Usługi księgowe

Wpisy zawierające słowo kluczowe usługi księgowe.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Kontrole skarbowe w nowym stylu! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Od lipca 2016 roku przeprowadzane będą nowe kontrole skarbowe, które wykorzystywać będą Jednolity Plik Kontrolny. Zapewni on całkowicie lepszą jakoś informacji, które będą mogły uzyskać organy podatkowe w procesie kontroli. Ważne jest to, aby każdy podatnik był przygotowany na unowocześniony system kontroli. Przedsiębiorcy mają obowiązek dostosowania systemów informatycznych do tego, aby mogly one generować odpowiednie dokumenty JPK.   Unowocześniona kontrola będzie polegać na zobowiązaniu podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej, elektronicznej formie.   Kto ma obowiązek przygotować się na nowy rodzaj kontroli? (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Od lipca fiskus zwiększa kontrole! Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Od lipca fiskus będzie przeprowadzał kontrole skarbowe za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Firmy mają obowiązek dostosowania swoich systemów informatycznych, aby generowały ten dokument. Zmodyfikowana metoda kontroli będzie polegać na zobowiązaniu podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej, elektronicznej formie. Ważne jest to, aby przed wysłaniem wygenerowanych dokumentów do urzędu skarbowego sprawdzić poprawność danych, ponieważ błędny dokument może się wiązać z odpowiedzialnością karno-skarbową, podobnie jak brak możliwości wygenerowania JPK na żądanie urzędu skarbowego. Kto jest zobowiązany do dostosowania się do JPK? 1. firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników, 2. firmy wypracowujące powyżej 50 mln euro obrotu rocznie.  

Zobacz cały wpis na blogu »
Krajowa Administracja Skarbowa USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Krajowa Administracja Skarbowa będzie funkcjonowała od 1 stycznia 2017 roku. Składać się ona będzie ze Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. Jaki jest cel jej powstania?   Celem ustawy Krajowej Administracji Podatkowej w szczegółowym znaczeniu jest optymalizacja poboru danin publicznych oraz pełna realizacja założonych zamierzeń fiskalnych państwa. W końcowym efekcie ma ona uszczelnić obowiązujący system podatkowy.   Wdrażane w kolejnych etapach rozwiązania pozwolą na funkcjonowanie w systemie prawnym odrębnych procedur dla podatników wywiązujących się ze swoich obowiązków tj. postępowania sprawdzającego oraz bardziej rygorystycznych zasad tj. kontroli celno-skarbowej, wymierzonych w oszustwa i przestępczość podatkową.   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
8% podatku VAT bez zmian USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Nie będzie zmian w podatku VAT, które miały polegać na likwidacji wysokości 8% oraz zmniejszenia najwyższej stawki do 20%.   Obecnie istotne jest sprawdzenie realizowanych dochodów podatkowych. Trzeba sprawdzić jakie skutki przyniosą działanie mające na celu uszczelnić cały system podatkowy. Jeżeli wyniki będą zadowalające to wtedy będzie można pomyśleć o obniżeniu stawek podatki VAT.   Jaka propozycja? W propozycji jest likwidacja 8-proc. stawki oraz zmniejszenie najwyżej do 20 proc.       (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Podatniku złóż CIT-8! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 do końca marca dotyczy podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Większa grupa podatników jest zobligowana do złożenia deklaracji z formie elektronicznej, jednak są pewne wyjątki – podatnicy zatrudniający nie więcej niż 5 osób i nie korzystający z usług biura rachunkowego – którzy mogą nadal złożyć deklaracje CIT – 8 w formie papierowej.   Często przedsiębiorcy upoważniają odpowiednie osoby, które zajmą się wszelkimi sprawami związanymi z urzędami – pełnomocników. To bardzo istotna kwestia, ponieważ złożenie deklaracji przez osobę nieupoważnioną do tego skutkuje tym, że deklaracja traktowana jest jak niezłożona.   Pełnomocnictwo wystawia się na druku UPL-1.   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
15% podatku CIT! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

