Psychologia

Wpisy zawierające słowo kluczowe psychologia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Lekcja 11a oryginalna42@pino.pl

 Typy mechanizmów obronnych Obronność percepcyjna – tzw. obrona spostrzeżeniowa. Polega  na utrudnionej percepcji materiału, z którym wiążą się przykre emocje, co objawia się wydłużeniem czasu reakcji albo zmianami jakościowymi w odtworzonych śladach pamięciowych – tak, jakby mózg sam bronił się przed nieprzyjemnymi bodźcami. Obrona ta w skrajnej postaci  może przybierać postać tzw. ślepoty czynnościowej, co znacznie przekracza granice między normą (głośne  czytanie wulgaryzmów, umieszczonych wśród normalnych wyrazów) a patologia ( wśród masakry nie widzi się scen drastycznych). Wyparcie – pojawia się przy zaistnieniu sprzecznych informacji dotyczących tych samych faktów. Osoba odpycha myśli  o czekających ją  przykrościach. Stosuje politykę  „strusiej głowy”. Mechanizm ten dotyczy też wspomnień. Mając do dyspozycji przeżycia oraz fakty – i przykre, i przyj (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 11 oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie Podaj przykład stosowania różnych typów mechanizmów obronnych. Zapisuj to co aktualnie obserwujesz ( może to być w oparciu o wspomnienia). Obiektem możesz być sam, jak i bliscy, czy tez spotkani przypadkowo. Czuwaj nad jakością p[przykładu ilustrującego zjawisko. Nie wymyślaj, tylko dobrze obserwuj i analizuj.

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 11 oryginalna42@pino.pl

 Dlaczego niektóre formy obrony w stresie są nieskuteczne „Życie każe ludziom żyć, a nie specjalnie przejmuje się tym, co się z nimi dzieje” E. Ajar „Trzeba sobie w życiu radzić” powiedział góral zawiązując sobie kierpce dżdżownicą. Nasze mechanizmy obronne mogą być opłacalne, skuteczne i celowe tylko przy doraźnym i w pełni świadomym ich stosowaniu. Stres wywołuje w nas mechanizmy obronne, które są pewnymi odruchowo stosowanymi  sposobami zmniejszenia trudnego do zniesienia obciążenia emocjonalnego bez zmiany rzeczywistej sytuacji stresowej, w jakiej się znajdujemy. Mechanizmy obronne są powszechnie stosowane zarówno przez osoby dobrze przystosowane i funkcjonujące sprawnie, jak i przez ludzi głęboko zaburzonych. Mechanizm obronny jest jak pastylka przeciwbólowa – działa doraźnie, a objaw powraca, nasila się albo nieco zmienia swój charakter. Taki środek nigdy nie usuwa przyczyny. Łagodzi (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 10d oryginalna42@pino.pl

 Po pierwsze możemy oddzielić czynniki, które są zależne od nas, od tych na które nie mamy wpływu. Istnienie tej drugiej kategorii trzeba po prostu zaakceptować, natomiast pierwszej możemy zmienić. Badania eksperymentalne pouczają nas, w jaki sposób można ograniczać negatywne skutki silnego stresu, co jest szczególnie ważne np. dla osób pracujących w wyjątkowo niebezpiecznych zawodach. Do przetrwania stresu można przygotować się poznawczo. Doświadczenie W pewnym eksperymencie osoby badane oglądały ten sam film zaopatrzony w trzy odmienne ścieżki dźwiękowe: - jedną z komentarzem „niebezpiecznym”, podkreślającym napięcie, - drugą z komentarzem ukrywającym niebezpieczeństwa, - ostatnią opatrzoną tekstem intelektualizującą zagrożenie. Okazało się, że poziom pobudzenia fizjologicznego osób badanych była odmienna – najwyższy przy niebezpiecznej ścieżce dźwiękowej, a niższe w obu pozostałych. Badania wykazują, że w pewnych o (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 10c oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie Spróbuj  zostać autorem kwestionariusza. Postaraj się ułożyć szereg zdań twierdzących albo pytań o charakterze otwartym bądź zamkniętym, które mogłyby znaleźć się w takim kwestionariuszu. Mogą to być np. pytania zamknięte typu Czy rozwiązując krzyżówkę przypuszczasz ,ze otrzymasz nagrodę? ( tak, nie) Mogą być pytania otwarte : jakie masz fantazje, podchodząc do drzwi, za którymi stoi ktoś nieznajomy? Mogą być też twierdzenia; Czytając książkę przypuszczasz, że zakończenie będzie a) radosne, b) tragiczne

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 10c oryginalna42@pino.pl

 Procesy wartościowania osób, zdarzeń, zjawisk są dokonywane na bazie danych standardów ocen i wchodzą w skład osobowości – czyli systemu regulującego stosunki jednostki z otoczeniem. Jedną z koncepcji wyjaśniających ten proces jest teoria kontroli wzmocnień. Inną technika jest koncepcja stylów wyjaśniania zdarzeń pozytywnych i negatywnych Seligmana. W tym ujęciu reakcje emocjonalne osoby oraz jej zachowanie są uwarunkowane przekonaniami człowieka, o tym konkretnym zdarzeniu, o samym sobie i otaczającym nas świecie. Każdy z nas dysponuje zbiorem przekonań racjonalnych, które są pomocne w procesie przystosowania się, ale także posiada przekonania nieracjonalne, które wywołują emocje i utrudniają relacje celów. Osoba ludzka jest dodatkowo pod wpływem tzw. urojonych imperatywów, które powodują  przesadne reagowanie na stres – zbytecznym lekiem czy depresją . Składają się na nie przekonania, że sukces należy  odnieść we wszys (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenia 10b oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1 Poproś osobę znajoma (partnera) aby w różnych sytuacjach zrobił Ci jakiś psikus, ale tak z Nienacka np. dotknął zimna ręka w brzuch, połaskotał. Śledź swoje doznania z ciała, emocje oraz refleksje. Zapisz i przemyśl.

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 10b oryginalna42@pino.pl

 Techniką kontroli emocjonalnej jest mocna koncentracja na  zadaniu przy ignorowaniu stresowych czynników sytuacyjnych. Kolejnym zabiegiem jest wytwarzanie atmosfery zabawy, odwracanie uwagi od czynności czy stresującego czynnika. W sytuacjach społecznych zdolność  do radzenia sobie z własnymi napięciami zwiększa identyfikację z grupą. Jedna z doskonałych strategii radzenia sobie jest wiec uzyskanie wsparcia społecznego w samym momencie doświadczenia stresu, czy poczynienia obserwacji, ze nie jesteśmy samotni w swoim kłopocie. Sytuacje stresowe prowadza ( nie zawsze ) do chorób i zaburzeń zachowania. To, w jaki sposób osoba postrzega określone sytuacje, jaka emocję odczuwa, może wręcz drastycznie wpłynąć na przebieg i na rezultat zdarzenia. Przykład: szklanka z 50% wody. Ktoś stwierdzi ,że jest tu aż połowa szklanki wody, a inny dostrzeże tylko pół – kto ma rację? (optymista – pesymista) Ocena poznawcza może być ujmowana dwojak (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenia 10 a oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 3 Wyobraź sobie, ze zaprosiłeś(Aś) mnie na herbatę, przypomnij sobie jednocześnie jakie gafy towarzyskie popełniłeś, np. rozsypujesz cukier obok szklanki. Przywoływanie wspomnień i kreowanie wyobrażeń powinno być przy użyciu wszystkich zmysłów. A teraz zaparz herbatę i skup się na wyobrażeniu pewnych, szybkich ruchów rąk, które są absolutnie celowe i skoordynowane, pełne gracji i płynne. Pięknie i elegancko serwujesz herbatę Ćwiczenie 4 Poszukaj jak najwięcej rymów do słowa PODUCHA masz na to 3 minuty. Uprzednio oszacuj ile rymów jesteś w stanie wymyślić i zapisz i zapisz liczbę.  Nieco później, przez 2 minuty buduj studzienkę z zapałek. Tez wcześniej oczacuj liczbę zapałek na 2 minuty i zapisz. Następnie podskoki obunóż przez 1 minutę, wstępną liczbę zapisz. Na koniec porównaj wyniki przewidywane z wynikami faktycznymi. Jeżeli różnią się minimalnie… możesz być realistą, możesz też (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 10a oryginalna42@pino.pl

 Czynniki warunkujące odporność na stres można pogrupować następująco : - cechy zadania - procesy fizjologiczne - zmiany psychologiczne - stałe właściwości jednostki Poziom, na jakim wykonujemy zadanie w stresie, zależy od treści i jakości samego zadania. Zadanie łatwe, znane wykonujemy poprawnie nawet w dużym stresie. Podobnie z zadaniami dobrze określonymi, jasnymi. Zdolność do konstruktywnego zachowania w stresie wiąże się też ze zmianami fizjologicznymi. Np. choroba, zmęczenie czy też zażywanie leków mogą mieć wpływ na radzenie sobie w stresie. W człowieku zachodzą też istotne zmiany psychologiczne, które powstają niezależnie od sytuacji stresowej, gw. zmianę, która dotyczy charakteru motywacji prowadzącej do wykonywania konkretnych czynności w stresie. Treść motywacji wiąże się na pewno z jakością funkcjonowania w stresie.. Osoba motywowana przez dążenie do sukcesu, czy osiągnięć inaczej poradzi sobie w trudnej sytuacj (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenia 10 oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1 Wybierz do analizy co najmniej 12 kategorii związanych z poszczególnymi obszarami Twojego aktywnego funkcjonowania. Bierz pod uwagę swe relacje z innymi, Twe sukcesy i porażki podczas pełnienia ról społecznych, stosunek do samego siebie na różnych płaszczyznach. Spośród każdego z tych obszarów wskaż sytuację, której pojawienie się sprawiło Ci trudność. Po utworzeniu co najmniej 12 kategorii uszereguj je ze względu na subiektywnie spostrzegana przez Ciebie własna odporność, która wykazałeś w tych sytuacjach Ćwiczenie 2 Zapytaj siebie, oraz 6 innych osób „Co jest Twoją piętą Achillesową? „ postaw hipotezę dotyczącą odporności na stres.

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 10 oryginalna42@pino.pl

 Stres jest zjawiskiem ostrzegającym nas o zagrożeniu integralności naszego organizmu. Jest też systemem obronnym wyzwalającym automatycznie odruchy walki, wycofania się, unikania lub ucieczki. Jest on nieodzowny w borykaniu się z wrogim nieraz środowiskiem, chorobami oraz ze zniszczeniem żywej materii organizmu. Możemy napotkać definicję, która utożsamia odporność z faktem niereagowania przez człowieka pobudzeniem emocjonalnym, pomimo, ze znajduje się on w warunkach stresu. Czyli – odporność na stres to brak reakcji emocjonalnej na sytuację trudną. Taka niezdolność charakteryzuje między innymi osobowość psychopatyczną, socjo- i charakteropatów, spośród których najczęściej rekrutują  się groźni przestępcy. Odporność na stres może być rozumiana również jako zdolność do utrzymywania uprzedniego kierunku, sprawności i poziomu organizacji zachowania, pomimo występowania stresu. Takie rozumowanie odnosi się do wpływu, jaki wywiera sytuacja trudna na przebieg (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zadanie 12 oryginalna42@pino.pl

 Zadanie 12   Czym różni się sytuacja trudna emocjonalnie od sytuacji trudnej poznawczo? Typ sytuacji, który wytrąca człowieka z równowagi, określa się jako TRUDNY – czasami zamiennie – stresowy. 1. Trudność w znaczeniu środków do rozwiązywania danego problemu sytuacyjnego. Wiąże się to z niedostateczną liczbą informacji, jakimi dysponuje osoba, lub też z ich nadmiarem utrudniającym wywołanie istotnego stresu – to sytuacja trudna poznawczo i instrumentalnie. 2.Trudność natury emocjonalnej. Sytuacja taka wywołuje przykre emocje, a przez to jest trudna do rozwiązania.  Oba najczęściej występują łącznie. Problemy trudne do rozwiązania staja się trudne do zniesienia, bo wywołują uczucia –problemy emocjonalne zaś tak działają, ze łatwe rozwiązanie staje się trudnym. Trudność poznawczą ujmuje się najczęściej jako warunek lub skutek trudności emocjonalnych, trudnych do zniesienia. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 9a oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1 Rozłóż trzy dodatkowe zapałki tak, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie było po cztery  ____________            _____________      ____________                (     _____________ ) ____________             _____________       ____________              (     _____________   )    ____________             _____________       ____________          (    _____________   ) Ćwiczenie 2 Od (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 9a oryginalna42@pino.pl

 Istnieją dwie teorie wyjaśniające zjawisko olśnienia: - Teoria inkubacji – gdzie pojawianie się pomysłu jest następstwem nieświadomego procesu myślenia następującego po czasowym odłączeniu problemu, trwa wówczas „wylęganie się pomysłu rozwiązania, który po sformułowaniu nagle zostaje uświadomiony; -  Teoria wygasania błędnych nastawień – odpoczywając od problemu podczas przerwy w pracy, człowiek uwalnia się od błędnych kierunków poszukiwań, po odpowiednim odpoczynku mózgu można spojrzeć na problem z innego punktu widzenia i odkryć właściwy kierunek myślenia. W ostatniej fazie weryfikacyjnej człowiek ocenia wartość pomysłów w świetle posiadanych przez niego informacji. Wynikiem tej fazy jest przyjęcie albo odrzucenie pomysłu. Wykorzystujemy wtedy gł. Myślenie typu :S” nazwane w tej części procesu również myśleniem analitycznym lub krytycznym. Czasami osoba ocenia wartość  wartości  pomy (...)

Zobacz cały wpis na blogu »