Księgowość

Wpisy zawierające słowo kluczowe księgowość.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Podstawowe informacje o KPiR Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Tytułowa Księga Przychodów i Rozchodów jest narzędziem ewidencji księgowej, która służy do ujmowania operacji gospodarczych w ramach księgowości uproszczonej. W KPiR ujmuje się:- osiągnięte przychody,- kupno towarów handlowych,- kupno materiałów podstawowych,- pozostałe koszty związane z powyższymi zakupami,- wynagrodzenia w formie gotówkowej, jak również w naturze,- wydatki powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów obowiązuje:- osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a rozliczają się na zasadach ogólnych, bądź za pomocą podatku liniowego,- spółki jawne osób fizycznych,- spółki jawne osób fizycznych,- spółki partnerskie. Powyżej wymienione podmioty nie mogą wykazywa (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Czym różni się kredyt od pożyczki? Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Wiele osób w dzisiejszych czasach wciąż myli ze sobą pojęcia „kredyt” i „pożyczka”, a wręcz pojęcia te są stosowane zamiennie. Jak się jednak w praktyce okazuje – pojęcia te mają różne znaczenia. Otóż pożyczki wiążą się ze zdecydowanie mniejszą ilością formalności, a natomiast kredyty podlegają bardzo ścisłym regulacjom. W związku z tym, postanowiliśmy przedstawić Państwu garść różnic pomiędzy tymi dwoma formami pozyskania kapitału. Informacje o kredycie:- proces udzielania kredytów regulowany jest prawem bankowym,- kredyty są udzielane przez banki,- podmiotami kredytu są kredytodawca (bank) oraz kredytobiorca,- umowa kredytu zobowiązuje kredytobiorcę do oddania określonej sumy pieniędzy kredytodawcy,- kredytu udziela się na konkretnie określony cel,- przedmiot kredytu stanowi określona suma pieniędzy,- kredyt w każdym przypadku jest odpłatny,- umowę kredytu należ (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Księgowość internetowa Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Księgowość internetowa stanowi połączenie specjalistycznego oprogramowania ze wsparciem eksperckim z dziedziny księgowości, podatków, prawa pracy oraz innych zagadnień gospodarczych. Usługa polega na opłacaniu comiesięcznego abonamentu w zamian za co otrzymuje się dostęp do aplikacji, za pomocą można wystawiać faktury, wykonywać rozliczenia, zarządzać kontaktami, sporządzać deklaracje, sprawozdania, raporty, umowy pracy, listy płac itd. Księgowość internetowa wszelkie dane gromadzi w tak zwanej chmurze, dzięki czemu mamy do nich dostęp z każdego miejsca z dostępem do internetu. Nie musimy również obawiać się o utratę tych danych. Jedną z ważniejszych cech tej aplikacji jej elastyczność. Przedsiębiorca może w każdej chwili zaprzestać jej używania, wraz z czym przestaję ponosić koszty związane z jej abonamentem. Księgowość online nie jest jednak przeznaczona dla wszystkich. Narzędzie to sprawdza się szczególnie w mikro i małych (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Outsourcing księgowy Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Usługa Outsourcingu polega na powierzeni funkcji księgowej zewnętrznemu doradztwu rachunkowemu. Celem jest podniesienie efektywności procesów księgowych, wspomagających podstawową działalność. Powody, dla których warto korzystać z outsourcingu księgowego: 1. Doświadczenie i profesjonalizm – powierzasz swoje rachunki profesjonalistom, więc nie musisz się o nic martwić. 2. Oszczędność czasu zarządu - zarząd nie musi angażować się w kontrolę jakości efektywności pracy księgowych. 3. Koncentracja na działalności podstawowej – outsourcing księgowy pozwala na skupienie się tylko i wyłącznie na zasadniczej działalności. 4. Zarządzanie ryzykiem – zabezpieczasz się przed popełnieniem błędów, niedopilnowaniem terminów czy innych możliwych problemów. 5. Przekazanie odpowiedzialności – powierzając prowadzenie rachunkowości podmiotowi zewnętrznemu, odciążasz kadrę z odpowiedzialności karnej (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Historia moich poszukiwań najlepszego możliwego biura rachunkowego Uwielbiam cyferki - biuro rachunkowe za i przeciw

