Psychologia

Wpisy zawierające słowo kluczowe psychologia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Cwiczeniaq oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1  Wyobraź sobie typowy poranek, moment budzenia się Dźwięki: - budzik                           głos osoby                             ruch uliczny                 - odgłos krzątania         głos zwierząt                         inne dźwięki Doznania wzrokowe - światło naturalne                       postać    (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zadanie 4 oryginalna42@pino.pl

 4. Co to jest psychologia humanistyczna? Podaj jej główne założenia? Psychologia humanistyczna jest skoncentrowana na pacjencie. Terapeuta pełni funkcję niedyrektywną ( C. Rogers) . Klient mówi swobodnie co myśli, co czuje. Terapeuta akceptuje wszystko, co słyszy, nie chwaląc ani nie ganiąc. Zwraca jedynie uwagę na emocje i odczucia wewnętrzne. Odpowiednio zmotywowana osoba potrafi sama rozwiązać swoje problemy. Warunkiem powodzenia jest uwolnienie się od strachu i samooszukiwania się. Pacjent wykorzystuje swe możliwości, aby osiągnąć lepsze przystosowanie poprzez proces dojrzewania emocjonalnego. Terapeuta jest tu odzwierciedleniem uczuć. Najważniejsze jest jego zainteresowanie i akceptacja. W tej psychologii możemy obserwować typowe procesy zmiany uczuć wyrażanych w terapii przez pacjenta: od negatywnych do pozytywnych.

Zobacz cały wpis na blogu »
Podsumowanie 1-4 oryginalna42@pino.pl

 PODSUMOWANIE Kluczem jest poczucie człowieka, ze jest wysłuchiwany z uwagą i zainteresowaniem. Ważne informacje pojawiają się, gdy człowiek ufa psychologowi. Wstyd i poczucie winy są bardzo silnymi blokadami szczerości u pacjenta. Terapeuta nie jest krytyczny ani oceniający,  lecz przyzwalający i akceptujący. Powinien też posiadać zdolność do empatii, czyli możliwości rejestrowania, rozumowania oraz współodczuwania stanów emocjonalnych innych ludzi. Powinien posiadać umiejętność analizowania tego, co dzieje się między nim a jego klientem. Bazą dla dawania i brania pomocy jest KONTRAKT. Jest to jasna i precyzyjna umowa, przyjęta i zaakceptowana przez obie strony. Każdy kontrakt musi zawierać doprecyzowany cel, który chcemy osiągnąć, i do którego dążymy w procesie udzielania pomocy. Kontrakt minimalizuje ryzyko kontynuowania spotkań terapeutycznych, które stały się już niecelowe.  Jego celem nie może być pożądana przez klienta zmiana, któ (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja4 oryginalna42@pino.pl

 Poziom ruchu rozwoju osobistego Ruch rozwoju osobistego zaspokaja zapotrzebowania i oczekiwania osób zdrowych, dobrze funkcjonujących, ale poszukujących wciąż nowych dróg w życiu, nowych rozwiązań. Tacy ludzie nie chcą ograniczać swojej wolności uzależniając się od czegokolwiek. Są to ludzie dojrzali emocjonalnie. Ich główną motywacja życiową jest rozwój osobisty, przekraczanie swych ludzkich ograniczeń i słabości, realizacja własnego indywidualnego potencjału. Tu pojawiają się formy spotkań grupowych, warsztatów, grup wsparcia rozwoju. Poziom doradztwa Inaczej ujmując – poradnictwo, które dzielimy na:  1. Ogólne, niespecyficzne, dostosowane do przewidywalnych potrzeb, 2. Specyficzne, którego odbiorcą maja być specyficzne grupy ludzi. Poradnictwo ogólne realizują psychologowie w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne pełnia opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Poradn (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
zadanie 3 oryginalna42@pino.pl

 3 Co to jest kontrakt? Kontrakt to precyzyjna i jasna umowa, która jest przyjęta i zaakceptowana przez obie strony tej relacji : psycholog <-> osoba zwracająca się o pomoc. Kontrakt musi zawierać doprecyzowany cel, do którego dążymy , zakres zużycia wysiłku – energii przez obie strony. Celem kontraktu nie może być pożądana przez klienta zmiana, która ma zajść w osobowościach, zachowaniach lub postawach osób trzecich.

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 3 oryginalna42@pino.pl

 Ćwicz. Surowy redaktor Wybierz dowolny artykuł prasowy, który jest formą popularyzacji wiedzy fachowej. Dokonaj oceny w skali 1 do 10 - komunikatywność  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - język - nowatorstwo - bogactwo treści - styl wypowiedzi - przykłady - oprawa graficzna - bogactwo źródeł - przydatność - perswazyjność Przydatność oznacza tu twoją ocenę użyteczności podejmowania takiego właśnie tematu na łamach prasy, oraz możliwość wykorzystania w jakikolwiek sposób przekazywanych treści. Na ile da się to zastosować .Profesjonalność – zdolność autora tekstu do przenikania ludzi zarówno co do sensu podejmowania takich tematów, jak i co do stanowiska samego autora wobec meritum sprawy.  Postaraj się zaproponować poprawki w tekście. Popracuj choćby nad formą albo napisz chodźmy króciutki tekst z obszaru wiedzy swoich zaint (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja2 - poziomy oryginalna42@pino.pl

 Popularyzacja wiedzy  Na proces popularyzacji wiedzy psychologicznej składa się przygotowanie oraz przekazywanie i odbiór wszystkich książek, artykułów, komentarzy,  wywiady, rozmowy, spotkania prasowe, radiowe, telewizyjne, odczyty, pogadanki, referaty, otwarte spotkania tematyczne, wykłady, seminaria. Istotne jest uzyskanie równowagi formalnej, należy zadbać o stosowny język, wystarczające zdefiniowanie pojęć. Trzeba mieć pieczę nad obszernością form. Trzeba umieć mówić prosto, jasno, posługując się językiem potocznym. Unikać zwrotów skomplikowanych i fachowej terminologii, ale nie „spłaszczyć” przy tym tematu. Nie należy pouczać i zmuszać do czegokolwiek. Dobry popularyzator to pełen optymizmu i zapału człowiek o dużej wiedzy. Profesjonalny psycholog może poprzez przekaz informacji poszerzyć horyzonty, pogłębić refleksje ogólną, przekazać aktualna wiedzę, wzbogacona o najnowsze doniesienia z badań. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zadania 2 oryginalna42@pino.pl

 Zadanie 2 W czym może pomóc wiedza psychologiczna? 1)      Poprawić swój komfort psychologiczny Gdy poznamy prawidłowości kierujące naszymi emocjami, procesami uświadamiania ich sobie, komunikowania innym oraz strategie uzyskania samokontroli, a także mechanizmy odreagowania, będzie nam o wiele łatwiej świadomie pokierować sobą i tak konstruować sytuację, aby uzyskać optymalny stan uczuciowy. 2)      Głębiej rozumieć siebie i innych. Poznając mechanizmy motywacyjne, teorię rozwoju osobowości – trafniej odpowiadać na pytanie „Dlaczego?” Te odpowiedzi mogą być wynikiem analizy zachowań ludzkich na poziomie bardzo ogólnym i na bazie wybranych teorii 3)      Poprawić swój stosunek do własnej osoby Rozumiejąc konieczność „samoakceptacji” można przyjąć i docenić własne przejawy istnienia w świecie. Będzie łatwiej zaakceptować siebie takim, (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenia 2 oryginalna42@pino.pl

 Ćwicz 1 Rekonstrukcja oczekiwań Każdą  osobę, która Cie odwiedzi spytaj na wstępie, co mógłbyś dla niej zrobić?. Zapytaj też z czym przychodzi ? czego się spodziewa? Ile czasu musisz jej poświęcić? Spróbuj zapamiętać odpowiedzi, zapisz i sprawdź na ile są one zgodne z naturalnym rozwojem zdarzeń.  Odwrotnie : zanim wejdziesz do czyjegoś  domu zadaj sobie pytanie po co ?, w jakim celu tu przychodzisz?, co chcesz uzyskać? I z czym chcesz wyjść? Ćwicz 2 Mój idealny terapeuta Ćwiczenie to polega na wypisaniu 7 metafor, trafnie określają osobę, do której bardzo chętnie zwróciłbyś się o pomoc. Metafora przyjmuje tu postać co najmniej kilku słów np. wzburzone morze , pogoda po letniej burzy Po wypisaniu spróbuj je przeanalizować. Przy każdej metaforze podaj co najmniej jeden argument jego trafności. Jaką cechę własności chciałbyś w ten sposób wyodrębnić np. „ Mój idealny (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 2 oryginalna42@pino.pl

 W skutek zwierzeń dotyczących ważnych wydarzeń życiowych odzyskujemy równowagę niezbędną dla zdrowia. Pomoc psychologiczna może być udzielana i skutecznie wykorzystywana tylko za zgodą osoby, korzystającej z pomocy. W teorii  i praktyce dotyczącej pomocy psychologicznej podkreśla się olbrzymie znaczenie udziału świadomości, aktywnej współpracy,  energii i dobrej motywacji osoby, której pomagamy : nie można prawdziwie pomóc osobie wbrew jej woli, - wiedza psychologiczna sama w sobie nie jest ani dobra ani zła, a dylematy moralne budzi dopiero refleksja nad jej wykorzystaniem. ( PRIMUM NON NOCERE ) – „po pierwsze nie szkodzić” – ta zasada obowiązuje medyków,  pedagogów, terapeutów ……i specjalistów pracujących nad ludzką naturą. Profesjonalista musi skupić się na ustaleniu autentycznych oczekiwań osoby , która zwraca się o pomoc. Wszystko zależy od orientacji teoretycznej, która (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
zadania1 oryginalna42@pino.pl

 Zadanie 1 Jakie poziomy pomocy psychologicznej potrafisz wyróżnić?  Omów jedną z nich. - poziom popularyzacji wiedzy psychologicznej - poziom ruchu rozwoju osobistego - poziom doradztwa ogólnego i specjalistycznego - poziom interwencji ( mediacja, terapia krótkoterminowa ) - poziom psychoterapii indywidualnej i grupowej - poziom edukacji specjalistycznej ( aspekt teoretyczny i praktyczny ) Każda jest rodzajem międzyludzkiej transakcji – wymiany informacji, bodźców, energii Poziom doradztwa – poradnictwo dzieli się na: - ogólne, niespecyficzne, dostosowane do przewidywanych potrzeb przeciętnego  człowieka, - specjalistyczne, którego odbiorcą maja być specyficzne grupy osób. Poradnictwo ogólne realizują psychologowie w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne pełnią opiekę nad dziećmi i mło (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenia1 oryginalna42@pino.pl

   ĆWICZENIA Ćwicz. 1 Wstań, otwórz okno, stojąc w lekkim rozkroku pogłębi j nieco swój oddech, wdech przez nos, wydech przez usta.  Porusz lekko stopami i dłońmi trzej mocno i kilkakrotnie swoja twarz, „opukaj” opuszkami palców owłosiona skórę głowy, pocieraj i masuj ją. Trzej energicznie dłońmi całe swoje ciało. Zacznij od głowy a zakończ na stopach. Myśl przy tym ciepło, z szacunkiem i sympatia o całej cielesnej i duchowej oraz psychicznej strukturze . wykonaj 10-15 szybkich podskoków. Rób jedynie to na co dajesz sobie samemu pozwolenie, akceptując w całości własne zahamowania i ograniczenia w ekspresji. Wizualizacja jest przywołaniem wrażeń zmysłowych w zakresie wielu analizatorów. Ćwicz 2 W celu odprężenia można sobie wyobrazić kolory tęczy: Czerwień – bardzo piękna czerwień, czerwień jakiegoś owocu czy kwiatu. Niech ten kolor wypełni całe pola widzenia . (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 1 oryginalna42@pino.pl

 Zależność człowieka od otoczenia pod jakimkolwiek względem określana jest jako potrzeba. Potrzeby są obiektywne i subiektywne. Potrzeby ludzkie dzielą się tez na biologiczne i społeczne oraz kulturowe. Żyjąc w określonym systemie społecznym, osoba widzi zależności międzyosobowe, a one stanowią podstawę wytworzenia się zadań. Przy odróżnieniu spraw, na które mamy wpływ, od tych zmiana nie leży w naszej mocy. Te „ zmienne”  elementy rzeczywistości powinny wywołać energię i motywację świadomego i odpowiedzialnego współtwórcy naszej rzeczywistości, a te „niezmienne” – gotowość akceptacji i jak najlepszego wykorzystania. Nadmierna otwartością cechują się ludzie nierozważni, infantylni. W psychoanalizie człowiek jest determinowany własną naturą biologiczna. W behawioralnej jest całkowicie uzależniony od bodźców zewnętrznych płynących  ze środowiska. Oba nurty charakteryzuje analogiczny stosunek do człowieka. Rollo May „ &he (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Krótka recenzja filmowa. "Kiedy Nietzsche szlochał" Pinchasa Perry’ego No hope, no fear. Nie ma nadziei, nie ma strachu

Tytuł oryginalny: “When Nietzsche Wept” Tytuł polski: “Kiedy Nietzsche szlochał” Reżyseria: Pinchas Perry Rok produkcji: 2007 Gatunek: dramat psychologiczny Fantazja profesora psychiatrii “When Nietzsche Wept” (“Kiedy Nietzsche szlochał”) to bułgarsko-amerykański film fabularny nakręcony w 2007 roku przez Pinchasa Perry’ego. Ten trwający 105 minut dramat stanowi ekranizację powieści Irvina D. Yaloma pod tym samym tytułem. Irvin Yalom to emerytowany, amerykański profesor psychiatrii, a zatem człowiek mający dużo do powiedzenia w kwestiach związanych z psychiką, psychologią, psychoterapią i psychoanalizą. Oczywiście, film “When Nietzsche…”- jako audiowizualna adaptacja - jest zniekształcony przez interpretację reżysera i aktorów. Niemniej jednak, opiera się na wizji eksperta (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Wszystko na Ziemi się zmienia i przemienia! Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus

Wszystko na Ziemi się zmienia i przemienia! 20.  Wszystko na Ziemi się zmienia i przemienia w rytmach praw Bożych. Zmieniające się sytuacje mają racje. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »