Bóg

Wpisy zawierające słowo kluczowe bóg.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 14,27-31a bierziczytaj

Bóg Ojciec jest za tobą.  Patrzy na ciebie z miłością i zrozumieniem.  Jezus jest przed tobą.  Wskazuje ci pewną i bezpieczną drogę.  Duch Święty jest w tobie.  Pomnaża w tobie radość, pokój i miłość. ...    Jako człowiek, który często się lęka i trwoży,  przychodź do Jezusa po dar Bożego pokoju. ...    Chrystus zaczyna od uzdrawiania serca drżącego z niepokoju. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 10, 11=18 bierziczytaj

Bóg pięknym, dobrym, jedynym pasterzem.  Troszczy się o ciebie.  Bierze cię na ręce.  Pomaga żyć pełniej.  Takim stawaj się dla innych. ...    Dziękuj Jezusowi za kapłanów,  którzy stanęli na drogach twego życia jako prawdziwi pasterze.  Postępuj jak pasterz.  Kochaj Boga i ludzi. ...    Nie chodzi o porównanie wartości.  Stawką jest życie,  nie tylko w wymiarze doczesnym,  poddanym kryteriom i ocenom,  ale życie widziane z perspektywy Boga,  życie wieczne. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Droga raz dwa trzy Droga raz dwa trzy

    Kto prowadzi dzisiaj Kościół? Kto jest przewodnikiem na tej drodze? Najważniejszy przewodnik to Bóg. Ten, który powołuje do drogi. Jemu zaufałam.  Ludzie dokonują różnych wyborów. Poleganie na człowieku może skończyć się porażką. Mimo tego jesteśmy do relacji powołani. Odpowiadamy za relacje. Dobrze jest zrozumieć, że człowiek błądzi, a Duch święty prowadzi. Jednak zdarza się, że trzeba uznać przewodnictwo duchowe jako drogę do lepszego rozumienia Boga. Wymaga to ogromnej pokory. Przewodnik może prowadzić na wiele sposobów.  Bóg nas dobrze zna. On wie najlepiej, którą drogę mamy wybrać. Człowiek może stracić orientację, zagubić się. Dlatego ważne (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 20, 11-18 bierziczytaj

Bóg cię potrzebuje.  Tęsknisz za Nim, szukasz i pragniesz Go.  On odpowiada na twe wołanie.  Woła cię po imieniu.  Napełnia odwagą, siłą i pokojem.  Czyni swym posłańcem na świecie. ...    Jezus zwraca się do ciebie po imieniu.  Jego zmartwychwstanie nadaje prawdziwy sens twemu życiu.  Ono napełnia cię pokojem. ...    Każdy ma wonności, które chce zanieść o świcie do grobu.  Ale na szczęście każdy ma też imię,  którym nieustanie woła Pan.  Nieś światu to, co powiedział. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
#332: Oto twój dowód osobisty na istnienie Boga jaki zawsze nosisz ze sobą Totalizm i Koncept Dipolarnej Grawitacji (Kodig)

#332: Oto twój dowód osobisty na istnienie Boga jaki zawsze nosisz ze sobą   Motto: "Aby 'życie' mogło powstać, konieczne jest aby jakiś mechanizm, maszyna, lub obiekt nabył zdolność do 'samouczenia się'; z kolei dla nabycia tej zdolności do 'samouczenia się' konieczne jest aby m.in. posiadał on w sobie program (przez religie zwany 'dusza') zdolny do modyfikowania samego siebie - jednak samo-wytworzenie się takiego programu jest niemożliwością w obiektach lub urządzeniach uformowanych wyłącznie z nieożywionej materii o cechach zdefiniowanych przez dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną: to zaś empirycznie dowodzi, że aby 'życie' zaistniało w ciałach organizmów uformowanych z nieożywionej materii da (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 6, 36-38 bierziczytaj

Bóg ci wiele wybacza.  Miej to na uwadze.  Jesteś powołany, aby wybaczać innym.  Nie dlatego,  że na to zasługują.  Dlatego, że Bóg,  który tobie wybacza,  powołuje cię do tego. ...    Boże spojrzenie na drugiego człowieka,  wrażliwość nie osądza, pomaga. ...    Ewangelia mówi o wielkich pokusach.  Osądzić, potępić, trwać w gniewie.  Każdego dnia dziesiątki razy masz okazję,  by wydać wyrok, potępić albo rozsmakować się w doznanej krzywdzie.  Ewangelia przynosi rozwiązanie radykalnie przeciwne.  Przenosi z podwórka małych starć, pospiesznych wyroków i pielęgnowanej urazy  na dziedziniec miłosierdzia Bożego,  które pozwala spojrzeć dalej, widzieć szerzej i dawać z miłością.  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 21, 28-32 bierziczytaj

Bóg, kochający Ojciec, pragnie twej zgody i twego posłuszeństwa i zaangażowania w Jego Bożej winnicy.  Daj świadomie i dobrowolnie swe "fiat",  swe "tak" wobec Bożego planu każdego dnia.  Dostąpisz Jego pomocy i Bożej radości i pokoju serca. ...    Słuchaj Bożego głosu.  Największą życiową aspiracją pełnienie woli Boga. ...    Możesz mieć wątpliwości co do pewnych nauk i form działania,  czy to w Kościele, czy w innym środowisku.  Także w działalności politycznej zachowania tych czy innych partii bądź osób  mogą wywoływać twą nieufność.  Wówczas winieneś badać te działalności  i rozważać poszczególne ich elementy.  Kiedy dostrzegasz, że prowadzą do przemiany rzeczywistości ku dobremu,  winieneś je uznać za słuszne.  Bo po owocach poznajesz pra (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
GODZINA ŁASKI KatoBlog

„Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. a była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Księga Syracydesa 27 KatoBlog

                                                 "Dwie rzeczy zasmucają moje serce, a trzecia wzbudza gniew: wojownik pozbawiony utrzymania, ludzie roztropni doznający pogardy, ten, kto od prawości przechodzi do grzechu".   Dobry wieczór moi Kochani! Na początku chciałabym was przeprosić za brak wczorajszego wpisu, ale projekt semestralny dawał mi w kość i nie byłam w stanie nic napisać... Ponadto pojawiają się u mnie już kryzysy adwentowe. Od dw&oac (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Księga Izajasza 51 KatoBlog

                                                     „Ustanawiam cię światłością narodów, aby moje zbawienie dotarło aż po krańce ziemi”.   Dobry wieczór moi Kochani! Od dawna nie wstawałam tak wcześnie, jak teraz na Roraty, i powiem wam, że jest to naprawdę wyzwanie. Chęci są wielkie, ale tak ciężko podnieść się o piątej rano z łóżka... Tak, (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
PSALM 67 KatoBlog

                                                                       „Niech wysławiają Cię ludy, Boże,   niech wysławiają Cię wszystkie ludy!   Niech się narody cieszą i radują, bo Ty sądzisz ludy sprawiedliwie (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Koronka do krwawych łez Matki Bożej KatoBlog

Dobry wieczór moi Kochani! Jutro rozpoczyna się czas Adwentu. Myślę,że to doskonały czas, czas dla Boga. Możemy na ten okres zatrzymać się nad swoim życiem, mimo, że wielu z nas doświadczyło takich refleksji wraz z pojawieniem sie pandemii. Skupmy się na swojej indywidualnej relacji z Ojcem i Maryją. Niech Adwent nie będzie dla nas czasem zmagań, wyrzeczeń, intensywnej pracy, lecz czasem odpoczynku w Bogu. Wzbudźmy w sobie postanowienia zbliżające nas do świętości. Warto w okresie Adwentu skupić się na najważniejszym celu naszego życia - dążeniu do zbawienia. Mimo, że wielu z was zmaga się z trudnościami, chorobami, śmiercią, brakiem pracy, czy poczuciem bezsensu życia, to Chrystus nie zostawia nikogo samego. NIKOGO. Daje człowiekowi nadzieję ! Bóg ofiarował nam NMP, naszą orędowniczkę w NIEBIE, która czeka na nasze wołanie do Niej! (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Własne hipotezy - alternatywa dla chrześcijaństwa i innych religii i filozofii. Przemyślenia podczas nieprzespanych nocy

  Bóg i wiara    -    swobodne rozważania                  Nie ma ludzi niewierzących. Ludzie dzielą się na dwie grupy. Są tacy, którzy wierzą, że Bóg istnieje i są tacy, którzy wierzą, że Bóg nie istnieje. Zawsze jednak jest to kwestia wiary, czyli krótko mówiąc wlanego głębokiego przekonania o słuszności.                Kim jest Bóg? Dla jednych to ktoś kto ma władzę nad światem i przyrodą i oczywiście ludźmi i jest On też &n (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 19, 41-44 bierziczytaj

Bóg jest gwarantem twego pokoju. Na Nim buduj twe życie. ...   Jezus płacze nad tobą, nad twą nieumiejętnością współpracy z łaskami, które ci daje, szczególnie z łaską nawiedzenia cię przez Niego. ...   Warto zabiegać o oczyszczenie nawet z najmniejszych niedoskonałości, najlżejsze grzechy wyznawać na spowiedzi. W ten sposób budzisz sumienie, odbudowujesz jego wrażliwość, a przed twymi oczyma przychodzący Chrystus nie zostanie ukryty. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 18, 1-8 bierziczytaj

Bóg pragnie ci pomagać, być z tobą cały czas, aby twój przeciwnik nie miał do ciebie dostępu. Jednakże to od ciebie zależy, na ile i w jaki sposób pozwolisz Bogu działać w twym życiu, na ile będziesz Go zapraszał do twego życia, twych spraw, pokus, zniewoleń, grzechów, aby On cię bronił i ci pomagał. ...     Wierz. Pan nie zwleka w twych sprawach. Pragnie, aby wzrastała twa wiara i zaufanie do Niego. ...   Często interwencji Boga nie doświadczasz w chwili, kiedy Go wzywasz. Sytuację oceniasz niewłaściwie. Prosisz o to, co tylko z pozoru będzie rozwiązaniem trudności, bądź chwilowo ulży, ale pociągnie za sobą gorsze następstwa. Bóg dopuszcza na ciebie doświadczenie, by z trudu i przeciwności wyprowadzić dobro znacznie większe. Zadbaj, by mimo pozornego milczenia Boga, (...)

Zobacz cały wpis na blogu »