Bóg

Wpisy zawierające słowo kluczowe bóg.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 12, 44-50 bierziczytaj

Bóg pragnie twojego zbawienia,  a Jezus przychodzi do ciebie,  by ci oznajmić, przypomnieć, a zarazem wprowadzić cię  na drogę zbawienia,  by stać się na niej twoim przewodnikiem. ...    Wierz w Jezusa, wierz Jezusowi,  zawierzaj Jezusowi całe twoje życie.  Od Jezusa pochodzi światło prawdy,  które jest drogą do życia wiecznego.  Jezus prowadzi cię do siebie,  abyś mógł się radować Nim na wieki. ...    Dopóki trwasz w ciemności, grzechu, lęku i braku ufności,  trudno ci będzie usłyszeć głos Bożej miłości.  Chrystus jest twoim jedynym gwarantem,  bo tylko On daje ci światło, radość i odwagę,  abyś mógł uwierzyć i zachować Jego słowa.  Jezus nie przyszedł bowiem po to,  aby świat potępić, ale by świat zbawić.  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 20, 19-31 bierziczytaj

Bóg swoim sposobem działania  objawia ci swoją nieskończoną pokorę, dobroć i łaskawość.  Tylko Bóg może być tak pokorny. ...    Pan twój i Bóg twój.  Słowa Tomasza Apostoła czyń twoim wyznaniem.  Jezus Panem twojego życia.  Z ufnością powierzaj się w Jego miłosierne dłonie. ...    Im większa twoja nędza,  tym większe miłosierdzie dusza twoja otrzyma  i nie próbuj tego pojąć.  Na obrazie Jezusa Miłosiernego jest napisane "jezu, ufam Tobie",  a nie "Jezu, rozumiem Ciebie".  Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  Większość ludzi chce mieć błogosławieństwo jak Abraham,  ale niestety mają wiarę jak u Tomasza.  Zawierzyć znaczy oddać Bogu.  Oddać ludzi miłosierdziu Boga znaczy publicznie wyznać wiarę (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 5, 1-16 bierziczytaj

Bóg chce, żebyś się pozbył grzechów i był wolny.  Byś polegał na Nim, a nie na jakichś niewidzialnych siłach i mocach.  Bóg chce, abyś oczekiwał błogosławieństw i szczęścia tylko od Niego. ...    Grzech odciska się na życiu twoim i innych ludzi.  Zamiast wolności przynosi paraliż.  Wrażliwe sumienie nie lekceważy grzechu.  Dostrzega jego moralne konsekwecje. ...    Prosisz Jezusa o łaskę uzdrowienia,  ale czy w sercu wierzysz,  że On cię uzdrawia?  Może być tak,  że prosisz o coś Boga,  ale nie otrzymujesz tego,  o co prosisz.  Czy Bóg jest mniej mogący  albo czy jest On głuchy na twoją prośbę?  Prośba skierowana do Boga bez wiary świadczy tylko o tym, że bardziej ufasz sobie niż Bogu.  Więc podstawowym celem uzdrowienia (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 5, 27-32 bierziczytaj

Bóg dla każdego ma plan, jak go nawrócić,  naprawić i zmienić na lepsze. ...    Pomimo twojej grzeszności Jezus nie patrzy na ciebie z wyrzutem,  jak być może czynią to ludzie.  Jezus widzi w tobie swój obraz i podobieństwo,  które odnawia przez swą zbawczą miłość. ...    Pycha zamyka cię przed przyjęciem wielkiej miłości od Zbawiciela.  Lewi nie miał nic do stracenia, zaufał całkowicie Panu Jezusowi,  bo pragnął być zbawiony.  Lewi został odnaleziony przez Jezusa Chrystusa.  Czasem trzeba przyznać przed samym sobą,  że jest się zagubionym,  że nie ma się już siły,  że pragnie się być odnalezionym przez Boga.  Tego niestety nie było w planie życiowym faryzeuszy i uczonych w Piśmie. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 2, 1-12 bierziczytaj

Bóg uzdrawia z paraliżu duszy i ciała.  Chroni od takich wyborów, które paraliżują duszę i ciało. ...    Przychodź do Jezusa,  Uzdrowiciela twego ciała  i Zbawiciela twej duszy.  Doświadczaj Jego mocy.  Stawaj się Bożym dzieckiem.  Chwal Jezusa za dzieła Bożej miłości. ...    Pan przymnoży ci wiary.  Bez wiary w Jego miłość względem ciebie nie potrafisz miłować.  Bez wiary w Jego moc nie możesz być uzdrowiony.  Wiara jest kluczem do otwierania drzwi do serca Boga.  Z wiarą nawet dachy nie były za wysokie.  Wiara otworzyła wszystkie drogi do Miłosiernego i Przebaczającego Boga. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Tysiąc metrów nad ziemią Haken W Obłokach Trzeźwości

Tysiąc metrów nad ziemią   19-letnia Marta Gruszka zmaga się z depresją, samotnością i traumą sięgającą dzięcięcych lat, która odbija się na jej codziennym funkcjonowaniu. Któregoś dnia postanawia położyć kres swojemu cierpieniu i podejmuje decyzję o przyjęciu śmiertelnej dawki leków nasennych. Próba samobójcza znajduje swój finał w szpitalu psychiatrycznym, gdzie nastolatka poznaje wolontariusza Michała i terapeutkę Annę, ludzi, dzięki którym jej spowite mrokiem życie nabiera sensu i zupełnie innych barw.   Tysiąc metrów nad ziemią jest debiutancką powieścią Agnieszki Andrzejczak, która porusza p (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 1, 26-38 bierziczytaj

Bóg dzisiaj, w czasie tych świąt, które są tuż tuż,  pragnie się z tobą spotkać.  Daj mu taką możliwość. ...    Jezus kroczy z tobą przez wszystkie tajemnice twego życia  w radości, świetle, cierpieniu i chwale,  z uwielbieniem i zawierzeniem. ...    Będzie On wielki.  Noc Bożego Narodzenia zmusza cię  do porzucenia twych doczesnych kategorii i wyobrażeń.  Moc objawia się w słabości.  Królewski tron okazuje się żłobem.  Splendor panowania skrywa rozgwieżdżone niebo.  Ażeby zobaczyć Króla, trzeba pokłonić się Dziecięciu. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 25, 14-30 bierziczytaj

Bóg udzieli ci swej łaski.  Usłyszysz Jego słowa,  sługo dobry i wierny.  Za wierność w rzeczach niewielu  nad wieloma zostaniesz postawiony.  Wejdziesz do radości twego Pana. ...    Hojność Bożych darów.  Nie wszystkie zauważasz, wykorzystujesz, rozwijasz.  Zaryzykuj z Bogiem. ...    Pięć talentów to po ludzku ogrom majątku.  Talent był jednostką miary złota lub srebra.  Oznaczał konkretną wartość.  Powierzenie talentu złota lub srebra  było oznaką wielkiego zaufania.  Perspektywa Ewangelii nie jest przywiązana do doczesnych wartości.   Dlatego troska o powierzone talenty jest nazwana wiernością w rzeczach małych.  I rzeczywiście.  Wobec wartości królestwa Bożego doczesne wartości są rzeczami małymi. ... (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 4, 31-37 bierziczytaj

Bóg, znając człowieka lepiej niż ktokolwiek inny,  w swej miłości pozostawił najkrótszy na świecie zbiór praw,  których przestrzeganie chroni także od ziemskich problemów. ...    Tam, gdzie jest Boże światło, ustępują ciemności.  Gdy jesteś z Bogiem, nie boisz się.  Blask zmartwychwstania przepędza twoich duchowych wrogów. ...    Demony, złe duchy, doskonale wiedzą, kim jest Jezus.  Momentalnie rozpoznają w Nim swego pogromcę,  widzą w Nim Pana wszechrzeczy.  Ich wiedza jednak nie prowadzi do oddania czci, ale do nienawiści.  Pan przychodzi, aby odebrać im terytorium działania, czyli człowieka.  Przychodzi skutecznie. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 19, 3-12 bierziczytaj

Bóg dał przykazania,  aby uchronić człowieka  przed niepotrzebnymi cierpieniami,  które mógłby zadać sobie i innym.  Bogu niech będą dzięki za Jego przykazania,  mądrość i miłość. ...    Bóg broni nierozerwalności małżeństwa.  Tak wiele małżeństw jest w kryzysie.  Oby małżonkowie wybaczali sobie i na nowo ufali. ...    Zatwardziałość serca to ciągle aktualne zagrożenie dla życia chrześcijańskiego.  Serce dotknięte tą chorobą  zamyka się na łaskę,  staje się naczyniem pełnym pychy  i fałszywie rozumianej wolności.  Takie serce nie tęskni za Bogiem,  ale chce Go wystawić na próbę.  Jezus przychodzi,  by uzdrowić serce człowieka,  zwrócić je znów ku Bogu i Jego miłości.  Kto mo (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 13, 10-17 bierziczytaj

