Usługi księgowe

Wpisy zawierające słowo kluczowe usługi księgowe.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Usługi Księgowe - Jak Skorzystać budujznami

Usługi księgowe to dziedzina, która zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozliczeniami podatkowymi oraz przygotowywaniem raportów finansowych dla firm. To niezwykle istotna gałąź biznesu, która umożliwia przedsiębiorcom świadome podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie rzetelnych danych finansowych.   Bezpieczeństwo finansowe firmy to jedno z najważniejszych aspektów jej działalności, dlatego właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest niezbędne. Usługi księgowe obejmują rejestrowanie przychodów i kosztów firmy oraz dbanie o to, aby wszystkie operacje finansowe były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.   Księgowi mają na celu także optymalizację kosztów firmy oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami w zakresie rachunkowości. Przygotowują oni bilanse, rachunki zysków i strat, a także inne dokumenty finansowe. Pozwala to przedsiębio (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Usługi Księgowe - Element Każdej Firmy Dokonamy finansowania twojego biznesu

Usługi księgowe to niezbędny element każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Odpowiednia księgowość jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania firmy i zapewnienia jej stabilności finansowej. Usługi księgowe obejmują szereg działań, które mają na celu zapewnienie rzetelnego i przejrzystego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz kontrolę nad finansami firmy.   Księgowość to jedno z najważniejszych działań w każdej firmie. Odpowiednie prowadzenie ksiąg rachunkowych jest niezbędne dla prawidłowego rozliczania podatków oraz innych opłat i składek. Dodatkowo, dzięki usługom księgowym, firma może monitorować swoją sytuację finansową i podejmować decyzje biznesowe na podstawie rzetelnych danych. Usługi księgowe umożliwiają też skuteczne zarządzanie kasą firmy, co jest kluczowe dla jej stabilności finansowej.   W ramach usług księgowych, księgowi zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, tj. r (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Biuro księgowe Znany Księgowy świadczy księgowość przez internet. Musisz spróbować. Darmowe ogłoszenia Blogi

Nasza firma Znany Księgowy oferuje usługi księgowe na terenie całej Polski. Biuro księgowe Znany Księgowy (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Czym różni się kredyt od pożyczki? Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Wiele osób w dzisiejszych czasach wciąż myli ze sobą pojęcia „kredyt” i „pożyczka”, a wręcz pojęcia te są stosowane zamiennie. Jak się jednak w praktyce okazuje – pojęcia te mają różne znaczenia. Otóż pożyczki wiążą się ze zdecydowanie mniejszą ilością formalności, a natomiast kredyty podlegają bardzo ścisłym regulacjom. W związku z tym, postanowiliśmy przedstawić Państwu garść różnic pomiędzy tymi dwoma formami pozyskania kapitału. Informacje o kredycie:- proces udzielania kredytów regulowany jest prawem bankowym,- kredyty są udzielane przez banki,- podmiotami kredytu są kredytodawca (bank) oraz kredytobiorca,- umowa kredytu zobowiązuje kredytobiorcę do oddania określonej sumy pieniędzy kredytodawcy,- kredytu udziela się na konkretnie określony cel,- przedmiot kredytu stanowi określona suma pieniędzy,- kredyt w każdym przypadku jest odpłatny,- umowę kredytu należ (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia pieniężne Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Rozliczenia pieniężne często są określane jako świadome oraz zgodne z prawem rozdysponowywanie środków pieniężnych między dwoma jednostkami gospodarczymi, instytucjami, jak również osobami fizycznymi. Może się to odbywać w dwóch formach, a mianowicie – gotówkowo, bądź bezgotówkowo. Rozliczenia gotówkowe odbywają się za pośrednictwem kasy przez kasjera. Dodatkowo kasjer ponosi pełną odpowiedzialność za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość przeprowadzenia operacji kasowych. Z kolei rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są za pośrednictwem banku. Do rozliczeń gotówkowych zaliczamy m.in.: - czeki gotówkowe, - wpłaty gotówkowe, - wypłata gotówkowa, - dowód wpłaty środków na rachunek bankowy. Miano rozliczeń bezgotówkowych posiada m.in.: - polecenie przelewu, - polecenie zapłaty, - bankowe inkaso fakt (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Księgowość Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Z definicją księgowości zetknął się na pewno każdy z nas. Jednakże są osoby, które błędnie utożsamiają ją z rachunkowością, sprawozdawczością lub kalkulacją. Niedoświadczony przedsiębiorca powinien choć odrobinę zaznajomić się z tym pojęciem, gdyż jest ono nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Księgowość to forma udokumentowania operacji gospodarczych w ujęciu pieniężnym. Jest ona niezbędna do określania kwoty podatku dochodowego, z którego musimy się rozliczyć (już w momencie rejestracji w CEIDG musimy określić sposób płacenia podatku). Prowadzenie księgowości jest istotnym elementem działalności gospodarczej. Jest ono problemem wielu właścicieli małych, średnich lub dużych biznesów, ponieważ wymaga mnóstwa niezbędnych formalności. Wiele osób nie zakłada firmy, z powodu zajmowania się księgowością, a zwłaszcza pełną. Jest to trudne, gdyż przepisy ciągle są korygowane. Księgowość można prowadzić na własną ręk (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Podatek detaliczny od września USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Od września bieżącego roku dołącza nowa ustawa do polskiego systemu prawa podatkowego mówiąca o podatku od sprzedaży detalicznej. Opodatkowana zostanie nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł miesięcznie. Suma ta składa się z pełnych należności ze sprzedaży, zaliczek, rat, zadatków oraz przedpłat. Do tej kwoty nie wlicza się należnego VAT.   Celem wprowadzenia podatku jest wyrównanie szans między małym przedsiębiorcom a gigantycznymi firmami handlowymi. Oczywiście skutkiem wprowadzenia podatku jest są także dodatkowe pieniądze dla budżetu państwa.   Do zapłaty tego podatku będą zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną.   Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc, a termin złożenia deklaracji za dany miesiąc będzie mijał z 25. dniem miesiąca następnego (jak (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Wymogi stawiane dokumentowi księgowemu USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Aby dokonać zapisu w księdze rachunkowej potrzebny jest dokument, stwierdzający zdarzenie gospodarcze. Dokument ten musi spełniać okreslone warunki, by mógł spełnić swoją funkcję. Przepisy określające te wymogi znajdują się w Ustawie o rachunkowości.  Określa ona ściśle co musi zawierać dowód księgowy. A są to:    - określenie rodzaju i numer identyfikacyjny,     - określenie stron dokonujących operacji gospodarczej (wraz z podaniem nazw i adresów),     - opis operacji gospodarczej oraz jej wartość, a także w miarę możliwości określanie wartości w  jednostkach naturalnych,     - data dokonania operacji, a także data wystawienia dowodu,  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zalety pełnej rachunkowości USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Pełna księgowość prawie zawsze uważana jest za najtrudnieszą formę prowadzenia księgowości. Jednak brew pozorom metoda ta może mieć zalety. Są one jednak bardziej dostrzegane przez większe firmy.    Co można zaliczyć zalet pełnej księgowości?    Na pewno zaletą dla firm jest to, że mogą dostosować politykę prowadzonej rachunkowości do specyfiki firmy. Oznacza to dokładnie, że można na przykład dostosować liczbę i rodzaj kont księgowych do specyfiki firmy, która może być firmą handlową czy produkcyjną. Polityka rachunkowości daje także możliwość określenia roku oborotowego, tak by firmie było wygodniej.    Ponieważ metoda pełnej księgowości jest bardzo dokładna i rozbudowana informacje, jakie dostarcza kierownictwu są rzetelne i aktualne. To pomaga lepiej zarządzać przedsiębiorstwem, a także planowa (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Obniżenie stawki podatku CIT USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Została przygotowana nowelizacja ustawy PIT oraz ustawy CIT. Zakłada ona, że zostanie obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych do 15 procent. Dotyczy to małych podatników, czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Zmiany powinny wejść w życie w przyszłym roku. Celem nowelizacji jest także doprecyzowanie katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przyjmuje się za uzyskany na terytorium Polski. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Większe kary za przestępstwa podatkowe USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Przedsiębiorcy szukają sposobów, które pomogą im zmniejszyć koszty w prowadzonej firmie. Niestety bardzo często uciekają się do nielegalnych rozwiązań, czyli przestępstw podatkowych. Z tego powodu postanowiono zwiększyć kary, których celem powinno być zmniejszenie oszustw. Celem walki z oszustwami podatkowymi jest zminimalizowanie wyłudzeń z budżetu państwa oraz ochrona tych, którzy nie uciekają od płacenia podatków.   Bardzo istotne jest to, aby podatki były regulowane w terminie, ponieważ są one głównym źródłem pieniędzy przeznaczanych na szkoły, służbę zdrowia, realizację zadań publicznych itp.   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Nowy podatek od 2018 roku USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Ma zostać wprowadzony nowy podatek łączący PIT oraz składki na NFZ i ZUS od stycznia 2018 roku. Celem tej zmiany jest zlikwidowanie degresywności, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku oraz ujednolicenie podatku co skutkować ma obniżeniem obciążeń działalności gospodarczej. Obecnie przepisy bardzo obciążają przedsiębiorców, którzy często zmuszeni są do likwidacji lub zawieszenia działalności.   Po wprowadzeniu podatku nadal możliwe będzie korzystanie z ulg podatkowych czy też wspólne rozliczanie się małżonków.   Pod końca bieżącego miesiąca mają zostać opublikow (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Odsetki budżetowe USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Czym są odsetki budżetowe? Nazywane są także odsetkami od zaległości budżetowych, odsetkami podatkowymi lub odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych. Są to odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych z tytułu ich nieterminowych wpłat. Jaka jest stawka odsetek? Minister Finansów ogłasza w Monitorze Polskim wysokość stawki odsetek budżetowych. Stanowią one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Rachunkowość finansowa określa je jako koszty finansowe, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodó (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Administracja Podatkowa o 2017 roku! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Do stycznia przyszłego roku ma zostać powołana Krajowa Administracja Skarbowa. Ma być ona połączeniem Służby Celnej, Administracji Skarbowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. Wszystkie wprowadzane zmiany mają na celu usprawnienie systemu podatkowego oraz zmniejszenie oszustw podatkowych.   Oszustwo podatkowe to umyślne uchylanie się od opodatkowania.   Formy unikania podatków: - zatajenie przedmiotu opodatkowania, - zatajenie rachunkowe, - fałszywe kwalifikowanie, - zorganizowanie niewypłacalności.  

Zobacz cały wpis na blogu »
RATA na ZFŚS do 31 maja! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Pracodawcy zobligowani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają obowiązek zapłaty pierwszej raty, która musi wynieść co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego. Dzisiaj jest ostatni dzień na dokonanie wpłaty! Czym jest ZFŚS?   Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z jego środków oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.   Kto jest zobowiązany do opłaty? – pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przel (...)

Zobacz cały wpis na blogu »