Restrukturyzacja przedsiębiorstw – rozwiązanie problemów finansowych firmy

kategoria: Biznes i finanse   dodane: 24/05/2023
Gdy Twoja firma traci płynność finansową i przy spłacie zobowiązań występują opóźnienia, może pojawić się obawa o bankructwo przedsiębiorstwa. Zanim jednak podejmiesz decyzję o ogłoszeniu upadłości, warto rozważyć możliwość restrukturyzacji firmy. Kiedy warto rozważyć takie działania oraz na czym one polegają? Zobacz, co warto wiedzieć o restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Co warto wiedzieć o restrukturyzacji przedsiębiorstw?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw https://splatakredytow.pl/restrukturyzacja-przedsiebiorstw/ to określenie, które obejmuje różne działania reorganizacyjne w firmie. Ich celem jest doprowadzenie do polepszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W kontekście prawnym restrukturyzacja to zazwyczaj bardziej formalny proces, który często wymaga prowadzenia postępowania przed sądem.

Ustawą regulującą proces restrukturyzacji przedsiębiorstw jest ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Jest ona często nazywana również ustawą o restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ta ustawa określa podstawowe rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw, wymagania formalne dla firm, które chcą skorzystać z tych rozwiązań, oraz sposób postępowania. Dlatego w celu przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ważne jest, aby znać zarówno treść ustawy, jak i praktykę jej stosowania.

Jakie są rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

Wśród typu restrukturyzacji przedsiębiorstwa możemy wymienić kilka rodzajów. Warto przy tym wiedzieć, że rodzaje restrukturyzacji mogą się ze sobą łączyć i być realizowane równocześnie, w zależności od potrzeb i celów przedsiębiorstwa. Jakie opcje mają firmy, kiedy potrzebują kluczowych przemian?

Najpopularniejszym rodzajem restrukturyzacji jest restrukturyzacja finansowa. Polega ona na zmianie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, na przykład poprzez emisję nowych akcji lub obligacji, sprzedaż niepotrzebnych aktywów lub redukcję długu.

Nierzadko firmy wymagają również restrukturyzacji operacyjnej. Jest to zmiana sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. poprzez zmianę modelu biznesowego, restrukturyzację działów, outsourcing lub konsolidację operacji. Kolejną możliwością jest restrukturyzacja strategiczna. Opiera się ona na zmianie strategii przedsiębiorstwa w celu dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych lub poprawy pozycji konkurencyjnej, np. poprzez ekspansję na nowe rynki, redukcję kosztów lub inwestycje w nowe technologie.

Natomiast zmiana struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, np. poprzez redukcję zatrudnienia, zmiany w systemie wynagradzania lub szkolenia pracowników, nazywana jest restrukturyzacją personalną. Ostatnim, ale nie mniej przydatnym rozwiązaniem jest restrukturyzacja ekologiczna. Polega ona na dostosowaniu przedsiębiorstwa do wymagań związanych z ochroną środowiska, np. poprzez zmianę technologii produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej lub zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.