Faktura korygująca – wszystko co powinieneś o niej wiedzieć

kategoria: Biznes i finanse   dodane: 27/04/2023
Faktura korygująca to dokument finansowy, który służy do korekty wcześniej wystawionej faktury. Jest to niezbędne, gdy wystąpiły błędy w fakturze, np. w cenie, ilości towaru, lub gdy trzeba dokonać zmiany w danych sprzedawcy lub nabywcy. Faktura korygująca powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje jak zwykła faktura, w tym numer, datę wystawienia, dane sprzedawcy i nabywcy, opis korekty oraz wartość korekty. Faktura korygująca musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Faktura korygująca jest wystawiana w sytuacji, gdy wystąpiły błędy lub nieścisłości w już wydanej fakturze. Może to wynikać z różnych przyczyn, np. z pomyłki przy wprowadzaniu danych, błędu w obliczeniach, braku lub błędzie w numerze NIP odbiorcy lub wystawcy, zmianie warunków sprzedaży itp.

Faktura korygująca jest konieczna w przypadku, gdy chcemy poprawić dane na już wydanej fakturze i przesłać je ponownie do klienta. W takiej sytuacji wystawia się fakturę korygującą, która jest dodatkowym dokumentem do oryginalnej faktury. Warto pamiętać, że faktura korygująca powinna odwoływać się do oryginalnej faktury, którą koryguje, poprzez podanie numeru i daty wystawienia tej faktury.

Faktura korygująca może być również wykorzystana w przypadku, gdy chcemy dokonać zwrotu towaru lub anulować transakcję. W takiej sytuacji faktura korygująca będzie służyć do odzwierciedlenia zmiany wartości transakcji lub jej całkowitej anulacji.

Faktura korygująca – jakie dane powinna zawierać?

Faktura korygująca powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak:

 • numer i datę wystawienia faktury korygującej,
 • dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP),
 • dane nabywcy (nazwa, adres, NIP),
 • opis dokonanej korekty,
 • wartość korekty (kwota brutto),
 • numer i datę wystawienia oryginalnej faktury,
 • podstawę prawną korekty (np. przepis ustawy),
 • wartość netto i stawkę podatku VAT, jeśli dotyczy,
 • łączną wartość do zapłaty po uwzględnieniu korekty.

Warto zaznaczyć, że faktura korygująca powinna odwoływać się do oryginalnej faktury, którą koryguje, poprzez podanie numeru i daty wystawienia tej faktury. Dzięki temu możliwe jest jednoznaczne ustalenie, które dokumenty dotyczą danej transakcji. Ponadto, faktura korygująca musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a w szczególności z ustawą o podatku od towarów i usług oraz z zasadami zawartymi w Ordynacji podatkowej.

Jak wystawić fakturę korygującą?

Aby wystawić fakturę korygującą, należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz uwzględnić odpowiednie informacje na fakturze korygującej. W przypadku braku znajomości przepisów podatkowych, w sprawie wystawienia faktury korygującej warto zwrócić się o pomocą do doświadczonych księgowych, do których kontakt znajdziecie pod linkiem.

Oto kroki, jakie należy podjąć, aby poprawnie wystawić fakturę korygującą:

 1. Określ, co należy skorygować - ustal, jakie dane na oryginalnej fakturze należy poprawić.
 2. Wypełnij fakturę korygującą - na fakturze korygującej muszą znaleźć się informacje odnoszące się do oryginalnej faktury, tj. numer i data wystawienia, dane kontrahentów, opis korekty, wartość korekty, itp.
 3. Wyznacz podstawę prawną korekty - należy wskazać, z jakiej przyczyny wystawiamy fakturę korygującą (np. przepis ustawy, błąd w oryginalnej fakturze).
 4. Przygotuj kopię oryginalnej faktury - faktura korygująca powinna zawierać informacje odnoszące się do oryginalnej faktury, takie jak numer i data jej wystawienia, wartość, itp.
 5. Uwzględnij obliczenie podatku - na fakturze korygującej należy uwzględnić obliczenie podatku na wartość korygowaną, a także na wartość korekty.
 6. Zaznacz, że to faktura korygująca - na fakturze korygującej powinno się wyraźnie zaznaczyć, że jest to faktura korygująca, np. poprzez umieszczenie stosownego oznaczenia na górze dokumentu.
 7. Wyślij fakturę korygującą - po przygotowaniu faktury korygującej, należy ją przesłać do klienta wraz z kopią oryginalnej faktury, w celu potwierdzenia dokonanej korekty.

Warto pamiętać, że wystawienie faktury korygującej wymaga starannego i precyzyjnego działania, aby uniknąć pomyłek i nieporozumień z kontrahentem.