Bóg wspomaga cię w życiu codziennym  twego domowego Kościoła.  Doświadczasz tam miłości,  skutków wspólnej modlitwy,  przebaczenia i pokoju.  Patrzysz na niewinność i piękno twych niemowląt i małych dzieci.  Masz przedsmak nieba. ...    Jak szczęśliwe są twoje oczy,  jeśli widzą Jezusa ukrytego w Slowie.  Szczęśliwe są twoje uszy,  jeśli potrafią usłyszeć głos Jezusa.  Kochaj Jezusa za to,  że jest tak blisko ciebie. ...    Ślepe oczy i zamknięte uszy są nieszczęściem człowieka.  Nie może uczestniczyć w pełni w życiu czy poznawać świata na sposób właściwy człowiekowi - zmysłami.  Słowa Jezusa z Ewangelii przypominają o szczególnym rodzaju kalectwa - zamknięciu się na Słowo,  które wymaga, porusza, jest momentem (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 25, 1-13 bierziczytaj

Bóg pochyli się nad tobą.  On cię usłyszy.  Jeśli uzna twą prośbą za właściwą,  spełni ją.  Bóg sprzeciwia się pysznym.  Pokornym daje łaskę. ...    Jezus nie chce śmierci grzesznika,  lecz jego nawrócenia.  Ty również chciej pragnąć tego samego co Jezus.  Najpierw jednak nawróć twoje serce,  aby zaczęło kochać wszystkich tak,  jak kocha Najświętsze Serce Jezusa. ...    Północ jest czasem głębokiego snu.  Czuwające panny wydają się mieć do tego prawo.  W końcu pan młody się spóźniał.  Problem pojawia się po przebudzeniu.  Nadejście oblubieńca obnaża brak roztropności.  Podobnie jest z nami.  Kościół jest wspólnotą czuwającą pośród nocy świata.  Oby twoje czuwanie nie by (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 15, 18-21 bierziczytaj

Bóg nie ustanowił Prawa dla samego prawa,  ale po to, by przez nie pomóc ci odkrywać Jego miłość  i pragnienie dobra dla ciebie.  Byś odkrył w tym Jego, a co za tym idzie,  uczył się odpowiadać miłością do Niego w całym życiu. ...    Twej gorliwości nie zamieniaj w obłudną kazuistykę.  Jezus doskonale wypełnił Prawo.  Tylko On jeden jest sprawiedliwy.  Bez Jego łaski sam nic nie możesz uczynić.  Przebaczy ci twe grzechy. ...    Pamiętaj o słowie.  Dla człowieka wierzącego,  dla autentycznego ucznia Pana,  to Słowo jest źródłem życia i nadziei.  Każdy moment trudny,  a do takich należy zaliczyć fakt,  że ktoś nas nienawidzi,  domaga się oparcia w czymś większym  niż ludzka niechęć, gniew czy wrogość.  Ewangelia jest dl (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 10, 22-25a bierziczytaj

Bóg mówi do ciebie. ...    Jezus jest twym Pasterzem.  Zawsze należ do Niego.  On daje ci życie wieczne.  Z Nim jesteś bezpieczny.  Nikt nie wyrwie cię z Jego ręki. ...    Jest to istotny paradoks Ewangelii.  Bywa, że miarą autentyczności jej przyjęcia i przeżywania w codzienności  jest skala sprzeciwu i nienawiści, jaką wzbudza.  Na szczęście dla wierzących ani oklaski,  ani pełne nienawiści okrzyki  nie stanowią powodu dla zatrzymania się w drodze,  której celem jest sam Chrystus. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 10, 1-10 bierziczytaj

Bóg najpierw powołał Piotra na pasterza.  W tych czasach powołuje do pracy w swej owczarni,  którą jest Kościół, wielu mlodych ludzi,  gotowych z miłości poświęcić swe życie na służbę Bogu i ludziom. ...    Rozpalaj w sobie miłość do Boga, Kościoła i bliźniego.  Ewangelizuj przykładem swego życia.  Bądź podobny do Jezusa. ...    A problem ze współczesnością jest taki,  że dziś człowiek może być w biały dzień okradany  z tego, co najcenniejsze.  I będzie temu kibicował. Sam otworzy złodziejowi drzwi.  Nie znasz własnej wartości.  Zapominasz, gdzie leży źródło twej godności.  Nie wiesz, dokąd zmierzasz.  Kościół ma wciąż wielką i dziejową misję  przypomnienia bliźniemu o Bogu  jako źródle wszelkeigo dobra  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »