Szkolenia dla pracowników: jak robić to mądrze?

kategoria: Biznes i finanse   dodane: 16/12/2022
Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia dla pracowników to inwestycja nie tylko w ludzi, ale przede wszystkim w organizację. Warto dowiedzieć się jakie są dostępne szkolenia dla pracowników, jak można uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracownicze oraz jak szkolić pracowników.

Jakie są szkolenia dla pracowników?

Szkolenia dla pracowników są istotnym elementem każdej dobrze prosperującej firmy. Pomagają one pracownikom w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które są im niezbędne, aby mogli się rozwijać w swoich rolach i stać się bardziej produktywni i odnosić sukcesy. Kursy szkoleniowe mogą obejmować szeroki zakres tematów, od ogólnych umiejętności obsługi klienta do zaawansowanej wiedzy branżowej. Firmy mogą oferować takie kursy we własnym zakresie, za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy lub online.

  • Szkolenia wewnętrzne są doskonałe do nauczania zasad i procedur firmowych. Warto organizować je cyklicznie, aby wyrównać poziom wiedzy w organizacji, zapoznać pracowników ze zmianami w świadczonych usługach i oferowanych produktach, przedstawić strategię i cele firmy, zapoznać z obowiązującymi w organizacji procedurami, zasadami i dobrymi praktykami. Wewnętrzne szkolenia dla pracowników pomagają również integrować zespół.
  • Szkolenia zewnętrzne z reguły służą wyposażeniu pracowników w bardziej szczegółową wiedzę branżową czy specjalistyczną. Szkolenia takie zakładają konieczność uczenia się nie tylko od eksperta prowadzącego zajęcia, ale również od innych uczestników szkolenia poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Zgromadzenie w jednym miejscu pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach, ale w różnych organizacjach stwarza szerokie możliwości inspirowania się i uczenia od kolegów i koleżanek po fachu. Szkolenia zewnętrzne dla pracowników mają za zadanie zapoznać pracowników również ze zmianami zachodzącymi w danej branży czy kategorii: mogą to być zmiany prawne, ale też zmiany w zakresie konkurencji, dostępnych narzędzi wspierających pracę itp.
  • Kursy i szkolenia dla pracowników online są bardzo wygodne i pozwalają na większą elastyczność, ponieważ pracownicy mogą mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca. Kursy dla pracowników online to świetny sposób na to, aby pracownicy byli na bieżąco z najnowszymi trendami i technikami w swojej branży oraz aby byli dobrze przygotowani do pełnienia swoich funkcji. Inwestując w kursy szkoleniowe, firmy mogą zapewnić swoim pracownikom wiedzę, produktywność i sukces. W zależności od tego czy szkolenie bądź kurs realizowane są w formule na żywo, czy też w postaci e-learning, ich efektywność i zastosowanie jest różne. Szkolenia dla pracowników e-learningowe służą raczej zapoznaniu z danym zagadnieniem, gdy szkolenia online z zajęciami na żywo stwarzają możliwość wymiany doświadczeń, uzyskania indywidualnych konsultacji, rozwiania wątpliwości w przypadku trudnych kwestii itp. 

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia dla pracowników?

Jeśli chodzi o finansowanie szkoleń pracowniczych, dostępnych jest kilka opcji. Najczęstsze źródła finansowania to granty i dotacje od organizacji publicznych lub prywatnych. Dotacje te zazwyczaj są obwarowane pewnymi warunkami, takimi jak określona liczba pracowników lub określony rodzaj szkolenia. Ważne jest, aby przeczytać drobny druk, aby upewnić się, że spełniasz wymagania.

Najpopularniejszą formą dofinansowania na szkolenia dla pracowników pozostają fundusze unijne oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Raz na kilka miesięcy w ich ramach ogłaszane są nabory na uczestnictwo w szkoleniach na dany temat (np. zapewnienie cyberbezpieczeństwa, walka z mobbingiem) lub dla danej grupy podmiotów (np. firm z danego regionu, firm o określonej wielkości). Poszukiwanie i śledzenie pojawiających się możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla pracowników jest jednak trudne, wymaga czasu i zaangażowania. Warto skorzystać z baz szkoleń, np. na https://eventis.pl/szkolenia-kursy/dla-pracownikow-firm znajdziemy szkolenia dla pracowników z możliwością sprawdzenia, które z nich podlegają dofinansowaniu i na jakich zasadach. Możemy zapisać się również na powiadomienia na nowych szkoleniach pracowniczych, które otrzymamy mailem raz w tygodniu.

Dofinansowanie na szkolenia dla pracowników można również uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy, jeśli dane stanowisko jest zagrożone likwidacją z powodu utraty wiedzy czy konkurencyjności na rynku pracy. Warto w takiej sytuacji odwiedzić lokalny PUP, aby otrzymać wsparcie i wiedzę o możliwości dofinansowania.

Wiele instytucji publicznych organizuje również szkolenia z danej tematyki. Szkolenia dla pracowników bez konieczności uiszczania opłat oferują okresowo między innymi Krajowa Izba Skarbowa, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i wiele innych.

Dodatkowo, wielu pracodawców oferuje wewnętrzne fundusze szkoleniowe, które mogą być wykorzystane do opłacenia szkolenia pracowników. Może to być świetny sposób na sfinansowanie szkolenia pracowników bez konieczności ubiegania się o zewnętrzny grant. 

Wreszcie, inną opcją jest wykorzystanie kombinacji wszystkich powyższych rozwiązań. Wykorzystując połączenie dotacji, funduszy wewnętrznych i zachęt podatkowych, firmy mogą zmaksymalizować swoje fundusze na szkolenia pracowników i zapewnić, że ich pracownicy otrzymują najlepszą możliwą edukację.

Jak szkolić pracowników?

Szkolenie pracowników jest istotną częścią każdej firmy. Może pomóc zwiększyć produktywność, zmniejszyć koszty i zapewnić, że pracownicy są na bieżąco z najnowszymi trendami i technikami. Aby uzyskać jak najwięcej korzyści ze szkolenia pracowników, należy wykonać kilka kluczowych kroków. Po pierwsze, należy zidentyfikować obszary, w których pracownicy potrzebują dodatkowego szkolenia. Może to być obsługa klienta, wiedza o produktach lub umiejętności techniczne. Po zidentyfikowaniu obszarów, na których należy się skupić, należy opracować plan, jak najlepiej przeszkolić pracowników w tych obszarach. Na przykład, możesz zdecydować się na zorganizowanie sesji szkoleniowych w cztery oczy lub udostępnienie kursów online. Gdy plan szkoleń (czytaj więcej o planowaniu szkoleń na https://welearn.pl/planowanie-szkolen/) jest już gotowy, należy zapewnić pracownikom odpowiedni czas i środki na ich realizację. Może to obejmować dodatkowy czas wolny oraz dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów i zasobów. Na koniec, zmierz sukces szkolenia za pomocą informacji zwrotnej lub ankiety. Pomoże to zidentyfikować obszary wymagające poprawy i dostosować plan szkolenia do potrzeb. Szkolenie pracowników jest ważną częścią prowadzenia udanego biznesu, a zastosowanie się do tych kroków może pomóc w zapewnieniu, że pracownicy posiadają umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu.