Zaproszenia dla obcokrajowców do Polski: wszystkie rodzaje zaproszeń

kategoria: Biznes i finanse   dodane: 11/03/2024
Planujesz zaprosić przyjaciół, krewnych lub partnerów biznesowych do Polski? W tym artykule opowiemy o wszystkich rodzajach zaproszeń, ich realizacji i niezbędnych dokumentach.
Zaproszenia dla obcokrajowców do Polski: wszystkie rodzaje zaproszeń

Co daje zaproszenie dla cudzoziemca?

 

Zaproszenie dla cudzoziemca umożliwia cudzoziemcom staranie się o wizę w polskim konsulacie. Nie jest jednak dokumentem dającym prawo wjazdu do Polski ani uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium kraju. Osoby przyjeżdżające do Polski na podstawie wizy wydanej w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół mogą pracować jedynie pod warunkiem zarejestrowanego dla niego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub posiadania zezwolenia na pracę.

 

Jakie są rodzaje zaproszeń?

- Zaproszenie turystyczne: na wizytę do 90 dni w ciągu 180 dni.

- Zaproszenie biznesowe: na podróże służbowe, udział w konferencjach, wystawach itp.

- Zaproszenie gościnne: na wizyty u przyjaciół lub krewnych.

- Zaproszenie medyczne: na leczenie w Polsce.

- Zaproszenie na wolontariat: udział w programach wolontariatu.

Zaproszenia dla obcokrajowców do Polski za pomocą Magfin

Kto może wystawić zaproszenie?

- Polscy obywatele.

- Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały w Polsce.

- Osoby prawne zarejestrowane w Polsce.

Niezbędna lista dokumentów:

- Formularz zgłoszeniowy: należy wypełnić w języku polskim.

- Ważny paszport osoby zapraszanej.

- Dokument potwierdzający cel wizyty: voucher turystyczny, zaproszenie od firmy, pismo ze szpitala, zaświadczenie z organizacji działającej jako wolontariat itp.

- Zapewnienie środków finansowych: zaświadczenie o dochodach, wyciąg z konta, list gwarancyjny od pracodawcy (w przypadku zaproszeń gościnnych, biznesowych oraz z organizacji działającej jako wolontariat).

- Ubezpieczenie zdrowotne: dla zaproszonej osoby (w przypadku zaproszeń gościnnych, biznesowych oraz zaproszeń z organizacji działającej jako wolontariat).

- Dowód zakwaterowania: umowa najmu, zaświadczenie z hostelu itp. (w przypadku zaproszeń dla gości).

- Inne dokumenty: w zależności od rodzaju zaproszenia.

Przebieg procesu:

1. Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty.

2. Wypełnij formularz wniosku o zaproszenie.

3. Umów się na wizytę w Urzędzie Wojewódzkim w swoim miejscu zamieszkania.

4. Złóż wniosek i dokumenty w wyznaczonym terminie.

5. Wnieść opłatę.

6. Odbierz zaproszenie.

Czas przetwarzania:

- Procedura standardowa: do 7 dni.

- Procedura przyspieszona: do 3 dni (dodatkowa opłata).

Gdzie należy zrobić zaproszenie dla cudzoziemca?

Wniosek składasz do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby zapraszającej, np. jeśli mieszkasz w województwie pomorskim, złóż wniosek do wojewody pomorskiego.

 

Ważne:

- Zaproszenie jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

- Osoba zaproszona musi posiadać ważną wizę, jeśli jej pobyt w Polsce przekracza 90 dni.

- Informacje o opłatach i aktualnych wymaganiach dotyczących dokumentów można znaleźć na stronie urzędu.

Rodzaj zaproszenia zależy od celu wizyty, długości pobytu i statusu zapraszanego.

Zaproszenie jest ważnym dokumentem, który umożliwia cudzoziemcowi wjazd do Polski. Sporządź je poprawnie, aby Twój gość nie napotkał problemów na granicy.

 

O czym warto pamiętać?

Jeżeli chcesz zaprosić obywatela innego kraju do Polski, musisz zgłosić potwierdzenie, iż ta osoba będzie miała wystarczającą ilość pieniędzy, aby zapewnić sobie pobyt w naszym kraju. Posiadane środków finansowych ma zagwarantować cudzoziemcowi podróż do Polski, możliwość zapewnienia lokalu mieszkalnego, wyżywienia, a także podróż powrotną do swojego kraju. Do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobligowany jest zapraszający.

Pamiętaj!Zaproszenia nie wolno traktować jako zezwolenie na pracę. Jeżeli, chcesz podjąć pracę musisz starać się o uzyskanie zezwolenia na pracę, zaproszenie daje jedynie możliwość przybycia do Polski w celu odwiedzin zapraszającego.