lecz nie są z nim identyczne. Generalizacja jest rozszerzeniem RW na bodźce podobne do bodźca warunkowego. Różnicowanie bodźca to zdolność odróżnienia podobnych bodźców ireagowania wyłącznie na właściwy BW. Uczenie się bardziej skomplikowanych zachowań można wyjaśnić zasadami rządzącymi warunkowaniem wyższego rzędu. Kiedy warunkowanie zajdzie, BW (BW1) może spełniać funkcję BB - łączenie go z bodźcem naturalnym (BW2) prowadzące do tego, że bodziec ten także staje się warunkowy. Na uczenie się oddziaływuje zarówno kontekst w jednym warunkowaniu klasycznym zachodzi, jak i oczekiwanie pojawiające się w rezultacie tego warynkowania. W warunkowaniu klasycznym dużą rolę odgrywa też umysłowy obraz przedmiotu - widziany " wewnętrznym okiem" ( wyobrażenie) Zarejestrowanie bodźca, reakcji i łączącego je związki odpowiedzialne są r&oacut (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 40 oryginalna42@pino.pl

Określenie hipnoza zostało wprowadzone przez J. Braida i pochodzi z języka greckiego - imię boga snu. Hipnoza jest to inny, zmieniony stan świadomości, podczas którego osoba zgadza się: odprężyć się, skoncentrować, aby jej wyobraźnia działała swobodnie, aby logiczne związki czasowe, przestrzenne i fizyczne uległy zniekształceniu, rozkojarzeniu, reagować zgodnie z wolą i sugestią hipnotyzującego. Osoba ulegająca sugestii hipnotycznej wierzy, jest przekonana, że potrafi kierować swym ciałem i psychiką, w sposób, jak kiedyś uważała za niemożliwy. Potencjalny klient ma z góry wyrobione poglądy na temat hipnozy - im większa jest zbieżność oczekiwań pacjenta i hipnotyzera - tym większa szansa na powodzenie. Potencjalny hipnotyzowany musi mieć dostateczną motywacje do wejścia w ten stan, trzeba przełamać jego opory, obawy i napięcia. Pożądane są zdolności do koncentracji i wyobraźnia. Bardzo podatne są osoby ciekawe i śmiałe. Duży wpływ na podatność ma też zaufanie oraz uczenie się związan (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 39 oryginalna42@pino.pl

 Niezbyt nasilone i sporadyczne zaburzenia snu są owszechne i nie trzeba się nimi przejmować. Najczęściej są skutkiem przeżywania silnych emocji, gniewu, rozczarowania. Do bezsenności prowadzi tez natłok myśli. Ciężkie lub długo utrzymujące się zaburzenia snu SA sygnałem różnych chorób zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Każda taka sytuacja wymaga porady medycznej. Dobry sen możesz wprowadzić dzięki odpowiednim zwyczajom, takim jak: - stała pora spoczynku, - ustalenie indywidualnego zapotrzebowania na sen, - spania w cichym, ciemnym i wywietrzonym miejscu, - niesypiania podczas dnia, - niepicie kawy, alkoholu, niepalenie, - unikanie silnych wzruszeń i wysiłków wieczornych, - zajęcie się czymś – gdy nie można zasnąć.  Podczas snu zachodzi w organizmie znaczna aktywność. Wiąże się ona z uwagą, emocjami, pamięcią i uczeniem się. Po co śnimy? 1. Oczyszczamy mózg z substancji neurochemicznych nagromadzonych podczas aktywności 2. Pobudzamy rozwój m (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 8 oryginalna42@pino.pl

 Uczenie się to względnie trwałe zmiany zachowania będące wynikiem doświadczenia. Habituacja – uczenie się polegające na tym, ze wielokrotne poddanie organizmu działaniu danego bodźca zmniejsza jego wrażliwość na ten bodziec. Podstawa wielu typów uczenia jest tworzenie skojarzeń – związków łączących jeden obiekt lub zdarzenie z innym obiektem lub zdarzeniem. Warunkowanie klasyczne  To forma uczenia się polegająca na tym, że bodziec neutralny zostaje połączony z bodźcem powodującym zachowanie odruchowe i z czasem zaczyna wystarczać do wywołania tego zachowania. Bodziec bezwarunkowy (BB) wywołujący automatyczna reakcję bezwarunkowa (RB), nie wymagający uczenia się. Reakcja bezwarunkowa -  odruchowo wywołana przez specyficzny bodziec. Bodziec warunkowy (BW)  - bodziec pierwotnie obojętny, uzyskujący znaczenie poprzez warunkowanie czyli powtarzające się łączenie go z bodźcem bezwarunkowym. Reakcja warunkowa (RW) – reakcja (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 7g oryginalna42@pino.pl

 Halucynogen jest substancją wywołującą doświadczenia spostrzeżeniowe znane jako halucynacje. Halucynogeny obejmują meskalinę, pejotl, psylocybine, dietyloamid kwasu lizergowego (LSD), fencyklidynę (PCP), kretaminę („wyjątkowe K”) i marihuanę.. LSD jest syntetyczną substancja wywołującą zmiany w spostrzeganiu. Osoby przyjmujące zwykle doznają halucynacji wzrokowych, które często przybierają postać kształtów geometrycznych, charakteryzujących się sugestywnymi barwami i gwałtownymi ruchami. Przy większych dawkach kształty geometryczne są zastępowane szybko zmieniającymi się przedmiotami symbolicznymi. Osoby zażywające mogą czuć się tak, jakby stawały się częścią tego, co obserwują. Halucynacje słuchowe obejmują słyszenie wymyślonych języków obcych lub symfonii. Objawy te mogą trwać przez kilka godzin. LSD może wywołać przerażające doświadczenia, które mogą być spowodowane zmiana dawki, nastroju, oczekiwań i otoczenia. Halucynacje mogą powracać (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 38 oryginalna42@pino.pl

 Być świadomym to znaczy zdawać sobie sprawę z przebiegu własnych procesów myślowych, ale również ze zdarzeń zewnętrznych. Świadomość jest procesem, który mieści się w pewnych granicach – od czujności, pobudzenia i wrażliwości, Az do niewrażliwości i senności. Stan świadomości może się zmieniać z uwagi na zmiany w środowisku komórek mózgowych, które następują w efekcie stosowania środków chemicznych lub zbyt słabej czy nie silnej stymulacji. Podświadomym jest wszystko to, z czego nie zdajesz sobie w pełni lub tez całkowicie sprawy, ale co ma znaczenie i może stać się dostępne Twojemu rozumowi i kontroli. Fizjologiczne aspekty snu. Sen można wyjaśnić z dwóch płaszczyzn: fizjologicznej i psychicznej. W określonych fazach snu ludzie rozróżniają dźwięki, wysłuchują informacji i powtarzają je po przebudzeniu, komunikują się za pomocą odpowiedniej sygnalizacji ze światem zewnętrznym, wykonują polecenia, a nawet uczą się (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 37b oryginalna42@pino.pl

 Co można zrobić gdy umiera ktoś bliski? Niewiele można zrobić w sensie aktywności działania; można natomiast spróbować trochę inaczej, bardziej ,bardziej świadomie i aktywnie to przeżyć. To fakt nie do cofnięcia, nieuniknione cierpienie. Faktu zmienić nie można. Początkowo zmienić nie można tez stosunku do faktu. Męka jest jednak nie do zniesienia i człowiek ma prawo bronić się przed nią, szukając oparcia. Mówimy często, że ktoś umarł Mi. Nacisk, który kładziemy właśnie na ten zaimek osobowy, ukazuje całą naszą próżność, chociaż i na poczucie indywidualnej krzywdy. Są też całkiem inne sytuacje i postawy: śmierci chciane, upragnione, wyproszone. Mogą być one spowodowane zupełnie innymi czynnikami. Z jednej strony takie nastawienie może być uzasadnione wielkim cierpieniem, osamotnieniem, niedołęstwem osoby, jej brakiem zdolności do niezależności i życia na własny rachunek, co wiąże się z upokorzeniem, poczuciem winy, bezsilnością, poczuciem bycia zbędnym. Towarzyszyć temu (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 7f oryginalna42@pino.pl

 . Pewne substancje psychoaktywne, łączone z heroiną, morfina, kodeiną, percodamem i demerolem, zwane są narkotycznymi środkami przeciwbólowymi, ponieważ są silnie uzależniającymi substancjami stępiającymi zmysły i powodującymi analgezję., czyli uśmierzanie bólu. Substancje te reagują na pewne receptory endorfiny. Na ogół substancje tego rodzaju są przepisywane, by uśmierzać ból, hamować ostra biegunkę, przedłużający się kaszel i zaburzenie snu. Heroina jest opiatem wytwarzanym z maku lekarskiego. Heroina może spowodować uczucia odprężenia i euforii, jednak efekty są tak krótkotrwałe, a po nich następują negatywne zmiany nastroju i zachowania.. Tak jak inne opiaty heroina jest środkiem uspokajającym działającym na ośrodkowy układ nerwowy, powodującym spowalnianie aktywności  neuronowej w obszarach pnia mózgu odpowiedzialnych za oddychanie i kaszel, a także w innych obszarach mózgu. Kiedy heroina znajduje się w organizmie, wywołuje zwężenie źreni (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 37a oryginalna42@pino.pl

 Czym innym jest choroba jako abstrakcyjny proces, który mnie nie dotyczy, albo tez dotyka mnie lub bliskich z całym okrucieństwem i mocą. Podejście do procesu  własnej choroby staje się nawet elementem obrazu siebie. Bywa, że jest to podstawa identyfikacji, poczucia tożsamości – szczególnie przy chorobach przewlekłych. Podejście do choroby jako zła nie implikuje negatywnej postawy wobec chorego. Czasami negatywne postawy wobec choroby uogólniają się na osoby chore. Brak komfortu wywołany jest projekcją własnych lęków i obaw związanych ze swym zdrowiem i życiem. U osób empatycznych siła doznanego cierpienia jest także czynnikiem czyniącym kontakt z osobą chorą trudnym i prawie nie do zniesienia. Postawy do osób chorych można podzielić na : pozytywną, negatywną i obojętną . Chore osoby są spostrzegane jako słabe, biedne, pokrzywdzone. Czasami towarzyszy temu strategia zakładania maski. Jej efektem ma być komunikowanie choremu postawy współc (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 37 oryginalna42@pino.pl

 Postawa to względnie trwała, dynamiczna organizacja związanych z określonym przedmiotem struktur i procesów poznawczych, emocjonalnych oraz schematów zachowania, którą charakteryzuje różny stopień zależności, zawartości, siły, trwałości, natężenia, ważności i adekwatności. Postawa ma trzy komponenty: Komponent poznawczy postawy – zawiera nasza wiedzę na temat danego zjawiska, osoby, problemu. Są to informacje, ale już odpowiednio zhierarchizowane, o określonej wadze, związane z dominującymi u osób wartościami. Komponent emocjonalny postawy- obejmuje nasze emocje, uczucia, nasz poziom sympatii i antypatii, który wcale nie musi być logiczny i wynikać z argumentów racjonalnych; jest on raczej związany z uprzednimi doświadczeniami, z opiniami ważnych dla nas osób. Komponent behawioralny postawy – to nasze konkretne zachowanie wobec określonego obiektu, zjawiska, zagadnienia, ich częstotliwość oraz tendencje do przejawiania tych zachow (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 7e oryginalna42@pino.pl

 W odróżnieniu od środków uspokajających środki pobudzające uaktywniają ośrodkowy układ nerwowy, stymulując aktywność związaną z zachowaniem i wzmagając pobudzenie. Niewielkie dawki amfetaminy i kokainy mogą wywołać poczucie większej energii fizycznej i psychicznej, mniejszego głodu i niewrażliwości. Ze względu na to,  że „schodzenie” z tego stanu wiąże się z rozczarowaniem,  osoby przyjmujące środki pobudzające często chcą powtórzyć to doświadczenie, z zatem ryzykują stałe przyjmowanie substancji środki pobudzające mogą najbardziej uzależnić. Osoba przyjmująca kokainę ma wzmożone poczucie zdolności fizycznych i psychicznych przy jednoczesnej utracie apetytu. U osób chronicznie nadużywających kokainę występuje paranoja, zgrzytanie zębami i powtarzające się zachowania. Osoby te mogą również doświadczyć zaburzeń w polu widzenia, takich jak, uczucie, że owady chodzą po skórze. Kokaina działa poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy i (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 36 a oryginalna42@pino.pl

 Przez terapie behawioralną rozumie się wąski zakres modyfikacji zachowań stosowanych wobec psychologicznych problemów, różnego typu zaburzeń i chorób. Chodzi tu o uzyskanie kontroli nad przebiegiem wisceralnym (  trzewiowym – dotyczącym wnętrzności ). Wyróżnia się dwie najczęściej stosowane formy: biofeedback, terapie odreagowującą. Biofeedback to biologiczne sprzężenie zwrotne. Polega na wykorzystaniu metod uczenia się, aby uzyskać kontrolę nad aktywnością trzewną, somatomotoryczną oraz aktywnością centralnego układu nerwowego. Najczęściej stosuje się biofeedback EEG (regulujący pracę mózgu; nasilenie i częstotliwość fal alfa i theta), b. EKG ( tętno i ciśnienie krwi) b. funkcji wewnętrznych ( reakcja skórno-galwanicznej skóry – RSG) oraz temperatury ciała. Medycyna behawioralna obejmuje metody modyfikacji zachowania technikami poznawczymi, modelowania oraz warunkowania. Działania te odwołują się do procesów świadomej kontro (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 7d oryginalna42@pino.pl

 Środki uspakajające, zwane również lekami uspokajająco-nasennymi, obejmują barbiturany; alkohol i leki przeciwbólowe, takie jak relanium. Leki tej kategorii mają tendencje do wyhamowania osoby, obniżając jej aktywność i poziom świadomości. Alkohol jest zaliczany do grupy środków uspokajających, ponieważ obniża napięcie w układzie nerwowym poprzez swoje blokujące oddziaływanie na pobudzające neuroprzekaźniki.  Zmienia on strukturę błony neuronu, zmieniając przekaz neuronowy. Środki uspokajające takie jak alkohol mogą tez blokować działanie neuronów hamujących, tak wiec występuje pobudzanie niektórych neuronów, które w innej sytuacji były zahamowane. Zatem oprócz obniżania niektórych aktywności neuronowych, aktywują również neurony, które bez ich udziału nie byłyby pobudzone zjawisko to nazywa się rozhamowaniem. Chociaż potrzeba około godziny na całkowite wchłoniecie alkoholu do krwi, osoby pijące odcz (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 36 oryginalna42@pino.pl

 Między ciałem a psychiką zachodzi złożona interakcja, zależność obustronna, a rozważania na temat czynnika pierwszego nie zawsze mogą doprowadzić do pozytywnego rozwiązania. W pewnym momencie nie da się odszukać tego,  co było pierwotne, dostrzega się jednak tendencję poszukiwania przyczyn swoich złych nastrojów w określonym stanie ciała; znacznie rzadsze jest myślenie o złych emocjach jako przyczynach rejestrowanego dyskomfortu fizycznego. Medycyna psychosomatyczna traktuje człowieka jako integralną całość. Podstawowe jej założenie to twierdzenie, iż zmiany w zakresie funkcji jednego rodzaju pociągają za sobą zmiany w zakresie drugiej. Składa się z dwóch ważnych elementów składowych : Psychosomatyki, która opiera się na twierdzeniu, że czynniki psychospołeczne mogą wywołać w organizmie określone zmiany fizjologiczne oraz Somatopsychologii twierdzącej, iż stany fizjologiczne prowadzą do zmian w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka. Zależności te mają charakter (...)

Zobacz cały wpis na blogu »