Bóg

Wpisy zawierające słowo kluczowe bóg.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mk 9, 2-13 bierziczytaj

Bóg pokazuje ci kawałek nieba  w modlitwie, rekolekcjach i doświadczeniach.  Wszystko staje się o wiele jaśniejsze,  a wiara silniejsza i pewniejsza.  Do krótkich chwil szczeglnej łaski wracaj we wspomnieniach, w chwilach trudności i duchowej oschłości.  Wyznawaj i przyjmuj Jezusa  jako umiłowanego Syna Bożego. ...    Świetliste doświadczenie radości.  Kolejny krok to zejście w dół.  Wierz. Tam, w dolinie, Jezus będzie z tobą. ...    Trzy namioty. Jeden dla Jezusa. Jeden dla Mojżesza. Jeden dla Eliasza.  Uczniowie nie wiedzą, co mówią, ale pragną zatrzymać chwilę, podziwiać niezwykłość.  Tymczasem obłok i głos nie pozostawiają złudzeń.  Słuchać należy Jezusa.  A słuchać Go to ruszyć za Nim w drogę,  która prowadzi do Jerozo (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 1, 1-18 bierziczytaj

Bóg ze swej strony zrobił wszystko.  Teraz czeka na twą odpowiedź.  Uwierz.  Przyjmij Go do swego serca. ...    Jezus oświeca mroki twego istnienia.  Przybywa ci na ratunek. ...    Bez Niego nie stało się nic z tego, co jest, co istnieje.  Rzeczywistość bywa źródłem rozczarowań, frustracji i lęku.  Potrafi też nasycić i uszczęśliwić.  Rzadko jednak szukasz w niej śladu Słowa,  przez które się stała i jest.  Dlatego Bóg tak umiłował świat.  Bądź uważny. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 10, 17-30 bierziczytaj

Bóg nie zbawia cię ze względu na twe osiągnięcia,  pozycję społeczną, dobre uczynki.  One mają swą wartość.  Większą wartość ma powierzenie się Bogu,  który ma moc przemienić to, kim jesteś.  Warto zaufać Jego słowu.  Zaufać temu, że Bóg pragnie twego szczęścia  i wie, jaka droga jest dla ciebie najlepsza. ...    Bóg jest twym największym dobrem.  Podążaj za Jego wskazówkami. ...    Pełne miłości spojrzenie Jezusa pada na człowieka,  który spełnia wszystkie warunki bycia sprawiedliwym według Prawa.  Człowiek ten dociera do chwili,   kiedy widzi w Jezusie owo "coś więcej" niż Prawo.  Widzi w Nim kogoś, kto ma klucze do wieczności.  Jezus widzi też, że kotwicą, która powstrzymuje tego człowieka,  jest majątek, pieniądz, może układ (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 18, 1-5. 10 bierziczytaj

Bóg jest tak bardzo blisko ciebie. Opiekuje się tobą. ...    Twój Anioł Stróż prowadzi cię bezpiecznie do Ojca drogą dziecięctwa. ...    W tobie wciąż się czai potrzeba porównywania i nadawania wartości.  Kto większy. Co droższe. Co bardziej opłacalne.  Dziecko cieszy się światem takim, jaki go znajduje.  Królestwo Niebieskie jest zbudowane na fundamencie Chrystusa,  który nie przestając być pierwszym, stał się ostatnim. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
BOŻA MIŁOŚĆ Boża miłość

♥️ Boża miłość nie zna granic. ♥️ Człowiek zgrzeszył i tym samym skazał siebie na wieczne potępienie i śmierć. Bóg tak umiłował człowieka, że dał swojego jednorodzonego syna w ofierze za nasze grzechy. Gdyby nie ofiara Jezusa, pomarlibyśmy w grzechach. Karą za grzech jest śmierć i wieczne potępienie. Tylko ofiara na krzyżu jest w stanie zmazać nasze winy. Tylko jedna osoba jest w stanie nas wykupić. Tylko Jezus Chrystus tego dokonał. NIKT INNY. Tylko BOŻA MIŁOŚĆ mogła to uczynić. Czy znacie kogoś innego w waszym życiu, kto by was tak bardzo kochał i takich rzeczy dla was dokonał? Czy zatem ktoś inny, niż Bóg i Jezus Chrystus zasługuje na waszą miłość i wdzięczność. Czy jesteście w stanie odwzajemnić tę miłość? Czy jesteście w stanie przyjąć tę miłość? Czy jesteście w stanie zrozumieć moc tej miłości. To największy prezent, jaki w życiu otrzymaliście. Dlaczego tak wielu nie chce go przyjąć?… Wystarczy uwierzyć, że Bóg dał swojego jednorodzonego syna w ofierze za nas (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 14, 22-36 bierziczytaj

Bóg z tobą. Nikt przeciw tobie. Nie wątp w to. ...    Prowadzi cię Boża ręka. Prawa ręka Boga cię podtrzymuje. ...    Wobec sytuacji, które cię przerastają, pierwszym krokiem powinno być ufne zapatrzenie w Pana.  Z Nim możliwe są kolejne kroki. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 9, 1-9 bierziczytaj

Bóg udziela mocy ludziom. ...    Jezus przymnaża ci wiary.  Daje ci odwagę świadectwa.  Pomagaj odnaleźć drogę do Jezusa tym,  którzy są daleko. ...    Jezus dostrzega prawdziwe źródło cierpienia i dramat człowieka.  Jego słowo usuwa przyczynę, grzech.  Jezus zajmuje się objawiami,  usuwa przyczynę cierpienia.  Ty ulegasz złudzeniu.  Do pełni szczęścia nie wystarczy skuteczna charakteryzacja, makijaż.  Jezus widzi serce. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 14,27-31a bierziczytaj

Bóg Ojciec jest za tobą.  Patrzy na ciebie z miłością i zrozumieniem.  Jezus jest przed tobą.  Wskazuje ci pewną i bezpieczną drogę.  Duch Święty jest w tobie.  Pomnaża w tobie radość, pokój i miłość. ...    Jako człowiek, który często się lęka i trwoży,  przychodź do Jezusa po dar Bożego pokoju. ...    Chrystus zaczyna od uzdrawiania serca drżącego z niepokoju. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 10, 11=18 bierziczytaj

Bóg pięknym, dobrym, jedynym pasterzem.  Troszczy się o ciebie.  Bierze cię na ręce.  Pomaga żyć pełniej.  Takim stawaj się dla innych. ...    Dziękuj Jezusowi za kapłanów,  którzy stanęli na drogach twego życia jako prawdziwi pasterze.  Postępuj jak pasterz.  Kochaj Boga i ludzi. ...    Nie chodzi o porównanie wartości.  Stawką jest życie,  nie tylko w wymiarze doczesnym,  poddanym kryteriom i ocenom,  ale życie widziane z perspektywy Boga,  życie wieczne. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Droga raz dwa trzy Droga raz dwa trzy

    Kto prowadzi dzisiaj Kościół? Kto jest przewodnikiem na tej drodze? Najważniejszy przewodnik to Bóg. Ten, który powołuje do drogi. Jemu zaufałam.  Ludzie dokonują różnych wyborów. Poleganie na człowieku może skończyć się porażką. Mimo tego jesteśmy do relacji powołani. Odpowiadamy za relacje. Dobrze jest zrozumieć, że człowiek błądzi, a Duch święty prowadzi. Jednak zdarza się, że trzeba uznać przewodnictwo duchowe jako drogę do lepszego rozumienia Boga. Wymaga to ogromnej pokory. Przewodnik może prowadzić na wiele sposobów.  Bóg nas dobrze zna. On wie najlepiej, którą drogę mamy wybrać. Człowiek może stracić orientację, zagubić się. Dlatego ważne (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 20, 11-18 bierziczytaj

Bóg cię potrzebuje.  Tęsknisz za Nim, szukasz i pragniesz Go.  On odpowiada na twe wołanie.  Woła cię po imieniu.  Napełnia odwagą, siłą i pokojem.  Czyni swym posłańcem na świecie. ...    Jezus zwraca się do ciebie po imieniu.  Jego zmartwychwstanie nadaje prawdziwy sens twemu życiu.  Ono napełnia cię pokojem. ...    Każdy ma wonności, które chce zanieść o świcie do grobu.  Ale na szczęście każdy ma też imię,  którym nieustanie woła Pan.  Nieś światu to, co powiedział. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
#332: Oto twój dowód osobisty na istnienie Boga jaki zawsze nosisz ze sobą Totalizm i Koncept Dipolarnej Grawitacji (Kodig)

#332: Oto twój dowód osobisty na istnienie Boga jaki zawsze nosisz ze sobą   Motto: "Aby 'życie' mogło powstać, konieczne jest aby jakiś mechanizm, maszyna, lub obiekt nabył zdolność do 'samouczenia się'; z kolei dla nabycia tej zdolności do 'samouczenia się' konieczne jest aby m.in. posiadał on w sobie program (przez religie zwany 'dusza') zdolny do modyfikowania samego siebie - jednak samo-wytworzenie się takiego programu jest niemożliwością w obiektach lub urządzeniach uformowanych wyłącznie z nieożywionej materii o cechach zdefiniowanych przez dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną: to zaś empirycznie dowodzi, że aby 'życie' zaistniało w ciałach organizmów uformowanych z nieożywionej materii da (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 6, 36-38 bierziczytaj

Bóg ci wiele wybacza.  Miej to na uwadze.  Jesteś powołany, aby wybaczać innym.  Nie dlatego,  że na to zasługują.  Dlatego, że Bóg,  który tobie wybacza,  powołuje cię do tego. ...    Boże spojrzenie na drugiego człowieka,  wrażliwość nie osądza, pomaga. ...    Ewangelia mówi o wielkich pokusach.  Osądzić, potępić, trwać w gniewie.  Każdego dnia dziesiątki razy masz okazję,  by wydać wyrok, potępić albo rozsmakować się w doznanej krzywdzie.  Ewangelia przynosi rozwiązanie radykalnie przeciwne.  Przenosi z podwórka małych starć, pospiesznych wyroków i pielęgnowanej urazy  na dziedziniec miłosierdzia Bożego,  które pozwala spojrzeć dalej, widzieć szerzej i dawać z miłością.  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 21, 28-32 bierziczytaj

Bóg, kochający Ojciec, pragnie twej zgody i twego posłuszeństwa i zaangażowania w Jego Bożej winnicy.  Daj świadomie i dobrowolnie swe "fiat",  swe "tak" wobec Bożego planu każdego dnia.  Dostąpisz Jego pomocy i Bożej radości i pokoju serca. ...    Słuchaj Bożego głosu.  Największą życiową aspiracją pełnienie woli Boga. ...    Możesz mieć wątpliwości co do pewnych nauk i form działania,  czy to w Kościele, czy w innym środowisku.  Także w działalności politycznej zachowania tych czy innych partii bądź osób  mogą wywoływać twą nieufność.  Wówczas winieneś badać te działalności  i rozważać poszczególne ich elementy.  Kiedy dostrzegasz, że prowadzą do przemiany rzeczywistości ku dobremu,  winieneś je uznać za słuszne.  Bo po owocach poznajesz pra (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
GODZINA ŁASKI KatoBlog

„Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. a była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »