Bóg

Wpisy zawierające słowo kluczowe bóg.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 9, 9-13 bierziczytaj

Bóg cię powołuje. Stwarza do służby dla siebie i konkretnych zadań. Masz misję do spełnienia. ...   Potrzebujesz uzdrowienia na duszy i ciele. Przychodź do Jezusa. Idź za Nim. Radykalnie opowiadaj się za Nim. ...   Każdy, nwet jeśli żyje porządnie, jest zdany na miłosierdzie Boże i innych. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 7, 11-17 bierziczytaj

Bóg cię nie zostawia. Pomaga ci. Wyciąga cię z twych problemów. W ciszy serca oddawaj Mu wszystkie troski. ...   Pan powierza ci młode pokolenia. Bądź Bożym apostołem wobec nich. Pan ze swą mocą jest z tobą. Nie zniechęcaj się. ...   Wiara przeprowadza w świat życia wiecznego. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 6, 6-11 bierziczytaj

Bóg cię kocha i jest z tobą. ...   Jezus przyszedł każdego wyzwolić z wszelkich zniewoleń. W Nim jest moc i nadzieja. Doświadczaj tego każdego dnia. ...   Upór człowieka w złu może tak zaślepić, że gotów jest zabić wszelkie dobro i prawdę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 6, 17-29 bierziczytaj

Bóg uczestniczy w twym życiu. Prowadzi cię. Żyj życiem Boga już tu na ziemi i kiedyś na wieki razem z Nim. ...   Bądź Bożym świadkiem w chwilach radości i cierpienia. Nawet aż po śmierć. Umacniaj w sobie ducha czuwania. Niech w twym sumieniu najwyraźniej zawsze brzmi Boży głos. ...   Duch i misja. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Przed Bogiem, Sobą i Bliźnimi, wyznaję... Duch Pański porwał Filipa

Z Apokalipsy św. Jana, rozdział 3: „15 Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! 16 A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. 17 Ty bowiem mówisz: "Jestem bogaty", i "wzbogaciłem się", i "niczego mi nie potrzeba", a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi”.   Bycie zimnym czy też bycie gorącym (w tym niuansie, jaki mam na myśli) nigdy nie jest wyborem, a tym bardziej wyborem negatywnym. Zimne lub gorące – jak wskazuje św. Jan są nasze czyny. My zaś, wewnętrznie, po prostu jesteśmy albo zimni albo gorący, jesteśmy tacy, jakimi stworzył nas Bóg. Wybór pojawia się wtedy, gdy to, czym zostaliśmy obdarowani przez Pana Boga, akceptujemy i przyjmujemy lub odrzucamy. Wybór pojawia się wtedy, gdy przyjmujemy lub odrzucamy to, co jest w naszym sercu, coś czego nie mo (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Jak rozmawiać z dziećmi o Bogu? Doprawdy? blog

  Jechałam autobusem z sześcioletnią dziewczynką. Naprzeciw nas usiadł zakonnik w białym habicie. Dziecko zainteresowało się, i odsłaniając swój szczerbaty uśmiech, wypaliło na cały głos: "Jesteś księdzem? A po co? A co robisz"? No właśnie...Po co? I co takiego robisz?     Kilkuletnie dzieci z rozbrajającą szczerością potrafią komentować otaczającą rzeczywistość. Często zadają pytania, które okazują się bardzo trudne, nawet dla dorosłych. Do takich pytań należą te o Boga i świat duchowy. To, w jaki sposób będziemy o tym rozmawiać z dziećmi, zależy od naszego podejścia do Boga i religii.  Rodzce żyjący w osobistej relacji z Bogiem będą rozmawiać inaczej niż niewierzący. Ci, zgodnie ze swoim światopoglądem, przekażą wiedzę o religii, lub różnych religiach, jako ważnym elemencie ws (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Gdzie On był, gdy...? Doprawdy? blog

        Gdzie On jest, kiedy dzieci są molestowane, krzywdzone, cierpią niewinni ludzie... Gdzie jest wtedy Bóg? Poszukujący, którzy nie wykluczają istnienia Boga, wpadają w zakłopotanie...Bo może to wszystko to kłamstwo, przecież kochający ojciec nie pozwoliłby na to, żeby jego dzieci dotknęło niezawinione cierpienie. Ateiści zaś pukają się w czoło- przecież religia to opium dla mas... Nie ma nic poza tym, co zastajemy tu; Żyj najlepiej jak możesz żyć, bo później tylko nicość. Smutne, lecz prawdziwe. Są jeszcze ci, którzy z całą pewnością twierdzą, że znają odpowiedź na to trudne pytanie. Zawsze gotowi do obrony nadziei, która ich wypełnia. Jedni patrzą w ich stronę z zazdrością, inni są sceptyczni. Kilka lat temu to pytanie było dla mnie tak s (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
O Panu Literatura Filozoficzna

Zobacz cały wpis na blogu »
Księga Rodzaju 1,1-10 Instrukcja życia w systemie duchowo - informacyjnym

"Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię" Czyli stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii dla nieba i ziemi(Teoria wiru Kelvina oraz eksperyment R.Jahn i B. Dunne z Princeton University udowadniający naukowo, że myśl wpływa na materię) "A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią,"Czyli w wirowej formie energii nie była zamieszczona informacja," a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód" Synonim wirowej formy energii, nad którą unosił się Duch Boży, czyli myśli Boga - wiedza o całości ( duch- energia psych., umysł świadomość, Encyklopedia Popularna PWN)"I rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. "Niech stanie się światłość" Czyli wiedza dla całości i o całości -wszechinformacja - nośnik informacji dla całości i o całości zamieszczony w wirowej formie energii. "I stała się światłość" Czyli wszechinformacja." I widział Bóg, że światłość była dobra" Czyli nośnik informacji dla całośc (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
J 14, 6-14 bierziczytaj

Bóg się od ciebie nie odłączył. To ty odszedłeś. Jezus przychodzi, aby spinać przepaść. Swą osobą wypełnia otchłań oddzielającą od Ojca. Tak aby móc do Niego bezpiecznie dotrzeć. ...   Jezus jest obrazem Ojca. Daje ci poznać bezmiar Jego miłosiernej miłości. Z coraz większą ufnością podążaj za Jezusem. Jak najlepiej współdziałaj z Bożą łaską. ...   Naśladuj Jezusa. Znajdziesz właściwe miejsce. Będziesz żył w Jezusie. Jezus będzie żył w tobie. Posiądziesz prawdę. Prawda jest faktem, że Bóg tak umiłował świat, iż Syne swego Jednorodzonego dał, aby nikt nie zginął, lecz aby wszyscy mieli życie wieczne. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 1, 26-38 bierziczytaj

Bóg cię przygotowuje. Pamiętaj Ewangelię. ...   Każdego dnia wsłuchuj się w Boże Słowo. Codziennie zgadzaj się na działanie Boga w tobie. ...   Ufaj Bogu. Ciągle ma jeszcze jedno rozwiązanie. Wskazuje ścieżkę wyjścia z opresji. U Niego wszystko jest możliwe. Trwaj pod krzyżem. On jest. Jedo moc nie ustaje. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Kwestie istotnei polotne Anielski Tornister

I nieoczekiwanie wystartowaliśmy z tą blogową inicjatywą. Niechaj pożytek i zabawę przynosi. Ciekawe, czy jest to coś, co może mi przynieść trwalsze zainteresowanie?  Hasło będzie zmieniane b. często. I już mam kilka innych pomysłów na ten projekt. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 10, 28-31 bierziczytaj

Bóg wynagrodzi ci wszelkie trudy i ofiary wtedy, kiedy będzie to z korzyścią dla ciebie. ...   Codziennie dostrzegaj Boże dary. Pogłębiaj ufność pokładaną w Bogu. Boża hojność nie poskąpi ci tego, czego naprawdę będziesz potrzebował. ...   Każde cierpienie, troska, niekorzyść i dolegliwość wynikająca z naśladowania Jezusa, zostaną w sposób niewyobrażalny zrekompensowane przez Boga Ojca. Dlatego warto nawet umrzeć dla Jezusa. Jezus jest jedynym Skarbem, za który trzeba być gotowym oddać wszystko. Kto za Jezusa oddaje wszystko, ten wszystko otrzyma od Ojca w niebie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
SZATAŃSKIE WERSETY medytacje

Dla doktryny chrześcijańskiej kluczowe są takie pojęcia jak wolna wola, nieśmiertelna dusza i sąd ostateczny. Wyjaśniają one sens naszej egzystencji, widząc w niej jedynie sprawdzian, któremu jesteśmy poddawani, po to aby dowieść czego jesteśmy warci. Wszyscy poważni religioznawcy, z wyjątkiem tych działających na zlecenie określonych grup religijnych, są zgodni co do tego, że chrześcijaństwo zapożyczyło te pojęcia z innego starożytnego kultu. I nie chodzi tu bynajmniej o jego judaistyczne korzenie. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Jak wielki jest nasz Bóg Droga do szczęścia

JAKIE PRAWDZIWE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JAK WIELKA JEST JEGO MIŁOŚĆ !!!!!!!!!!! ON NAS NIGDY NIE OPUŚCIŁ !!!!!!!!!!! ZAWSZE BĘDZIE NAS KOCHAŁ !!!!!!!!!!!!

Zobacz cały wpis na blogu »