Powstanie_wielkopolskie

Wpisy zawierające słowo kluczowe powstanie_wielkopolskie.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Jachimowicz (Korwin) Kornel (1897 - 1952) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Jachimowicz (Korwin) Kornel (1897 - 1952) urodził się w Poznaniu 8 X 1897 roku w rodzinie Powstańca Śląskiego Adama i Kazimiery z dom. Wardęska (ur. 24 I 1871 we Wrześni, zm.7 IX 1955), córka Waleriana i Marianny z dom. Bednarowicz), para pobrała się we Wrześni 1 X 1892. Ze związku Adama i Kazimiery urodzili się także Włodzimiera Maria (14 VII 1893 - 4 V 1973, wyszła za Powstańca Wielkopolskiego Feliksa Jaworowicza ur. 5 I 1885 Trzemeszno, zm. 26 IV 1964, spoczywa na poznańskim Junikowie) i Bogdan Kazimierz (2 III 1899 - 1940 Charków). Adam Korwin - Jachimowicz urodził się 24 XII 1862 w Kobylniku, zmarł 30 XII 1925 w Poznaniu, był synem Józefa i Stanisławy Bąkowskiej i bratem Powstańca Wielkopolskiego Stanisława (ur. 23 XI 1876 w Częstochowie, zamieszkałego w latach 30 XX w Szubinie) oraz wujem Powstańca Wielkopolskiego Witolda Mariana (ur. 20 IX 1902 roku, syn Stanisława i Stanisławy Porzyńskiej). Rodzina używała zamiennie nazwiska Korwin i Jachimowicz stąd też (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Jackowiak Stanisław (1895 - 1980) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Jackowiak Stanisław (1895 - 1980) urodził się 24 marca 1895 roku w miejscowości Sławno, – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo. Rodzicami Stanisława byli Józef i Apolonia z dom. Jóźwiak, para pobrała się w roku 1894. Do Powstania Wielkopolskiego przystąpił początkowo w luźnych oddziałach powstańczych ze Sławna, następnie dołączył do Kompanii kłeckowskiej utworzonej przez Edmunda Rogalskiego (ur. 22 października 1891 w Kłecku, zm. 3 lipca 1961 w Jarocinie). Brał czynny udział z bronią w ręku przy rozbrajaniu Niemców w miejscowości Skrzetuszewo, Węglewo, Lednogóra powiat Poznań Wschód. Odszedł z oddziału dn.28.02.1919 r. Zweryfikowany przez Zarząd Główny Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu nr 3070. Za udział w walkach odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym w roku 1957.Jego wniosek o Medal Niepodległości został odrzucony 25 VI 1938 roku (syg. akt 24/33041). (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Jajko Stanisław (1893 - 1979) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Jajko Stanisław (1893 - 1979)urodził się 13 III 1893 w miejscowości Przedborów – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat, w rodzinie Wojciecha i Julianny z dom. Tarczyńska, rodzice pobrali się w roku 1882.Uczestnik strajku dzieci w 1907 roku. Do ukończenia pełnoletności pomagał rodzicom w gospodarstwie, następnie wyjechał do Nadrenii gdzie pracował jako robotnik. Jako poborowy powołany do armii pruskiej brał udział w I wojnie światowej. W X 1918 roku zwolniony na pogrzeb matki do armii pruskiej już nie wrócił. W rodzinnej miejscowości rozpoczął tworzenie Straży Obywatelskiej. Organizator oddziałów powstańczych w Przedborowie i Ostrzeszowie, walczył m.in. o Kępno, Kobylągórę,Ligotę i Odolanów. Od 7 II 1921 roku w 2 baterii 15 Pułku Artylerii Polowej w Poznaniu, w wojsku polskich zwolniony po udziale w wojnie polsko - bolszewickiej. Za udział w powstaniu w roku 1957 odznaczony WKP, w 1972 mian (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Janik Kazimierz (1889 - 1966) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Janik Kazimierz (1889 - 1966) urodził się 24 II 1889 roku w miejscowości Drewno – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa, w rodzinie Michała i Marianny z dom. Bosiacka, para pobrała się w roku 1883. Od 1 I 1919 brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Żninem, Szubinem, pod dowództwem Golniewicza (Konrad Eugeniusz Jan Golniewicz). Od 19 II do 20 II 1921 w Wojsku Polskim, brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Za udział w powstaniu odznaczony WKP, jego wniosek o Medal Niepodległości został odrzucony 28 II 1938 roku. Z zawodu piekarz. Ożeniony z Zofią z dom. Kachlicką (6 V 1896 - 15 VI 1974), córką Wincentego i Jadwigi z dom. Wojtkowska, siostrą Powstańca Wielkopolskiego Ludwika (4 VIII 1901 - 6 VI 1973). Kazimierz i Zofia mieli troje dzieci, dwoje Anna (1924 - 2019) i Zenon (1928 - 2007) spoczywają z rodzicami. Janik Kazimierz zmarł 4 XI 1966 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Jankowski Wincenty (1882 - 1964) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Jankowski Wincenty (1882 - 1964) urodził się 6 I 1882 roku w miejscowości Kwieciszewo– wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno, w rodzinie Seweryna i Wiktorii z dom. Dobosiewicz, para pobrała się w roku 1878. Mieszkańcy Kwieciszewa i okolicznych miejscowości wystawili oddział powstańczy pod dowództwem komendanta Michała Badyny, oddział ten walczył o oswobodzenie miasta Mogilna i po oswobodzeniu tegoż wespół z dalszym oddziałem brał czynny udział w oswobodzeniu miast: Inowrocławia i pod Łabiszynem i w walkach pozycyjnych pod Bydgoszczą i Inowrocław. W roku 1957 za udział w powstaniu odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Wincenty Jankowski zmarł 1 IV 1964 roku w Gdyni i tam został pochowany na cmentarzu komunalnym na Witominie, spoczywa 71/ 7/ 2-2, to także miejsce spoczynku Konrada (9 IV 1925 - 18 II 1996) i Zuzanny z dom. Zdanowicz (25 IV 1929 - 2 XI 2005) Jankowskich. źródła (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Jankowski Czesław (1902 - 1970) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Jankowski Czesław (1902 - 1970) urodził się w rodzinie Franciszka (4 XII 1858 - 1 V 1918) i Leokadii z dom. Przybyszewska (28 XI 1860), para pobrała się w miejscowości Włostowo w roku 1886. Na podstawie kart meldunkowych miasta Poznania wiemy, że miał siostrę Joannę ur. 21 IX 1900, po mężu Opalińska oraz brata Bogdana (ur. 5 IX 1891- Powstaniec Wielkopolski), brat Eryk zginął w roku 1915 podczas I wojny światowej służąc w Grenadier-Regiment 1, a brat Jan (ur.17 VII 1898) został ranny służąc w Grenadier-Regiment 5 (Lista strat Prusy z 3 III 1919 roku). 14 X 1905 roku rodzina Jankowskich przeprowadziła się do Poznania, gdzie ojciec do swojej śmierci pracował jako lekarza - kardiolog. Tu też Czesław uczył się w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, był członkiem Drużyny Harcerskiej Romualda Traugutta, w której przeszedł przeszkolenie wojskowe w ramach POW. Od 26 XII 1918 roku w Kompanii Wartowniczej w Hotelu Bazar w Poznaniu pod dowództwem swojego brata - Bogdana. Dalej w powstan (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Jaranowski Jan (1899 - 1979) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Jaranowski Jan (1899 - 1979) urodził się 26 VI 1899 roku w miejscowości Pusta Dąbrówka – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń, w rodzinie Antoniego i Katarzyny. Brał czynny udział w walkach pod Gniewkowem, Brzozą, Szubinem i Paterkiem. Następnie w wojnie polsko - bolszewickiej i później w Kampanii wrześniowej. Za udział w powstaniu w roku 1957 odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Jego wniosek o Medal Niepodległości został odrzucony 12 VI 1935 roku. Nie ustalono do końca czy dostał się do niewoli podczas działań w 1939 roku czy też został wywieziony na przymusowe roboty, na Listach strat II wojny światowej figuruje jako powracający - Ewidencja osób powracających przez Bydgoszcz z obozów, więzień i prac przymusowych w 1945. Zmarł 9 IX 1970 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gdyni Witominie Sektor / Rząd / Numer 57 / 10 / 32_1 z małżonką Klarą ora (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Jarczewski Franciszek (1900 - 1992) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Jarczewski Franciszek (1900 - 1992) oraz jego rodzeństwo Marta (ur. Neu Welzow, zmarła w wieku lat 20 w Ostrowie 29 sierpnia 1917 roku) i Róża Agnieszka (ur. 1899 w Neu Welzow pow. Spremberg, w roku 1921 wyszła za Bolesława Józefa Kopca) urodzili się w rodzinie Franciszka i Stanisławy z dom. Moryson, para pobrała się w roku 1895.Jarczewski Franciszek urodził się 29 XII 1900 w miejscowości Neu Welzow - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Spree-Neiße, co znajduje potwierdzenie w akcie zgonu siostry Marty, a w akcie śluby drugiej z sióstr podano także Neu Welzow powiat Spremberg.Franciszek Jarczewski wstąpił w grudniu 1918 r. jako ochotnik do oddziałów powstańczych w Ostrowie Wlkp. i od dnia 29 XII 1918 r. walczył o Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, Odolanów i Granowiec. W roku 1968 za udział w powstaniu odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, a w roku 1972 mianowany podporucznikiem. Jego wniosek o Medal Niepo (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kaczmarek Czesław (1890 - 1971) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Kaczmarek Czesław (1890 - 1971) oraz jego rodzeństwo Stanisław (26 IV 1878) - Powstaniec Wielkopolski i Władysław (1876 - 1889), Stefan (26 VIII 1880) i Feliks (20 V 1883) urodzili się w rodzinie Jakuba i Teodory z dom. Rozpłochowska. Kaczmarek Czesław urodził się 28 VII 1890 roku w Poznaniu. Rodzina wiodła życie między Bukiem a Poznaniem. Po ukończeniu szkoły powszechnej Czesław podjął naukę w zawodzie cieśli. Powołany do odbycia służby w armii pruskiej brał udział w I wojnie światowej. Od XI 1918 roku w Straży Ludowej w Buku. Do powstania przystąpił w jednej z Kompanii bukowskich, za udział w powstaniu w 1962 roku otrzymał Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Zweryfikowany członek ZPW Koło w Gdyni nr dyplomu 15425, nr Ref. Historycznego 23706. Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej, zwolniony z wojska 1 II 1920 roku. Jego wniosek o Medal Niepodległości został odrzucony 25 VI 1938 roku. 10 XII 1917 roku ożenił się w Buku z Heleną Kurowiak (10 IV 1894 - 11 X 1972), para miała syna Zb (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kaczmarek Michał (1890 - 1972) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Kaczmarek Michał (1890 - 1972) oraz jego siostry Stanisława (1891), Marianna (1898), Władysława (1904) i Konstancja (1907) urodzili się w rodzinie Antoniego i Jadwigi z dom. Wrzesińska, para pobrała się w roku 1890. Kaczmarek Michał urodził się 17 IX 1890 w Pobiedziskach. 28 XII 1918 roku pod dowództwem Antoniego Piątkowskiego w Pobiedziskach został sformowany oddział powstańczy. Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych powstańcy Antoni Piątkowski, Bronisław Piątkowski, Stanisław Nawrocki, Kazimierz Kantorski oraz Garstecki wtargnęli do Magistratu, rozbroili niemieckiego burmistrza Wollfa oraz policjanta Schtelltera. Zdobyto 12 karabinów niemieckich wraz z dużą ilością amunicji. Dalsze grupy powstańcze przystąpiły natychmiast do opanowania urzędów: Poczty, Dworca Kolejowego, Komisariatu oraz rozbroiły żandarmów niemieckich – Mattnera i Schwarca.Po opanowaniu urzędów i rozbrojeniu Niemców powstańcy przystąpili do pełnienia w (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kasprzak Julian (1902 - 1982) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Kasprzak Julian (1902 - 1982) urodził się 20 XII 1902 roku w miejscowości Wróble - Wróble – wieś w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica, w rodzinie Michała i Magdaleny z dom. Szeląg. W Uchwale o nadanie WKP podano, że w okresie od VIII 1918 do końca I wojny światowej w tajnej organizacji harcerskiej, udział w pracy konspiracyjnej pod kierownictwem A. Wysockiego na Wildzie w Poznaniu. Od 15 XII do 31 I 1919 roku w powstaniu w szeregach Straży Ludowej w Poznaniu jako ochotnik, przydzielony do dzielnicy III - Zamek w kompanii bojowej z bronią w ręku pod dowództwem Józefa Kociałkowskiego, rozbrajając Niemców przed Bazarem, zdobywając gmach policji i dworzec główny. W roku 1922 wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego do VII Baonu Łączności w Poznaniu. Następnie przydzielony do Pułku Radiotelegraficznego w Warszawie. W roku 1924 został zwolniony z Wojska Polskiego. Za udział w pow (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kaźmierowski Adam Józef (1896 - 1974) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Kaźmierowski Adam Józef (1896 - 1974) urodził się 16 XII 1896 roku w miejscowości