Psychologia

Wpisy zawierające słowo kluczowe psychologia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Tytułem wstępu Rzecz o zakłamanym pesymizmie

Tytułem pierwszego wpisu można by rzec że jest to pamiętnik. Chociaż w sumie też można uznać to za bloga. Po prawdzie bloga nikt nie czyta bo jest ogólnodostępny i w dodatku o Panu XY... na dobrą sprawę może mieć nawet ksywę WUJ pisane przez H. Na cholerę ktoś ma czytać coś o osobie której nie zna, ani nie opowie tego znajomym, żeby się wspólnie pośmiać ze znajomymi, ani skonfrontować to co pisze z jego prawdziwym jestestwem (z reguły ludzie jak kogoś poznają to myślą że tego kogoś znają ). Poza tym ludzie którzy czytają blogi tylko marnują czas, kogo obchodzi jakie WUJOSTWO napisze jakiś tam WUJ, przypomnę że pisane przez samo „H”. Blogi są tylko po to, aby je pisać. Pamiętniki to o wiele głębsza sprawa. Przejdźmy do rzeczy (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
nie rozumiem Czuję Myślę Odkrywam

Dręczą mnie przez ostatnie parę dni takie pytania: Co jest nie tak z odbieraniem przez ludzi rozmów, komunikatów na temat psychoterapii, psychologów, psychiatrów... Dlaczego uważają, że to coś zdrożnego lub strasznego, że ktoś chodzi na terapię, bierze proszki, konsultuje się.... Ja uważam, że to oznaka, że człowiek ma odwagę przyznać się przed samym sobę, że jest coś, co mu utrudnia życie/funkcjonowanie i stara się to zmienić. Nie siedzi na ogonie i nie płacze, że mu źle i jaki to on jest nieszczęśliwy i pokrzywdzony. Często z rodziną nie można porozmawiać ponieważ: Jest się za bardzo emocjonalnie przywiązanym i każda próba dyskusji kończy się katastrofą, krzywdzeniem się, awanturą i licho wie co jeszcze Rodzina za wszelką cenę stara się pomóc w sposób zdecydowanie subiektywny, bez doświadczenia i często szkodzi Zwyczajnie nie ma się ochoty dzielić z rodziną wsz (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 13 oryginalna42@pino.pl

 Rozwój języka – pierwsze słowa Zgodnie z koncepcją empiryzmu, podstawą wszelkiej wiedzy jest doświadczenie. Według behawiorystów zdolność posługiwania się językiem jest w pełni efektem uczenia się. Natomiast natywizm zakłada, że zasadnicze aspekty zdolności językowych są wrodzone.. Ludzie przychodzą na świat z wewnętrznym mechanizmem nabywania języka (MNJ), wyposażonym z zestaw powszechnych reguł geometrycznych, obowiązujących w każdym języku, odkrywamy język, który słyszymy wokół siebie, a nasz MNJ dostraja do niego wbudowany zestaw reguł, dzięki czemu zaczynamy się nim posługiwać.  Inni badacze utrzymuj, że zdolności językowe rozwijają się na podstawie pewnych ogólnych zdolności poznawczych, związanych na przykład z spostrzeganiem i kontrolą motoryczną. To, że właśnie wszyscy ludzie zaczynają w pewnym momencie rozwoju posługiwać się językiem – nawet wtedy, gdy nie są na ten temat instruowani -  świadczy o tym, że struktura nasze (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 45a oryginalna42@pino.pl

 Przez dziecko, które jest w nas, porozumiewamy się ze swoim dzieckiem. Poszukiwanie dziecka w sobie to gotowość do funkcjonowania na poziomie emocjonalnym, przeżywanie świata na bazie doznań sensorycznych, wykorzystanie energii i uruchamianie zachowań twórczych. Rób coś, co Ciebie fascynuje! Teraz chodzi raczej o fascynacje intelektualne, nieco mniej o emocje; jednakże emocje pozytywne są przecież konsekwencją działań podejmowanych z pasją i zaangażowaniem. Opowiadaj dziecku o Twoich hobby, dziel się tymi umiejętnościami, które sam w sobie cenisz. Komunikowanie się z dzieckiem podczas przekazywania wiedzy jest wyzwaniem. Zauważmy, jakim sprawdzianem jest dla nas mówienie w sposób prosty, przystępny, ale … nie pozbawiony sensu. Pytania dziecięce są wdzięczną stymulacją myślenia twórczego, pozbawionego schematów i narzucających się skojarzeń, które nierzadko maskują to, co naprawdę najważniejsze. Schematy procesu budzenia nowych z (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 12 c.d. oryginalna42@pino.pl

 Semantyka. Język spełnia swoje znaczenie dzięki temu, że jest nośnikiem znaczeń. Dziedziną zajmującą się znaczeniem słów i zdań jest semantyka. O ile dźwiękom mowy odpowiadają pewne podstawowe jednostki ( fonemy), a składniowy aspekt zdań jest reprezentowany przez swoje podstawowe elementy (części zdania), o Tyla aspekt semantyczny znajduje odzwierciedlenie w morfemach, czyli elementarnych jednostkach znaczeniowych języka. Łączenie morfemów odbywa się zgodnie z pewnymi regułami. Znaczenia są zwykle przypisywane określonym dźwiękom lub w sposób arbitralny. Znaczenie niektórych wyrazów zostało ukształtowane w toku szczególnych zdarzeń historycznych. Sens zdarzenia jest w dużej mierze niezależny od tego, czy jest ono poprawnie zbudowane. O ile morfemy są łączone w reprezentacje znaczeń słów, o tyle słowa są łączone w reprezentacje sądów. Reprezentacje sądów są umysłowymi zdaniami wyrażającymi znaczenie określonych stwierd (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 12 oryginalna42@pino.pl

 Komunikacja za pomocą języka jest procesem wytwarzania i odbierania. Produkcja wypowiedzi jest naszą zdolnością mówienia lub wykorzystywania w inny sposób słów, zwrotów i zdań do przekazywania informacji. Niezwykła właściwością produkowania wypowiedzi jest generatywność. Nieustannie generujemy nowe zdania; nasze wypowiedzi i zapiski nie SA kopiami zdań, które jesteśmy w stanie wytworzyć, jest zdumiewająca. Rozumienie języka jest zdolnością pojmowania wiadomości przekazywanych za pomocą słów, zwrotów i zdań. Nasza zdolność rozumienia fragmentów wypowiedzi, źle wymówionych słów i niewłaściwej składni jest zadziwiająca. Jesteśmy w stanie zrozumieć wypowiedzi bardzo małych dzieci, wypowiedzi zabarwione regionalnym lub obcym akcentem i wypowiedzi osób sepleniących. Jednostki języka są zbudowane z prostych elementów składowych, które mogą być łączone na wiele sposobów, jednak pod warunkiem że odbywa się to (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 45 oryginalna42@pino.pl

 „Nie lubię się bawić” – może oznaczać lęk przed utratą ścisłej kontroli nad własnym zachowaniem. Prawdziwa zabawa zmusza do aktywności. Kto bawi się prawdziwie – jest zaangażowany emocjonalnie, jest w samym centrum działań. Dzieci SA spontaniczne, zaangażowane, pełne pomysłów, inicjatyw, niezniszczalnej energii i radości, funkcjonując emocjonalnie, fizycznie, duchowo i intelektualnie; „całe w zabawie”, która jest ich światem. Bawimy kogoś, kogo się boimy, o kogo zabiegamy, kto ma nad nami władzę. Nie nawiązujemy z nim prawdziwego kontaktu. Uzyskujemy akceptację jedynie warunkową; jesteśmy akceptowani i tyle, o ile nasze występy się spodobały. Z dorosłymi – gramy rolę błazna, bawidamka, osoby, której nie trzeba traktować do końca poważnie. W kontakcie z dziećmi – wychowujemy w ten sposób małych tyranów, którzy są bierni, niezadowoleni, znudzeni i wiecznie nieusatysfakcjonowani. „Bawić się kimś” &nd (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 11d oryginalna42@pino.pl

 Udoskonalanie pamięci. Trafność wspomnień można doskonalić na dwa sposoby: zwiększając ja w trakcie ich magazynowania lub podczas ich wydobywania. To, że pamięć jest uzależniona przede wszystkim od stosowanych strategii, wyjaśnia odkrycie, zgodnie z którym należy ona do zdolności poznawczych o najniższym stopniu odziedziczalności. Poprawiające pamięć sztuczki angażują zazwyczaj kodowanie rozbudowane, a i też często wymagają wizualizowania jednych przedmiotów w połączeniu z innymi, oraz przekształcania nieuporządkowanego materiału w zorganizowane jednostki informacyjne. Najważniejsze jest organizowanie informacji umożliwiające ich zintegrowanie, czyli tworzenie związków łączących to, co chcemy zapamiętać, z posiadanej już wiedzy. Tworzenie umysłowych obrazów łączących różne przedmioty wywiera pozytywny wpływ na zapamiętywanie; jest tak nawet wówczas, gdy niewkładany wysiłku w uczenie się danego materiału. Np. chcąc zapamiętać imię nowo poznanego człowieka, (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 44 oryginalna42@pino.pl

 Dziecko ubogaca ludzi dorosłych. Ono oczekuje, że dorosły ofiaruje mu swój czas. Dziecko chciałoby znaleźć się z dorosłymi w ich życiu: przymierzając kapelusze matki, majsterkując przy samochodzie ojca.. Ono chce, by dorosły ofiarował mu miejsce przy sobie. U starożytnych Greków słowo „zabawa oznaczało działania, właściwe dzieciom, a wyrażające przede wszystkim to, co u nas obecnie określa się jako „dziecinada”. U Żydów słowu „zabawa” odpowiadało pojęcie związane z dowcipem i śmiechem. U Rzymian Ludo oznaczało radość, uciechę. W sanskrycie klada oznaczało zabawę, radość. U Niemców staroniemieckie słowo spielen oznaczało lekkie, płynne ruchy, podobne do ruchu wahadła. Po pewnym czasie we wszystkich językach europejskich słowo „zabawa” zaczęło oznaczać obszerny krąg ludzkich działań – z jednej strony nie pretendujący do ciężkiej pracy, a z drugiej – sprawiający ludziom uciechę i zadowolenie. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 11c oryginalna42@pino.pl

 Niepamięć. Przykładem niepamięci, czyli utraty pamięci obejmującej dłuższe okresy, będącej zazwyczaj rezultatem uszkodzenia mózgu spowodowanego wypadkiem, infekcją albo uderzeniem, może być niepamiętanie niczego, co wydarzyło się w danym czasie. Niepamięć jest czymś innym niż zwykłe zapomnienie, wpływające wyłącznie na pamięć informacji wyuczonych w ograniczonych odcinkach czasu. Niepamięć wywołana uszkodzeniem mózgu oddziałuje z reguły tylko na wspomnienia epizodyczne, pamięć semantyczną pozostawiając  w stanie nieomal nienaruszonym. Ludzie, którzy mieli wypadek powodujący niepamięć, zazwyczaj nie mają pojęcia, co robili tuż przed nim, jednak przypominają sobie informacje semantyczne, takie jak swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.. Zdarza się jednak, że niepamięć powoduje skutki przeciwne, oddziałując negatywnie przede wszystkim na pamięć semantyczną. Istnieją dwa rodzaje niepamięci: wsteczna i następcza. Niepamięć wsteczna jest utratą przeszłych w (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 11b oryginalna42@pino.pl

 Fałszywe wspomnienia to wspomnienia zdarzeń lub sytuacji, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Nie każdy rodzaj tych wspomnień da się łatwo odtworzyć . Zniekształcenia pamięci mogą być u danej osoby powodowane treścią stawianych jej pytań. Niektóre fałszywe wspomnienia mogą wynikać z gotowości osoby do uznania, że widziała prezentowany jej bodziec. Występowanie błędów pamięciowych ma praktyczne konsekwencje, nierzadko bezpośrednie i dość poważne. Np. gdy zostaje popełnione jakieś przestępstwo, jego świadkowie są przesłuchiwani przez policję; czytają prasowe notatki, czasem oglądają telewizyjne relacje. Kolejne informacje dotyczące przestępstwa mogą zniekształcić rzeczywiste wspomnienia. Zdarza się, że sposób stawiania pytań podczas procesu podważa przekonanie świadka o trafności własnych wspomnień, a czasem prowadząc do całkowitej zmiany zeznań. Ludzie często mylą to, co rzeczywiście widzieli, z tym, co było niczym więcej, jak tylko ich wyobrażenie (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 43 c oryginalna42@pino.pl

 Nauka może sprowadzać pewne wartości, treść samej wartości nie pochodzi od nauki. Badania informują …praktyka – weryfikuje. Dziś psychologowie praktycy: Prowadzą szkolenia dla trenerów biznesy, uczą zarządzania „sobą”, ludźmi a nawet czasem. Integrują też zespoły pracownicze, optymalizują ich funkcjonowanie, głównie komunikacyjne. Szkolą w rozwiązywaniu problemów związanych z wrażliwością, zdolnością do interpretowania obserwowanych zachowań, ale i z asertywnością, szukają negocjowania oraz prowadzenia optymalnej komunikacji. Uczą jak uczyć się skutecznie dzieci, młodzież, dorosłych, czyli tych, którzy uczyć się muszą i tych, którzy bardzo uczyć się chcą – ale w taki sposób by było to przyjemne i dawało wymierzone rezultaty. Zajmują się problemami osób uzależnionych Szkolą terapeutów indywidualnych i grupowych Prowadza terapie dla odbiorców indywidual (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 11a oryginalna42@pino.pl

 Akt przypomnienia. Nasza pamięć epizodyczna przechowuje jedynie okruchy wspomnień; chcąc przypomnieć sobie konkretne zdarzenie,  łączymy ze sobą dotyczące go fragmentaryczne informacje i wypełniamy luki, wykorzystując przy tym wspomnienia zdarzeń podobnych oraz ogólną wiedzę o świecie zawartą w pamięci semantycznej. Magazynujemy w pamięci wyłącznie ważne informacje, które następnie wykorzystujemy do rekonstruowania wspomnień, polegającego na uzupełniania ich brakujących fragmentów. Fragmentaryczny charakter pamięci można obserwować w sytuacjach, gdy mamy jakąś informacje na końcu języka Słowa są przechowywane w pamięci jako niejednolita całość, lecz jako zbiory zróżnicowanych cech, które w pewnych warunkach przypominamy sobie pojedynczo, w oderwaniu od innych. Rozpoznawanie a przypominanie.  Przywołanie z pamięci długotrwałej jakichkolwiek informacji wymaga sięgnięcia do odpowiednich zasobów tej pamięci. Przechow (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 11 oryginalna42@pino.pl

 KODOWANIE I  WYDOBYWANIE INFORMACJI Z PAMIĘCI Tworzenie wspomnień Informacje bywają przenoszone nie tylko z STM do LTM, lecz też w kierunku przeciwnym: z LTM do STM. Bodźce są dla nas znaczące dzięki temu, że w naszej LTM przechowującej dane dotyczące znaczeń, aktywizowane są odpowiednie informacje. Kiedy szukasz numeru telefonu, musisz najpierw sięgnąć do LTM, by wydobyć, jak wymawia się cyfry, a następnie utrzymać je w STM, który odgrywa ważną rolę w procesie magazynowania informacji w LTM, jest tak dlatego, że STM jest podstawą pamięci roboczej, funkcją zaś tej pamięci jest takie organizowanie informacji, które pozwala na ich zapamiętanie. Często wykorzystujemy więcej niż jeden system pamięciowy. Kod stanowi rodzaj umysłowej reprezentacji, jest wewnętrzną „Re – prezentacją” jakiegoś bodźca lub zdarzenia. Nasze mózgi posiadają zdolność posługiwania się wieloma rodzajami reprezentacji. Obrazy mogą być zachowywane w pamięci za (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 43b oryginalna42@pino.pl

  Wiele w psychologii zależy nie tylko od tego, co, ale i od tego, jak się bada, ponieważ: _ sam obiekt zainteresowań może być różny. Można badać ludzkie zachowanie lub procesy psychiczne; - można opierać się na danych obiektywnych lub na subiektywnych zeznaniach osoby; - możemy badać tylko ludzi, albo tez i inne życiowe organizmy; - nasz opis może być prosty i precyzyjny, albo bogaty, złożony, wieloaspektowy; - samo zachowanie można ujmować całościowo lub analitycznie, dzieląc je na jak najmniejsze jednostki funkcjonalne; - możemy się skupić na przeszłości, gdy poszukujemy wyjaśnień, lub tylko na tu i teraz; - możemy zbierać dane bez żadnej teorii lub kierując się nią – w celu jej rozwinięcia albo zweryfikowania.; - zjawiska badać można tylko dla naukowego poznania lub też z myślą o praktycznym zastosowaniu uzyskanych wyników w życiu; - można badać przebieg zjawisk, albo też jedynie ich wynik, rezultat. Cele psychologii: a) opisuje to, co dzieje się naprawdę b) wyjaśnia to, co (...)

Zobacz cały wpis na blogu »