Dlaczego ludzie nie chcą mieć dzieci?

kategoria: Parenting   dodane: 06/04/2020
Z biologicznego punktu widzenia, człowiek stworzony jest do reprodukcji. Tak jak wszystkie zwierzęta, a także rośliny, potrafimy się rozmnażać, dzięki czemu na naszej planecie wciąż istnieje życie. Jest to zakodowany w nas instynkt, który wyzwala potrzebę posiadania przez nas potomstwa. Niektórzy jednak nie decydują się na zostanie rodzicem. Jakie są tego przyczyny? Dlaczego wraz z rozwojem kultury, coraz mniej z nas ma potrzebę posiadania potomstwa?
W Polsce obserwuje się znaczny niż demograficzny. Wynika on ze zmniejszonej dzietności mieszkańców. Coraz bardziej powszechny staje się model rodziny 2+1, gdzie rodzice wychowują tylko jedno dziecko. Znacznie różni się on od modelu rodzin naszych babć czy dziadków, którzy dorastali wraz z piątką rodzeństwa. Oprócz ograniczania liczby dzieci, Polacy deklarują również brak chęci do posiadania jakiegokolwiek potomstwa. Z czego wynika ich decyzja? Okazuje się, że to kobiety częściej niż mężczyźni nie chcą mieć dzieci. Panowie natomiast deklarują pragnienie posiadania w przyszłości potomstwa. Podobną analogię można znaleźć w poglądach politycznych tych płci. Mężczyźni często głoszą przekonania związane z prawicowym postrzeganiem świata, kobiety natomiast skłaniają się ku tym bardziej lewicowym. Popularna wydaje się być opinia, że to właśnie mężczyźni odkładają w czasie rodzicielstwo. Istotnie, jest to prawda. Przed planowaną ciążą bowiem panowie mają większe obawy, niż kobiety i tym samym zwlekają z decyzją. Sytuacja odwraca się natomiast później, kiedy to kobieta doznaje większych obciążeń związanych z rodzicielstwem. Wtedy mężczyźni przekonują się, iż posiadanie potomstwa „nie jest takie złe” oraz pragną go więcej, natomiast zmęczona kobieta nie chce mieć już dzieci. Problemem okazuje się zatem trud rodzicielstwa, którego doświadcza przede wszystkim kobieta. Ciąża, poród, a następnie pielęgnacja i wychowanie dziecka. Wszystko to jest postrzegane jako rola społeczna płci pięknej. W momencie, kiedy oprócz macierzyństwa, spada na nią również obowiązek wykonywania pracy, jest to dla niej ogromne obciążenie. Kobiety coraz częściej deklarują brak chęci posiadania dzieci. Jako powód podają brak odpowiedniego zaplecza finansowego oraz warunków materialnych, aby zapewnić potomstwu godne życie. Z tego stwierdzenia wynika kolejne ciekawe zjawisko. Współcześnie bowiem ludzie decydują się na mniejszą ilość dzieci, lecz inwestują w nie więcej. Przywiązują większa uwagę do ich wychowania oraz kształcenia. Pragną zapewnić im godne życie oraz mieć możliwość sprostania ich wszystkim potrzebom. Jeżeli jednak nie są w stanie poświęcić dziecku odpowiednio dużo uwagi, albo nie stać ich na jego wychowanie, decydują się na bezdzietność. Dodatkowo, kobiety często postrzegają rodzicielstwo jako ograniczenie. Brak możliwości rozwoju osobistego czy kariery zawodowej to dla nich powód, aby nie mieć dzieci. Pragną inwestować w siebie oraz realizować się w pracy. Niektóre z nich nie zgadzają się, aby wymagano od nich heroicznych czynów porzucenia marzeń oraz cierpienia ze względu na poświęcenie się macierzyństwu. Oprócz tego, wskazują na brak stabilnego zatrudnienia oraz niepewność partnera, jako powody swojej decyzji. Brak poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zaplecza finansowego może skutecznie odwieść kobietę od myśli o potomstwie. Kobiety decydujące się na bezdzietność są wyszydzane w społeczeństwie. Uważa się bowiem, iż ich społeczną rolą jest właśnie macierzyństwo. Niektórzy uważają także, że posiadanie dzieci nadaje sens życiu człowieka. Kobiety wybierające życie bez dzieci, mówią, iż znalazły inny jego cel.