Objezierze – wieś sołecka w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Oborniki, w rodzinie Romana Józefa i Antoniny Opiłowskiej, para pobrała się we Lwówku w roku 1891. Z tego związku urodzili się także Jadwiga (1894), Zofia (1895) i Antoni Wojciech (1898). O jego udziale w powstaniu nie wiemy nic, poza tym, że w latach dwudziestych należał do Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków, występuje jako strzelec. W nekrologu w Dzienniku Bałtyckim 216/1974 napisano “powstaniec wielkopolski”. Ożenił się z MArią (25 III 1908 - 7 II 1985), mieli syna Romana (29 X 1931 - 2 VI 1979), żona i syn spoczywają na cm. witomińskim w Gdyni Sektor / Rząd / Numer 63 / 63 / 5. Kaźmierowski Adam Józef zmarł 11 IX 1974 roku, spoczywa na cm. witomińskim w Gdyni Sektor / Rząd / Numer 1 / 3 / 10. źródła: (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kiełczewski Julian (1895 - 1975) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Kiełczewski Julian (1895 - 1975) urodził się 16 VII 1895 roku w miejscowości Mielżyn – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Witkowo, w rodzinie Józefa i Agnieszki z dom. Dąbkowska, para pobrała się w roku 1885. Z tego związku urodzili się także Michalina (1885 - 1887), Marianna (1887), Pelagia (1888), Antoni (*+ 1891), Franciszek (1892), Katarzyna (*+1898), Wiktoria (1898), Leokadia (1901), Jóżef (1904) i Sylwester (1906). O jego udziale w powstaniu nie wiemy nic, poza tym, że w latach dwudziestych należał do Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków, występuje jako starszy strzelec. W Ewidencji miasta Poznania podano zawód murarz. Dwukrotnie żonaty, jego pierwszą żoną była Kazimiera, z którą miał dwie córki Kazimierę po mężu Pełza (1 VI 1930 - 23 II 2023) i Elizę po mężu Szymanek (25 I 1925 - 4 VI 2010). Druga żoną została Wanda (19 IX 1908 - 21 I 1997). Kiełczewsk (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kitłowski Franciszek (1902 - 1992) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Kitłowski Franciszek (1902 - 1992)urodził się 24 I 1902 roku w miejscowości Słup – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Gruta, w rodzinie Józefa i Matyldy z dom. Wierniewska, para pobrała się w roku 1897, z tego związku urodzili się także Anastazy (1891), Jan (1892), Marianna (1894 - ur. i zgon), Marta (1896) , Ludwika (1896), Pelagia (1898) i Maria (1900).Mieszkając na Pomorzu, od chwili wybuchu brał czynny udział w przerzutach ochotników z Pomorza udających się do powstania. W połowie stycznia sam z grupą ochotników przeszedł granicę pruską pod Zieluniem. W trakcie przekraczania granicy ostrzeliwany przez patrol Grenzschutzu został lekko ranny i leczył się w szpitalu w Mławie, skąd przechodzi do wojsk powstańczych w Wielkopolsce. Od 8 II 1919 brał udział w walkach pod Szubinem a po powstaniu brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Za udział w powstaniu w roku 1958 został odznaczony WKP. W roku 1972 m (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kokot Wincenty (1900 - 1982) Gdynia Witomino i Antoni (13 I 1894 - 1978) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Kokot Wincenty (1900 - 1982) Gdynia Witomino i Antoni (13 I 1894 - 1978)   - Powstańcy Wielkopolscy oraz ich rodzeństwo Stanisława Oleś (1898 - 1971), Maria Wieczorek (1905 - 1939), Jan (1910 - 1980), Wiktoria Walczak (1896 - 1984), Franciszka Wróbel (1903), Antonina Jurga (1905), Andrzej (1913 - 1985) urodzili się w rodzinie Piotra (9 I 1866 - 1 lub 2 IX 1939) i Marianny z dom. Nikodem (ur.1865). Piotr Kokot był jedną z ofiar rzezi dokonanej przez Wehrmacht podczas Kampanii Wrześniowej 1939 roku. W dniach 1–2 września 1939 żołnierze niemieckiej 10 Dywizji Piechoty zamordowali w Torzeńcu 37 osób, a samą wieś częściowo spalili. Wincenty Kokot urodził się 12 VII 1900 roku w miejscowości Torzeniec – wieś w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Doruchów. Do Powstania przystąpił 4 II 1919 roku w szeregach Wincenty walcząc w powiatach ostrzeszowskim i kępińskim. Brał udział w bitwie z wojskami pruskimi w Tor (...)

Zobacz cały wpis na blogu »