Psychologia

Wpisy zawierające słowo kluczowe psychologia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Lekcja 10 oryginalna42@pino.pl

 Stres jest zjawiskiem ostrzegającym nas o zagrożeniu integralności naszego organizmu. Jest też systemem obronnym wyzwalającym automatycznie odruchy walki, wycofania się, unikania lub ucieczki. Jest on nieodzowny w borykaniu się z wrogim nieraz środowiskiem, chorobami oraz ze zniszczeniem żywej materii organizmu. Możemy napotkać definicję, która utożsamia odporność z faktem niereagowania przez człowieka pobudzeniem emocjonalnym, pomimo, ze znajduje się on w warunkach stresu. Czyli – odporność na stres to brak reakcji emocjonalnej na sytuację trudną. Taka niezdolność charakteryzuje między innymi osobowość psychopatyczną, socjo- i charakteropatów, spośród których najczęściej rekrutują  się groźni przestępcy. Odporność na stres może być rozumiana również jako zdolność do utrzymywania uprzedniego kierunku, sprawności i poziomu organizacji zachowania, pomimo występowania stresu. Takie rozumowanie odnosi się do wpływu, jaki wywiera sytuacja trudna na przebieg (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zadanie 12 oryginalna42@pino.pl

 Zadanie 12   Czym różni się sytuacja trudna emocjonalnie od sytuacji trudnej poznawczo? Typ sytuacji, który wytrąca człowieka z równowagi, określa się jako TRUDNY – czasami zamiennie – stresowy. 1. Trudność w znaczeniu środków do rozwiązywania danego problemu sytuacyjnego. Wiąże się to z niedostateczną liczbą informacji, jakimi dysponuje osoba, lub też z ich nadmiarem utrudniającym wywołanie istotnego stresu – to sytuacja trudna poznawczo i instrumentalnie. 2.Trudność natury emocjonalnej. Sytuacja taka wywołuje przykre emocje, a przez to jest trudna do rozwiązania.  Oba najczęściej występują łącznie. Problemy trudne do rozwiązania staja się trudne do zniesienia, bo wywołują uczucia –problemy emocjonalne zaś tak działają, ze łatwe rozwiązanie staje się trudnym. Trudność poznawczą ujmuje się najczęściej jako warunek lub skutek trudności emocjonalnych, trudnych do zniesienia. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 9a oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1 Rozłóż trzy dodatkowe zapałki tak, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie było po cztery  ____________            _____________      ____________                (     _____________ ) ____________             _____________       ____________              (     _____________   )    ____________             _____________       ____________          (    _____________   ) Ćwiczenie 2 Od (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 9a oryginalna42@pino.pl

 Istnieją dwie teorie wyjaśniające zjawisko olśnienia: - Teoria inkubacji – gdzie pojawianie się pomysłu jest następstwem nieświadomego procesu myślenia następującego po czasowym odłączeniu problemu, trwa wówczas „wylęganie się pomysłu rozwiązania, który po sformułowaniu nagle zostaje uświadomiony; -  Teoria wygasania błędnych nastawień – odpoczywając od problemu podczas przerwy w pracy, człowiek uwalnia się od błędnych kierunków poszukiwań, po odpowiednim odpoczynku mózgu można spojrzeć na problem z innego punktu widzenia i odkryć właściwy kierunek myślenia. W ostatniej fazie weryfikacyjnej człowiek ocenia wartość pomysłów w świetle posiadanych przez niego informacji. Wynikiem tej fazy jest przyjęcie albo odrzucenie pomysłu. Wykorzystujemy wtedy gł. Myślenie typu :S” nazwane w tej części procesu również myśleniem analitycznym lub krytycznym. Czasami osoba ocenia wartość  wartości  pomy (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 9 oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1 Dokonaj interpolacji czyli uzupełnij poniższy szereg 1,4,9, …., …., 36, 40,  …., …..,100 Brakuje czterech liczb, automatycznie widać, ze jest to zbiór kwadratów kolejnych liczb naturalnych. Ćwiczenie 2 Jeśli wiesz, że Twój autobus odjeżdża o godzinie 6.04, następnie o 6.54, potem  o 7.44 i o 8.34, z powodzeniem ustalisz czas odjazdu dwóch kolejnych autobusów, które pominięto w rozkładzie.

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 9 oryginalna42@pino.pl

 Sytuacje trudne emocjonalnie i poznawczo. Aktywność poznawcza – rozwiązywanie problemów. W sytuacjach trudnych do rozwiązania, istota trudności polega na niedostatecznej liczbie informacji niezbędnych do poradzenia sobie z zadaniem. Osoba w sytuacji trudnej tego rodzaju nie może znaleźć środków do rozwiązania  danego problemu. Możemy tu dokonać podziału problemów  natury poznawczej ze względu na ich strukturę. W tej sferze  zaś wyodrębnimy dwa elementy : 1)  dane początkowe – informacje zwrotne w sytuacji problemowej. 2) cel, do którego zmierza podmiot W problemach otwartych poziom informacji jest bardzo niski, ponieważ osoba nie ma informacji o możliwościach rozwiązywania problemu. Dlatego człowiek musi sformułować własne pomysły rozwiązania, a później wybrać jeden z nich.  Takie problemy nazywa się także źle określonymi albo inwencyjnymi. Większość problemów naukowych, a także twórczych&nb (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zadanie 11 oryginalna42@pino.pl

 Zadanie 11  Podaj dowolne ujęcie mechanizmu radzenia sobie z krytycznymi wydarzeniami życiowymi   Teoria stresu i radzenia sobie Lazarusa i Folkmana opisuje sposób reagowania na informacje dotyczące sytuacji potencjalnie szkodliwej, zanim zostanie ona  zdefiniowana jako kryzys: 1.       Znaczenia danej sytuacji w swoim życiu 2.       Reakcji zaradczych, którymi dysponujemy w celu radzenia sobie ze szkodliwymi czynnikami Jest to ocena poznawcza Potencjalnie szkodliwą sytuację możemy potraktować jako: A)     Zagrożenie – wówczas koncentrujemy się na uczuciu zagrożenia B)       Wyzwanie -  wówczas koncentrujemy się na możliwościach opanowania sytuacji lub wyciągnięcia z niej korzyści Możemy: - zahamować działanie (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 8cd3 oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenia Wyobraź sobie, że wysłano Cię na cudowną ekspedycję naukową na planetę , której mieszkańcy nie chcą współpracować. Celem ekspedycji jest  szczegółowy opis  codziennych zachowań mieszkańców planety. Zarejestrowano zachowania na filmie. Rozpoznaj ich w kategoriach  typów zaburzeń zachowania   Oto film „ Na widok naszego statku młody ufoludek przykucnął za pojemnikiem na śmieci i zamarł w bezruchu(1). Po chwili rzucił się biegiem w kierunku innych osobników. Gestykulował gwałtownie i wydawał głośne dźwięki(2).  Gdy grupka opuściła go, bezładnie uciekając (3),  zaczął uderzać kijem w drzwi pomieszczenia, usiłując je otworzyć. Czynność tę powtórzył dwukrotnie – bezskutecznie (4). Potem padł na ziemie i ssał paluch lewej stopy (5), a następnie wpadł w ramiona innego osobnika i próbował ukryć się pod jego odzieżą (6). Po otwarciu drzwi, młody wskoczył błyskawicznie na łóżko i (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 8cd3 oryginalna42@pino.pl

 Ad. 3   Regresja polega na zastosowaniu prymitywnej techniki rozwiązywania problemu, typowej dla wcześniejszych stadiów rozwoju człowieka. Przykładem tego zjawiska jest występowanie u dorosłej osoby w trudnej sytuacji życiowej infantylnego dążenia do wzbudzenia u innych współczucia i nakłaniania ich w ten sposób do udzielania pomocy ( błagając o pomoc, wybuchając płaczem,  impulsywnie uciekając z trudnej sytuacji społecznej).Regresja to przejściowe i odwracalne zaburzenie występujące wobec określonej trudności.  Może pojawiać się w odpowiedzi na frustracje. Towarzyszy wtedy negatywny nastrój, niezadowolenie, irytacja. Jest możliwość zaistnienia retrogresji, czyli regresji historycznej , która jest powrotem do wcześniejszej rozwojowo formy zachowania się jednostki. Regresja może polegać na obniżeniu funkcji intelektualnych i sprawności wykonania. Przejawia się także w sferze życia emocjonalnego i postaw społecznych człowieka. Najczęściej jako p (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 8cd2 oryginalna42@pino.pl

 Przeciążenia Powstają wtedy, gdy trudność zadania sięga granicy fizycznych lub psychicznych możliwości podmiotu Obciążenie oznacza natężenie stresu  nieprowadzące jeszcze do zaburzeń w poziomie organizacji czynności. Przeciążenie jest obciążeniem nadmiernym i odnosi się do sytuacji wywołujących takie natężenie stresu, które doprowadza do wyraźnych, negatywnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym jednostki np. spadek sprawności umysłowej. Ten typ odnosi się więc nie do tych jakości – treści czy też charakteru – ale raczej do ich siły, natężenia niezależnego od treści przeżyć wywołanych określoną sytuacją .Moment przejścia  obciążenia w przeciążenie określany jest jako próg tolerancji na sytuację trudną. Sytuacje trudne mogą oddziaływać w dwojaki sposób: -  jako długotrwałe kumulowanie się negatywnych doświadczeń splatających się z procesem rozwoju indywidualnego - jako jednostkowe przeci (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 8cd1 oryginalna42@pino.pl

 Sytuacje bolesne i drażniące Sytuacją bolesną bywa to, co zadaje nam ból fizyczny, lub układy bodźców powodujące przykrość natury moralnej : ośmieszenie, ironia, obelżywe zachowanie. Sytuacje zagrożenia Są to sytuacje, które nie pozbawiają człowieka żadnej wartości – Anie nie frustrują go, ani nie zadają bólu, ale sygnalizują jeden lub kilka z tych czynników .Pozwalają oczekiwać, że z dużym prawdopodobieństwem wystąpią one w przyszłości. Wzbudzają przez to lęk albo gniew. Zagrożenia rozumiane są jako niebezpieczeństwa fizyczne oraz społeczne. Sytuacje te sygnalizują możliwość utraty pewnej wartości, która jest wysoko ceniona przez jednostkę. Istotą zagrożenia jest antycypacja (przewidywanie) wystąpienia szkody. Możemy wówczas podjąć działania zabezpieczające, aby nie dopuścić do utraty określonej wartości, I to nas najbardziej stresuje. Sytuacje konfliktowe Powstają wtedy, gdy jednostka zn (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 8cd oryginalna42@pino.pl

Wyobraź sobie potrzebę, taka która jest zaspakajana stale i systematycznie np. głodu. Spróbuj określić dopuszczalne granice igrania z głodem. Sprawdź jak długo zniesiesz deprywacje tej potrzeby. Obserwuj obiawy w Twoim ciele i psychice. Zrób zapis doznań, co działo się z ciałem, jakie emocje pojawiały się w świadomości. Napisz dlaczego tę potrzebe wybrałeś

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 8cd oryginalna42@pino.pl

 Sytuacja deprywacji Deprywacja pojawia się wówczas, gdy człowiek znajduje się w stanie silnej, niezaspokojonej potrzeby, ale w danej sytuacji nic nie może zrobić, żeby tą potrzebę zaspokoić. Osoba jest pozbawiona wszelkich możliwości działania. Badania nad deprywacją dotyczyły między innymi funkcjonowania osób pozbawionych możliwie dużej liczby doznań zmysłowych. Taka eliminacja bodźców wzrokowych słuchowych i dotykowych obniża poziom stymulacji sensorycznej, jaka jest niezbędna do optymalnego działania mózgu. Pierwszą oznaka tego rodzaju deprywacji był niepokój  i trudności w opanowaniu  własnego myślenia, a po dłuższym czasie można w ten sposób wywołać nawet halucynacje i urojenia. Deprywację jest np. utrata pozycji społecznej, niepowodzenia w nauce, rozłąka. Człowiek ponosi określoną szkodę, traci pewną wartość, jest pozbawiony czegoś, czego potrzebuje do normalnego funkcjonowania. W zależności od typu deprywowanej potrzeby można ro (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 8 oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1/8 Zaplanuj kilka rozmów towarzyskich, telefonicznych, codziennych kontaktów. W każdej z rozmów zapytaj „Co słychać?” i uważnie słuchaj. Sporządź notatkę z wypełnieniem tabeli podziału treść na emocjonalnie negatywne, obojętne  lub pozytywne. Kategorie muszą być wstawiane zgodnie z Twoim odczuciem np. kłopoty finansowe – informacja negatywna emocjonalnie, poprawa wyników w nauce – pozytywna,  brak zmian w otoczeniu – obojętna.

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 8 oryginalna42@pino.pl

 SYTUACJE TRUDNE EMOCJONALNIE I POZNAWCZO Ludzie często skupiają się na tym co ich „ boli”, zwłaszcza, gdy stworzy się im bazalne, podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Gdy ktoś poczuje się niezagrożony, bezpieczny, naturalnie dzieli się swoimi troskami. Podejmowanie określonych tematów zależy też od cech osobowości rozmówcy. Symptomem kontaktu powierzchownego – na podłożu zagrożenia poczucia własnej wartości – jest rozmowa zawierająca więcej elementów rywalizacyjnych, chwalenie się, zabieganie o podziw. Jak funkcjonujemy w sytuacjach trudnych do zniesienia Nasze postępowanie wynika z interakcji  czynników osobowościowych i sytuacyjnych. Jednakże w poszczególnych przypadkach udział tych czynników może być różny, w jednych główna rola przypada osobowości  a w innych osobowości  TYPY WARUNKOWANIA: A.      Głównie przez osobowości (...)

Zobacz cały wpis na blogu »