Kiedy należy się wózek inwalidzki?

kategoria: Zdrowie   dodane: 05/02/2024
Wózek inwalidzki jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym osobom z ograniczoną mobilnością aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym. A więc kiedy należy się wózek inwalidzki? Decyzja o jego przyznaniu zależy od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. W szczególności, wózek elektryczny jest rekomendowany dla osób, które nie są w stanie samodzielnie poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego z napędem ręcznym.

Kiedy należy się wózek?

Wózek inwalidzki należy się osobom z niedowładem obu kończyn dolnych oraz co najmniej jednej ręki. Taka sytuacja uniemożliwia efektywne i samodzielne poruszanie się, czyniąc wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym koniecznością. Kwalifikuje się do nich także osoby cierpiące na niedowład połowiczny, który znacznie ogranicza możliwość samodzielnego przemieszczania się.

Refundacja i dofinansowanie wózka inwalidzkiego

Istotnym aspektem przy zakupie wózka inwalidzkiego jest kwestia finansowania. W sytuacji, gdy cena wózka inwalidzkiego elektrycznego mieści się w ramach przewidzianej kwoty refundacji oraz dofinansowania, wózek inwalidzki może być przyznany niepełnosprawnemu bez dodatkowych kosztów. To ważna informacja dla osób, które stoją przed koniecznością wyboru odpowiedniego wózka i należy im się odpowiednia refundacja.

Jak uzyskać refundację?

Proces uzyskania refundacji może wydawać się skomplikowany, ale istnieją instytucje takie jak Vital Med, które służą pomocą w tym zakresie. Zalecamy skontaktowanie się z takimi organizacjami, które pomogą w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz wsparcia w procesie aplikowania o refundację. Refundacja wózka inwalidzkiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to istotna kwestia dla wielu osób z ograniczoną mobilnością. Na dzień dzisiejszy NFZ oferuje refundację na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, osobie niepełnosprawnej należy się do 5000 zł dofinansowania. Jest to opcja dostępna zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, co stanowi znaczną pomoc w pokryciu kosztów związanych z zakupem niezbędnego sprzętu.

Program Aktywny Samorząd

Oprócz refundacji NFZ, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe z programu Aktywny Samorząd. Program ten oferuje większe kwoty refundacji, co pozwala na pokrycie pełnych kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jest to szczególnie ważne dla osób, które potrzebują specjalistycznego sprzętu, na który refundacja NFZ może nie wystarczyć.

Jak rozpocząć proces refundacji?

Aby rozpocząć proces ubiegania się o refundację, należy odwiedzić stronę Vital Med wózki elektryczne, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące dokładnych kwot refundacji i sposobów aplikowania. Strona ta oferuje również pomoc w pozyskaniu finansowania oraz wsparcie w wyborze odpowiedniego modelu wózka inwalidzkiego.

Dzięki kompleksowemu wsparciu, jakie oferuje Vital Med, oraz możliwości finansowania z różnych źródeł, osoba niepełnosprawna może otrzymać wózek inwalidzki elektryczny lub zwykły, dopasowany do swoich potrzeb, często nawet bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Korzystanie z dostępnych programów refundacyjnych i dofinansowań jest kluczowe dla zwiększenia mobilności i jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria przyznania wózka inwalidzkiego

Podsumowując, wózek inwalidzki należy się osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą efektywnie poruszać się bez pomocy. Szczególnie wózki inwalidzkie elektryczne są kluczowe dla osób z niedowładem kończyn. Pamiętajmy, że istnieje możliwość uzyskania refundacji na zakup wózka, co znacznie ułatwia dostęp do niezbędnego sprzętu. W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, warto skonsultować się z organizacjami takimi jak Vital Med, które oferują wsparcie w tym zakresie.