Psychologia

Wpisy zawierające słowo kluczowe psychologia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Ćwiczenie 13a oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 2 Narysuj dwa koła.  Na jednym zamaluj taka powierzchnię, która Twoim zdaniem odpowiada wsparciu, jakie realnie otrzymujesz. Rób to bez głębszego zastanowienia. W ten sposób zobrazujesz stopień realizacji oczekiwanego przez Ciebie zapotrzebowania na wsparcie. Powierzchnia drugiego koła obrazuje rozmiar wsparcia, jakiego od Ciebie oczekują inni. Zamaluj jego część, która przedstawia wielkość wsparcia rzeczywiście udzielanego przez Ciebie innym. Dzięki temu przedstawisz stopień realizacji oczekiwań Twojej grupy wobec Ciebie.  Pomyśl co to mówi o Tobie?

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 13 oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1 Wyjmij stary album, przeglądaj wszystkie zdjęcia po  wolno i pomyśl i zadaj sobie pytanie, czy ta osoba udzieliła Ci kiedykolwiek wsparcia?, jakiego rodzaju?, w jakich okolicznościach i czasie?. Co się stało z waszą relacją?, czy ten układ był wzajemny, czy sam udzielałeś wsparcia tym osobom, jak często?, w jakich okolicznościach? Które relacje trwają do dziś?, które nie istnieją i dlaczego? Stwórz galerię portretów osób ; wspierających Ciebie i wspieranych przez Ciebie. Czy te zbiory zdjęć są rozłączne?, czy też pokrywają się? Jak obszerna jest ta ich wspólna część. Co nowego o sobie samym mówi Ci to wszystko?. Przemyśl

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 13a oryginalna42@pino.pl

 Oparcie może przybierać postać ciągłą wówczas,  gdy jest udzielane w trwałej relacji ze znaczącą osobą lub grupą, pomagające w rozwiązywaniu problemów życia. Pomagający zapewniają  pomoc w radzeniu sobie z poszczególnymi rodzajami długotrwałych obciążeń i niedostatków. Oparcie może być tez nieciągłe (krótkoterminowe ) – udzielone od czasu do czasu w razie gwałtownej potrzeby, lub ostrego kryzysu. Każda z takich relacji składa się z trzech elementów: - znaczący inny – pomagają osobie w mobilizacji jej psychicznych zasobów i w opanowaniu problemów emocjonalnych - uczestniczą  oni w pracy nad zadaniami osoby potrzebującej oparcia - zapewniają jej dodatkowe zestawy materiałów, narzędzi, poznawczego przewodnictwa, które są niezbędne do poradzenia sobie z sytuacja trudną. Systemy oparcia mogą działać na dwa sposoby 9 chronić nas przed ograniczoną lub źle działającą (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja13 oryginalna42@pino.pl

 Poszukiwanie i udzielanie wsparcia Bywamy czasem prospołeczni ( gdy działamy na rzecz innych),  czasem zaś aspołeczni ( gdy negujemy wartości grupowe i preferujemy zachowania egoistyczne )  mogą zaistnieć też w nas tendencje antyspołeczne ( gdy działamy przeciwko grupie, szkodzimy jej). Epidemiolog J.C. Cassel  : „ Zwiększona podatność  na choroby pojawia się w sytuacji, gdy osoby nie otrzymują żadnego dowodu na to,  że ich działania prowadzą do pożądanych, oczekiwanych rezultatów.” Dowody te powinny przyjmować postać informacji zwrotnych. Najbardziej patogenne jest, kiedy informacja zwrotna, zawierająca oczekiwania i oceny jego działań, nie jest przekazywana w sposób konsekwentny. Człowiek nie wie, jak jest oceniany ani jak wyglądają kryteria kierujące tym ocenianiem. Nie potrafi dostrzec i zinterpretować tych sygnałów, które pozwalają mu przewidzieć wrogie czy też przyjazne nastawienie otoczenia społecznego. Autonomiczny (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zadanie 17 oryginalna42@pino.pl

 17 Co to jest algorytm i heurystyka? Algorytm – przepis, który określa, jaki skończony ciąg operacji należy wykonać aby trafnie rozwiązać wszystkie zadania danego typu. Np. stosowanie reguł kolejności wykonywania działań  w zadaniu z algebry, lub przepis kulinarny. Heurystyka – to zawodne zasady, reguły,  taktyki i intuicje, które nie gwarantują rozwiązania danego zadania. Np. zalecenie aby porzucić bezowocny kierunek poszukiwań lub aby polegać na doświadczeniach zdobytych podczas pracy nad podobnym zagadnieniem.

Zobacz cały wpis na blogu »
Świat krokodyla "Krokodyla daj mi luby" czyli dyskurs samotnego gada z kobietami.

Jeżeli człowiek, z naukowego punktu widzenia, jest najbardziej skomplikowanym znanym i namacalnym bytem w kosmosie, to kobiety są o jeden poziom wyżej. Zwłaszcza we współczesnym, pluralistycznym świecie, w którym hasło wolność i niezależność każdej z płci (nawet tych pośrednich) pada na każdym kroku, nieznajomość psychiki kobiety, jej potrzeb, tych o których mówi otwarcie i tych podświadomych, może okazać się dla typowego mężczyzny wielkim zagrożeniem. Niniejszy blog nie będzie  psychologiczną, naukową próbą odpowiedzi na wszystkie pytania, tym bardziej o tym jak „poderwać laskę”, a jedynie nieskrępowaną opinią autora bardzo luźno nawiązującą do jego doświadczeń życiowych. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 12b oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie Spróbuj przeprowadzić badanie samego siebie oraz 4 osób ze swojego najbliższego środowiska. Zaznacz właściwą decyzję podejmowaną w określonych sytuacjach. Tylko jedna spośród trzech 1.       Chcę być z innymi 2.       Chcę być sam 3.       Jest mi to obojętne Oto spis sytuacji: 1.       Gdy jesteś przygnębiony 2.       Gdy maż poważne zmartwienie 3.       Gdy jestes zmęczony fizycznie 4.       Gdy jesteś bardzo szczęśliwy 5.       Gdy masz silne poczucie winy z powodu czegoś co zrobiłes 6.       Gdy czujesz się zakłopotany 7. &nb (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 12b oryginalna42@pino.pl

 „ Samotność jest prawdziwą grozą, której rozum nie może pokonywać … „ Przetrwanie często zależy od bezpieczeństwa, które zapewniała liczebności grupy. Zakładano, że towarzyskość jest podstawowym instynktem wrodzonym. Istnieją duże różnice pod względem siły potrzeb afiliacyjnych ( potrzeb bycia razem, bliskości) Izolacja społeczna budzi w nas silny popęd, jakim jest strach, dążymy więc do afirmacji. Skłonność do afiliacji nasila się, gdy poziom strachu wzrasta. Przy wyborze osoby do afiliacji ważne jest  to „ jaka ona jest” częściej wybieramy osoby, które są w podobnym stanie emocjonalnym co nasz. W grupie społecznej możemy realizować kolejna potrzebę – potrzebę bezinteresownego pomagania innym, czyli altruizmu. W altruizmie pomagamy, nie otrzymując jakichkolwiek nagród. Altruizm może być instynktowny, gdyż przeżycie jednostki zwykle zależy od współdziałania i pomocy ze strony innych osób. Inni twi (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenia 12a oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1 Zajmij się charakterystyką osoby barwnej, może kontrowersyjnej. Przyjrzyj się wnikliwie  charakterystykom pełnionych przez przywódców funkcji, określ dominujący styl kierowania. Wypowiedz się na temat poziomu zgodności versus niezgodności struktury formalnej i nieformalnej w Twoim miejscu pracy. Sprawdź jakie miejsce w strukturze nieformalnej zajmuje szef. Odpowiedz czy, jak często i w jaki sposób oraz komu Twój szef udziela wsparcia?, kto i jak stanowi źródło wsparcia dla niego? Zastanów się czy podczas ćwiczenia odkryłeś dla siebie coś nowego. Ćwiczenie 2 Poszukaj przykładów spośród bohaterów filmowych i literackich, przytocz jak najwięcej przykładów fikcyjnych osób funkcjonujących w swoich grupach w taki sposób, że: Modły one bez problemów w pełni zaspokoić swoje potrzeby społeczne Nie miały takich możliwości i przeżywały frustrację z (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 12a oryginalna42@pino.pl

 W każdej grupie istnieje zróżnicowanie pozycji jej członków. Układ tych pozycji to struktura grupy, która ma zwykle charakter hierarchiczny. Wyłania się przywódca, który ma pełnić wiele różnych funkcji w zależności od charakteru grupy. Może: - być koordynatorem - ekspertem - planującym sposoby osiągnięcia celu - ustalającym cele - reprezentantem - kontrolerem stosunków wewnątrzgrupowych - dawca nagród i kar - arbitrem i mediatorem - wzorem zachowania się dla członków grupy - jej symbolem - członkiem grupy podejmującej decyzje - ideologiem - postacią z którą się identyfikujemy - kozłem ofiarnym, na którego spada odpowiedzialność za niepowodzenia Taka osoba może decydować, kontrolować i udzielać wsparcia grupie. Trzy kategorie sposobu kierowania grupą (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
ćwiczenie 12 oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie Wyreżyseruj sytuację potencjalnego nacisku grupowego na dobrze Ci znana osobę. Weź pod uwagę wymienione czynniki zwiększające zakres tego nacisku Dobrze określ dziedzinę i nacisk. Określ cechy grupy, rozbuduj opis cechami osobowościowymi osoby, na która jest nacisk

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 12 oryginalna42@pino.pl

 Wsparcie – proces zachodzący między osobami należącymi do pewnych małych grup społecznych, naturalne i niewymuszane zjawisko udzielania nieprofesjonalnej pomocy. Wsparcie otrzymujemy nie raz wcale nie prosząc o nie, innym razem tęsknimy za nim. Wsparcie – proces natury emocjonalnej, zachodzący między osoba a grupą wówczas, gdy w sposób naturalny i niewymuszony jest on wysłuchiwany, gdy przekazuje się mu informacje zwrotne, stosuje wobec niego wzmocnienia (kary i nagrody), gdy uzyskuje on poczucie porozumienia, akceptacji bądź dezaprobaty, gdy udziela mu się rad.  Oparcie – proces udzielania pomocy o charakterze materialnym (może ale nie musi tworzyć wsparcia) Wsparcie i oparcie to dwa zjawiska, które mogą dziać się jednocześnie, ale też i zachodzić w izolacji „ W społeczności komórek, z których zbudowany jest ustrój, niepotrzebność oznacza śmierć.”. Każdy człowiek musi mieć swoje miejsce w grupie społecznej, czuć się w ni (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 11c oryginalna42@pino.pl

Zwróć uwagę, popytaj w jaki sposób ludziom w Twoim otoczeniu udaje się zredukować napięcie w aktywnych formach działania, przy zachowaniu pełnej kontroli, w zachowaniach podejmowanych z wyboru. Stwórz ciekawą "kolekcję" mechanizmów rozładowyjących.

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 11c oryginalna42@pino.pl

 Przy ujęciu mechanizmów obronnych p. G- Klarkowskiej należy jeszcze dołączyć : Regresja – polega na prymitywizacji form i sposobów zachowań, aż do form, które przypominają sposoby charakterystyczne dla okresów rozwojowo wcześniejszych (typy zaburzeń ) Kompensacja – sposoby usuwania przykrego poczucia niższości, które wynika z określonych defektów fizycznych czy psychicznych. Nie zawsze jest mechanizmem obronnym – może polegać na trudnej i w pełni świadomej, uczciwej pracy nad sobą ( brak prawej dłoni – kompensacja przez usprawnienie lewej) Staje się on mechanizmem obronnym wówczas, gdy osoba udaje, pozoruje cechy, zalety, zachowanie, których nie posiada, ale równocześnie w ogóle  blagi, chełpienie się czymś, co nie istnieje. Formą kompensacji jest też przymusowe zwracanie na siebie uwagi strojem, szokującym zachowaniem. Wszystko to służy złudzeniu i nietrwałemu budowaniu własnej (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 11b oryginalna42@pino.pl

 Reakcja upozorowana (formułowanie reakcji przeciwnych) – uświadomienie sobie i otoczeniu, że nie odczuwa się określonych emocji, że nie posiada się danych cech i właściwości. Osoba zachowuje się w sposób całkowicie sprzeczny z jej normalnymi reakcjami. Zachowanie cechuje nienaturalna przesada w okazywaniu emocji. Są one przedstawione jaskrawo, Celowo, nie spontanicznie. Okazywanie uprzejmości osobie nielubianej, niedbałości i  nonszalancja w sytuacji budzącej strach, nadmierna i przesadna gorliwość w wyrażaniu opinii i idei, z którymi ktoś się nie identyfikuje. Ekspiacja – jest to forma obrony przed własną niechęcią, a nawet wrogością w stosunku do innych. Początkowo odczuwamy negatywne emocje wobec kogoś i nie potrafimy ich przyjąć naturalnie. Osoba potępia samą siebie za to, co czuje i myśli. Nie chce i nie potrafi zmienić swoich odczuć, a jednocześnie stara się „wynagrodzić” to obiektowi swojej niechęci. Te krzywdy, których nikt nie p (...)

Zobacz cały wpis na blogu »