15 stycznia 2022, 17:55
Na tropie ignorowanych zwierząt w Azji Środkowej

Na tropie ignorowanych zwierząt w Azji Środkowej

Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Jest to roboczy artykuł poświęcony wyprawom naukowym oraz potrzebom badawczym na rzecz ssaczej fauny środkowoazjatyckiej.

autor Tomasz Pietrzak.  Artykuł jest wizualizacją badań, będący tekstem literatury przygodowej oraz informacjami zaczerpniętymi z literatury faktu.

Przez radiostację kontaktowaliśmy się z prof. Fezarejewem, który nadzoruje te badania. Fauna Azji Środkowej jest w gruncie rzeczy nieznana. Chociaż znamy ten teren geograficznie, jest tu wiele masywów górskich i obszarów wyżynnych, które zachowały wiele ze swej dzikości.

 

Na trudnych ziemiach tych terytoriów zdarzają się żywe stworzenia, czy to ssaki czy inne formy biologiczne, żyjące w odległych azylach bioróżnorodności. Wychwyci je bystre oko naukowca, informacje zostaną opracowane w formie autentycznych badań w pracach biologicznych, godnych zaufania. Nawet polscy czy węgierscy naukowcy oraz aktywiści mogą być na tropie mniej znanych ssaków drapieżnych, kopytnych i zajęczaków. Są to gatunki będące obiektem badawczym nauki o ssakach czy ekologii populacji. W surowej krainie stepów czy w pradawnych górach tego regionu świata, żyją czworonożni mieszkańcy, bytujący w środowisku naturalnym. Miejmy nadzieję, że prawe projekty będą miały miejsce w najbliższych czasach. Targetem ich jest np. ratowanie ginących gatunków. Dla nauki liczą się nie tylko quasi-odkrycia zoologiczne o znacznym priorytecie, ale także bohaterska działalność na rzecz łagodzenia konfliktów między ssakami drapieżnymi, leporidami czy kopytnymi przeżuwaczami, a społecznościami tamtejszych ludów. Ludwik Vidzebnouir z jednostki badawczej European Vertebrate Association pracuje dla tej społeczności i nauki w projekcie hipotetycznym Rendez Vous dla Czworonogów i Ich Przetrwania- w wymiarze spekulacyjnej zoologii i opowiadania przygodowego.

 

 

Kontynuujmy artykuł poprzez charakterystykę obszaru badań. Pogórze Kazachskie składa się z nisko-górskich oaz oraz wyniesionych równin. Pogórze te to palearktyczny krajobraz stepów, zwłaszcza na północy. Na zboczach wyższych wzgórz rosną lasy sosnowe, a w dolinach rzek występują łąki i zarośla. Ten obszar ciągnie się na przestrzeni 1200 km. Znajdują się tam znaczące miasta. Szeroki pas równin dzieli pogórze na dwie części. Część wschodnia jest większa i bardziej urzeźbiona ze wzgórzami typu granitowego i kwarcowego, takimi jak Aksorang osiągający wysokość 1565 m. W części zachodniej bardziej płaskiej i mniejszej – istnieje pasmo Ułytau. Sieć rzeczna jest uboga. Część tej krainy jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa, a zwłaszcza Saryarka – stepy i jeziora części północnej kraju Kazachów. Obszar pogórza zawiera dużo złóż węgla na północy oraz miedzi na południu. Na pogórzu znajdują się złoża innych rozlicznych minerałów i rzadkich metali.

 
 
Ten dziki świat jest bogaty w nieodkrytą faunę i florę, charakterystyczną dla tego regionu świata. Występują tam rośliny naczyniowe plantae, w tym krzewy i drzewa oraz tajemnicze gatunki grzybów skalnych. Wśród bezkręgowców egzystują rozmaite owady i pajęczaki. W rzekach spotykamy ryby – ichtiofauna, które są celem połowów dla lokalnych wędkarzy. Na stepach i w lasach sosnowych na zboczach żyją gady, w tym węże i jaszczurki Squamata. Ciekawa jest fauna ptaków i ssaków. Są to zróżnicowane grupy takich zwierząt jak ptaki drapieżne, wróblowe czy ptaki stepowe. Wśród ssaków obecne są kopytne, drapieżniki Carnivora, owadożerne czy zajęczaki Lagomorpha. Występują one w środowisku naturalnym Kazachstanu czy w Turkmenii.
 
Literaturą przygodową są pewne badania naukowe w Azji Środkowej, które tutaj opisuję. Jest rok 2015. Wraz z poszukiwaczem populacji, który jest kryptozoologiem z Karagandzkiego Centrum Przyrodniczego oraz z podróżnikiem ze środkowoazjatyckiej organizacji pozarządowej instalujemy fotopułapki na Pogórzu Kazachskim celem udokumentowania obecności rzadkich ssaków. Jesteśmy na tropie raczej niezbyt charyzmatycznych oraz nieodkrytych jeszcze w badaniach przyrodniczych zwierząt z grupy ssaków drapieżnych, takich jak lisy korsaki Vulpes corsac oraz krępe kazachskie borsuki Meles leucurus arenarius. Są to jednak ciekawe biologicznie drapieżniki o ważnej roli pełnionej w środowisku. Niektóre ich populacje są umieszczone na czerwonych listach zagrożonych zwierząt, np. w krajach Azji Środkowej. Tworzymy obraz wiedzy opartej o wywiady i kwestionariusze uzyskane od krajowców, informujące o obecności tych dwóch drapieżników w Górach Karkarały oraz na Wyżynie Kokczetawskiej. Tam też uzyskujemy informacje o wzorcach aktywności oraz o ekologii behawioralnej tych dwóch drapieżników. Mianowicie te dane oparte są o informacje uzyskane za pomocą fotopułapek i dronów.
 
Na meetingu kazachskim w czerwcu roku 2017 ogłoszono przełomową prezentację dla odkrywania ekologii tych form biologicznych. Badamy jeżozwierza z gatunku Hystrix indica poprzez dokumentację ekologii populacji opartej na dowodach fizycznych uzyskanych przez fotopułapki. Obserwujemy z Land Rovera kułany turkmeńskie reintrodukowane przez norweskie i niemieckie organizacje pozarządowe i jednostki naukowe, tropimy zajęczaki z gatunku Lepus tolai poprzez pośrednie metody badawcze oraz zbieramy odchody i próbki sierści do nieinwazyjnego badania DNA tego gatunku. Obserwujemy dżejrany z podgatunku turkmeńskiego, czyli gracilicornis i to wszystko dzięki bezzałogowym wehikułom latającym i monitoringowi zwanemu remote sensing.
 
 
Fotopułapki w Górach Hisarskich, w Uzbekistanie służą odkryciu fauny będącej zagadką nauki. W surowym środowisku Pamiro-Ałaju zdarzają się nieznane populacje dzikich czworonogów. Poszukiwacze populacji z Uzbeckiej Akademii Nauk mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Również na bagnach wzdłuż Amu-Darii w północnej części turańskiej strefy geograficznej lub na Pustyni Kara-kum występuje fauna, która jest charakterystyczna dla danego eko-regionu. W tych obszarach stosuje się zbieranie odchodów do analizy występowania gatunków metodą DNA. Rodzimi naukowcy w Pamiro-Ałaju czy w terytorium pustynnym tworzą rodzaj konspektu krótkich badań nieinwazyjnych na rzecz zrozumienia zespołu ssaków i gadów. Jest to mało zbadany obszar i tworzą go projekty jedynie krajowych jednostek naukowych lub pojedyncze ambitne zespoły z Europy. Doceniajmy planetę i jej mieszkańców. Mnóstwo dzikich gatunków nie jest bynajmniej dobrze zbadanych, tym jest właśnie mądrość naukowców, aby te formy zrozumieć i chronić, jeżeli to konieczne.
 
 
W surowym środowisku Pamiro-Ałaju zdarzają się nieznane populacje dzikich czworonogów. Poszukiwacze populacji z Uzbeckiej Akademii Nauk mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Również na bagnach wzdłuż Amu-Darii w północnej części turańskiej strefy geograficznej lub na Pustyni Kara-kum występuje fauna, która jest charakterystyczna dla danego eko-regionu. W tych obszarach stosuje się zbieranie odchodów do analizy występowania gatunków metodą DNA. Rodzimi naukowcy w Pamiro-Ałaju czy w terytorium pustynnym tworzą rodzaj konspektu krótkich badań nieinwazyjnych na rzecz zrozumienia zespołu ssaków i gadów. Jest to mało zbadany obszar i tworzą go projekty jedynie krajowych jednostek naukowych lub pojedyncze ambitne zespoły z Europy. Doceniajmy planetę i jej mieszkańców. Mnóstwo dzikich gatunków nie jest bynajmniej dobrze zbadanych, tym jest właśnie mądrość naukowców, aby te formy zrozumieć i chronić, jeżeli to konieczne.
Powróćmy do terytorium Pogórza Kazachskiego. To jest ważna robota. Organizacje na 100 procent zdecydowały się zaangażować w projekt. Niewiele jest takich projektów, które by badały takie zwierzęta jak korsaki i inne średnie drapieżne, mniej znane kopytne czy zajęczaki w tym regionie świata. Jest nadzieja, że zostanie uruchomiona futurystyczna jurta eki-rekku, która pełniłaby formę stacji monitoringu fauny ssaków oraz instytutu, gdzie odbywałyby się sympozja. Na razie jesteśmy w domku typu kanadyjskiego- nazywanym Wild Almaty, który pełni rolę bazy terenowej. Omawiamy tam wytyczne co do projektu. Charakter prac jest jawny, a uczestniczy w nich m. in. przedsiębiorca handlujący dzikimi zwierzętami (Szwed z pochodzenia), obecnie pracujący dla ogrodów zoologicznych. Przez ostatnie dekady udoskonaliły się techniki badawcze i zmieniły wyzwania nauki. Zrozumiano także ekologię wielu reliktowych gatunków. Ale jedno pozostaje niezmienne, wiara w to że da się radę ocalić gatunki przed zagładą. Informowaniem o tym zajmuje się fundacja na rzecz nauki czeskiej czy szwedzkiej. Jeżeli jesteś naukowcem lub studentem Uniwersytetu to możesz wziąć udział w poszukiwaniach Świętego Grala Teriologicznego, którym są nieznane populacje czy to ssaków drapieżnych czy zajęczaków. Jeżeli jesteś zainteresowany takimi zagadnieniami możesz być w swojej dziedzinie jak odkrywca Indiana Jones.
 
Zatwierdzono 12 listopada 2021. Opublikowane przez Tomasza Pietrzaka i Environment Challenges Consulting w ramach budowania potencjału badawczego poświęconego badaniu dzikiej fauny i flory mało zbadanych części starego świata. Publikacja jest wydana celem wzbudzenia impulsu do rozwoju etycznych projektów naukowych, ochrony bioróżnorodności teriofauny oraz jej ekologii w Azji Środkowej. Tematem tego artykułu jest wprowadzenie do badań nieznanych zwierząt z gromady ssaków w formie krótkiego opisu fabuły. Kontakt z autorem przez emaila: echl.league.scientific na gmail.com. źródła fotografii: pierwsze zdjęcie- orientacja z mapą w południowym Uralu, autor Daniil Silantev, źródło licencja unsplash. drugie zdjęcie- photo of vehicles on dirt road, autor Aleksey Kuprikov, opublikowane na pexels.com, licencja creative commons. trzecie zdjęcie- Meles_leucurus: fotografia dzięki uprzejmości zooclub.ru, wikimedia commons. Artykuł opublikowany na yeshbe.com na bazie wiedzy powszechnej studiowanej w latach 2012-2015. 
 

Dodaj swój komentarz

Zobacz także

- wpisy o podobnej tematyce

Kobieta pracująca......
17 maja 2024, 15:28
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Jak już nie raz pisałam, w moim życiu zbliża się kolejny przełom..... Nie wiem kiedy? Nie wiem jak? Od września Antoni będzie w szkole, a Marianna w przedszkolu... wracam powoli do życia w trybie "nie tylko matka".
Pierwsze dni psa w nowym domu
15 grudnia 2021, 08:41
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Pierwszy dzień psa w nowym domu to ogromne emocje. Z jednej strony wyczekiwany psiak w końcu z nami zamieszka, ale z drugiej zawsze są obawy. Jak pies sobie poradzi? Czy jesteśmy gotowi? Mam nadzieję, że ten wpis pomoże. Jestem pewien, że każdy sobie poradzi, ale poczytanie tego typu artykułów może pomóc zmniejszyć stres :)
Psy aktywne - wyrywacze smyczy
25 czerwca 2021, 20:31
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Dzisiaj opowiem wam o psach, które nie zawahają się przed żadną aktywnością. To urodzeni sportowcy. Nie wy będziecie je wyprowadząć, ale one was. Dodatkowo, chciałam wam coś wyjaśnić. Po pierwsze, zapomniałam o gończym polskim. A po drugie nie mogłam jakoś przyporządkować akity do żadnej z tych grup. Napiszę, więc o niej osobny artykuł. To tyle. Nie przedłużając: Zaczynajmy!
Podróż i pierwsze dni  świnki w nowym domku.
18 czerwca 2021, 08:33
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Miałam wam dzisiaj opowiedzieć o pierwszych dniu świnki w nowym domku. To bardzo ważne. Nie można zbytnio wystraszyc świnek. Pamiętacie pewnie, że wszystkie gryzonie (oprócz chomików) potrzebują towarzysza. No, więc będziecie mieć na głowie 2 (lub więcej) świnki morskie. Cóż, to trochę zobowiązuje prawda? Ale ja wam pomogę! Do dzieła!
Psy dla osób starszych - urocze kanapowce
17 czerwca 2021, 09:42
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o tych rasach psów, które przydieliłam do kategorii "Dla osób starszych". I teraz muszę wam coś wyjaśnić. Po pierwsze, to, że jesteś osoba starszą nie znaczy, że nie możesz posiadać Mastifa. Tak samo, jeśli nie jesteś osobą starszą, a chcesz mieć mopsika, to wcale nie znaczy, że jesteś gorszy. Po drugie, kanapowce nie są gorsze. Są po prostu bardziej przytulaśne, słodsze i troszkę bardziej leniwe.
Borsuki - informacje podstawowe
15 czerwca 2021, 14:23
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Kawka...i nauka nasza...
4 czerwca 2021, 15:24
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Kawka...i nauka nasza....   Nieznośny ptasi jazgot , warkot skrzydeł i coraz agresywniejsze loty w naszą stronę. Pierwszy raz poczułem się jak intruz , obcy, zły , niechciany i nie proszony…. Stałem i patrzyłem jak matuszka natura ratuje i chce być zrozumiana. Tuman cz
BIESZCZADZKIE DRAPIEŻNIKI
29 maja 2021, 11:53
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Mało kto wie że w latach  50-siątych ubiegłego wieku wilki opanowały Bieszczady i zaczęły zagrażać populacji jelenia podkarpackiego, saren , dzików i innej zwierzyny płowej.
Jakie są podstawowe korzyści z zakupu legowiska dla czworonoga?
26 maja 2021, 11:53
Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.com
Posłanie dla psa jest niezbędnym elementem każdej wyprawki dla zwierzęcia. W dalszym ciągu jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak istotne w życiu zwierzęcia jest legowisko. Właściwe dobrane posłanie znacznie wpływa na kondycję oraz aklimatyzację zwierzęcia w nowym domu.