W planach jest wprowadzenie projektu, który zakłada zmiany w prawie podatku dochodowego. O jakich zmianach mowa? Do czego powinniśmy się przygotować? Czy będą to korzystne zmiany?   Wprowadzone zmiany będą dotyczyć:   - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – wprowadzenie i udoskonalenie katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;   - ustalenie zasady ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż&n (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Organy prawa podatkowego USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Artykuł 13 prawa podatkowego jasno określa, że organem podatkowym stosownie do swojej właściwości jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji;    2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:  a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego,  b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,  c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;    3) samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmis (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Podatek bankowy USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Ostatnio spore zamieszanie zrobiło się wokół ustawy mówiącej o wprowadzeniu podatku bankowego w Polsce. Wiele osób protestowało, aby te plany nie miały realnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jednak działania okazały się bezskuteczne, ponieważ podatek został wprowadzony.   Podatek bankowy nakładany jest na banki. Podstawą opodatkowania są najczęściej zyski lub aktywa.   Podatek w Polsce zacznie obowiązywać od lutego bieżącego roku w wysokości 0,44% sumy aktywów. Do uiszczania opłaty zobligowane będą banki, SKOK-i, firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe.  

Zobacz cały wpis na blogu »
Załóż konto na Portalu Podatkowym! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Podatnicy mogą zakładać konta na Portalu Podatkowym, który stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw. Zakładając kontro podatnik uzyskuje możliwość elektronicznej komunikacji z organami podatkowymi. Usługa dotyczy załatwiania spraw związanych z: podatkiem od czynności cywilnoprawnych; podatkiem od spadków i darowizn; kartą podatkową;   Podatnicy oraz płatnicy posiadający odpowiednie konto mają dostęp do danych znajdujących się w posiadaniu administracji podatkowej. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
NOWY WZÓR - VAT-R USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Od przyszłego roku będzie obowiązywać nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Jaki zmian trzeba się spodziewać? O czym należy pamiętać? ZMIANY WE WZORZE: 1) w części Objaśnienia przeredagowano „Miejsce składania”; 2) w  części  D  zmienione  nazwę  z „Oświadczenie  podatnika  lub  osoby  reprezentującej podatnika”  na „Podpis  podatnika  lub  osoby  reprezentującej  podatnika”  a także usunięto  wyrazy „Oświadczam, że  są  mi  znane  przepisy  Kodeksu  karnego  skarbowego  o odpowiedzialności  za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. Pow (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
DEKLARACJA PIT-6 od 2016 roku w nowym terminie! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Od przyszłego roku zacznie obowiązywać nowy termin złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Termin ten zostanie przesunięty z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.   Deklaracja PIT-6 nie będzie obowiązywać podatników:  którzy zdecydowali, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.  zobowiązani do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. na pod (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Na co zwrócić uwagę wybierając biuro rachunkowe? Usługi profesjonalnego biura rachunkowego bok.uslugi-ksiegowe@gazeta.pl

Zlecenie prowadzenia księgowoś (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ciąg dalszy zmian podatkowych! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Pojawiła się propozycja poprawek do noweli Ordynacji Podatkowej. Jej istotą jest to, aby pełnomocnikami tymczasowymi w postępowaniu podatkowym oprócz doradców podatkowych mogli być też adwokaci i radcy prawni.   Celem nowelizacji jest uproszczenie procedury podatkowej oraz uszczelnienie poboru podatków.   Przewidziane zmiany: - wydawanie ogólnej interpretacji podatkowej zamiast powielania interpretacji indywidualnych; - informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej; - ujednolicenie formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych; - brak konieczności wyjaśniania przyczyn korekty podczas składania korekty deklaracji; - otwarty zostanie  Rejestr Zastawów Skarbowych; - unowocześniony zostan (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Wraz z wrześniem nowe opłaty! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Nowa opłata wiąże się z zamieszczaniem tablic reklamowych. Osoby reklamujące swoje usługi właśnie w taki sposób będą musi uiszczać opłatę reklamową. Opłata reklamowa będzie popierana od: właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorz (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Warto znać plany podatkowe! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Przedstawione zostały plany PIS, które mają zostać wprowadzone. Mają one w znaczny sposób uprzyjemnić życie każdego podatnika. Czy tak będzie? Czy te zmiany będą korzystne dla każdego z nas? Jakie zmiany mogą zostać wprowadzone? * program rodzinny 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, * podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł oraz * obniżenie wieku emerytalnego, * obniżenie VAT-u do 22 procent, * odliczenie pełnych wydatków inwestycyjnych w roku ich poniesienia, czyli 100-pr (...)

Zobacz cały wpis na blogu »