Jestem młodym przedsiębiorcą, zakład firmę zajmującą się projektowaniem graficznym, poszukuję dobrego plus rzetelnego biura księgowego. Potrzebuję, żeby zajęli się całkowicie każdym aspektem prowadzenia działalności, głównie, że gros pracowników owo będą artyści. Znalazłem ofertę biura Equales. rachunkowość equales Wydaje mi się, że owo może egzystować odpowiednie na materia mnie biuro. Oferują w podobny sposób zajmowanie się księgowością w charakterze natomiast kadrami. Takie kancelaria rachunkowe pozwoliłoby mi się zająć w spokoju prowadzeniem biznesu a pracą w nim. Poza tym potrzebuję kancelarii podatkowej, która zajęłaby się ZUS-em zaś innymi takimi. Jako młody przedsiębiorca negacja logiczna będę puder czasu pochłaniać się takimi sprawami. Dodatkowo fajnie ażeby było jeśliby owo urząd oferowało rozliczenia z zagranicznymi klientami, dlatego że wiadomo, że wewnątrz dzisiejszych czasach klienci z innych krajów unii europejskiej s (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Firma i jej „mała księgowość” Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Tytułowa „mała księgowość” jest nazwą zamienną dla księgowości uproszczonej. Opiera się ona w głównej mierze na prowadzeniu: - Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), która dotyczy opodatkowania według skali podatkowej lub podatku liniowego), - ewidencji przychodów, która dotyczy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.   Warto wiedzieć, że zarówno pierwsza, tak i druga ewidencja stanowią podstawę do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że obowiązujące przepisy mogą na przedsiębiorcę nałożyć dodatkowy obowiązek prowadzenia: - ewidencji środków trwałych, - ewidencji wyposażenia, - ewidencji przebiegu pojazdów (głównie w celach PIT i VAT).     Elementem ściśle związanym z prowadzeniem księgowości w małych firmach jest opłacanie składek do Zakład (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Definicja dowodów księgowych Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Osoby rozliczające się na zasadach pełnej księgowości są zobowiązane do ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Dowody księgowe są dokumentami, na podstawie których dokonuje się zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych. Przepisy te są regulowane w Ustawie o rachunkowości. Tym sposobem zapisy te muszą być rzetelne, kompletne, a przede wszystkim wolne od błędów. W dowodzie księgowych musi znaleźć się:- rodzaj dowodu wraz z jego dowodem identyfikacyjnym,- określenie stron, które dokonują operacji gospodarczych,- dokładny opis operacji gospodarczej,- datę dokonania operacji gospodarczej,- datę wystawienia dowodu księgowego,- podpis osoby wystawiającej dowód,- podpis osoby, która przyjmuje dany składnik aktywów,- dekretację dowodu, a także podpis osoby odpowiedzialnej za to zadanie. Wyróżniamy nastę (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Rodzaje prawa gospodarczego Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Celem prawa gospodarczego jest konkretne określenie norm odnoszących się do prowadzonych działalności gospodarczych.  Wymiar urlopu wypoczynkowego ma zostać zrównany dla wszystkich pracowników i wynosić będzie 26 dni w roku kalendarzowym bez względu na staż pracy pracownika. Obecnie pracownicy, których staż pracy nie przekracza 10 lat posiadają prawo do korzystania z 20 dni urlopu wypoczynkowego, natomiast pracownikom, których staż pracy przekracza 10 lat mają prawo do 26+ dni urlopu wypoczynkowego. Obecnie pracodawcy mogą zatrudniać osoby do pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Ustawodawcy chcą całkowitego wykluczenia możliwości zawierania umów cywilnoprawnych. Pracownicy mieliby być zatrudniani tylko wyłącznie w oparciu o umowę o pracę - etatowo lub nieetatowe. Zatrudnianie etatowe będzie odpowiadać obecnym umowom o pracę, natomiast w przypadku zatrudnienia nieetatowego pracownik mógłby pracować maks (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Gdy przedłuża się kontrola skarbowa… Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Kontrola podatkowa stanowi podstawową formę sprawdzania prawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Może być przeprowadzona wobec każdego podmiotu, który jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a jak wiadomo podatki płacić muszą wszyscy. Organy podatkowe powinny działać szybko i wnikliwie. Zgodnie z przepisami kontrola skarbowa powinna trwać nie więcej niż trzy miesiące. Co jednak gdy procedura się przedłuża? Należy zdać sobie sprawę, że może tak się stać wyłącznie jeżeli kontrolowanemu zostaną przekazane stosowne przyczyny ich przedłużenia wraz z nowym terminem jej zakończenia. w razie niedopełnienia tego obowiązku dokumenty dostarczone poza wyznaczonym czasem kontroli nie będą traktowane jako dowody. Przepisy odnośnie terminu zakończenia kontroli nie mają zastosowania jeżeli jest ona wykonywana na podstawie przepisów unijnych bądź ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Nie ma także żadnych przepisów, które określałyby czas pomiędzy po (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Wniosek o interpretację podatkową Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Interpretację wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatnika, jest to tak zwana interpretacja indywidualna. Wniosek taki może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Wnioskodawca składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Krajowa Informacja Skarbowa w przeciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku ma obowiązek wydać interpretację. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z jej treścią wówczas może złożyć skargę w przeciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. W przeciągu kolejnych 30 dni może zmienić interpretację, jeżeli nie zrobi tego w tym terminie wówczas uznaje się że stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Konto bankowe dla firmy Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Nie ma żadnego przepisu, które narzucałyby na małego przedsiębiorcę obowiązek założenia firmowego konta bankowego. Jego założenie wprowadza jednak wiele dogodności przede wszystkim pozwala łatwiej, szybciej i taniej dokonywać transakcji. Jeżeli suma transakcji przedsiębiorcy przekracza 15000 euro wówczas przedsiębiorca musi dysponować firmowym rachunkiem bankowym. Oto kilka kwestii, które należy przeanalizować wybierając konto bankowe:1. Nie musisz zakładać konta bankowego. Konta osób prywatnych bardzo często wystarczą jednocześnie są one znacznie tańsze.2. Uważaj na operacje, które mogą generować dodatkowe koszty.3. Sprawdź, czy banki nie dodają do swoich usług dodatkowych płatnych produktów np. ubezpieczenia karty.4. Sprawdź czy otwarcie i zamknięcie konta jest darmowe.5. Czy bank oferuje dostęp do banko (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Czy wiesz jak przechowywać dokumenty księgowe? Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest przechowywanie dokumentów księgowych. Większość przedsiębiorców zadanie to zleca biurom rachunkowym, jednakże istnieją również podatnicy, którzy samodzielnie prowadzą swoje akta. Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać dokumenty księgowe takie jak:1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.2. Ewidencja sprzedaży.3. Rejestry VAT sprzedaży i zakupów.4. Deklaracje podatkowe.5. Dowody księgowe, tj. potwierdzenie sprzedaży, zakupów i innych wydatków związanych z działalnością gospodarczą.6. Dokumenty inwentaryzacyjne.7. Kopie rocznych zeznań podatkowych. Poprawne przechowywanie dokumentów księgowych powinno odbywać się wg następujących zasad:- dokumenty muszą być ponumerowane i ułożone zgodnie księgą przychodów i rozchodów,- akta powinny być podzielon (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Co to jest i do czego jest potrzebna kasa fiskalna? Kasy Fiskalne - przegląd rynku

 Kasa rejestrująca, powszechnie nazywana fiskalną, jest elektronicznym urządzeniem rejestrującym, które służy do prowadzenia zapisu obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży. Rodzaje kas stosowanych w Polsce posiadają pamięć fiskalną, typu OTP (one time programing). Ponadto każda z nich posiada unikalny numer. W pamięci kasy rejestrującej na zakończenie doby, zapisywane są informacje o wysokości kwot netto, podatku według aktualnych stawek  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Dlaczego powstała rachunkowość? Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Prowadząc firmę zobowiązani jesteśmy do prowadzenia jej księgowości. Bardzo często wydaje nam się ona zupełnie niepotrzebna i kłopotliwa. Zastanów się jak często zadawałeś sobie pytanie kto i w jakim celu ją wymyślił? Wbrew możliwych przypuszczeń celem rachunkowości nie jest tylko skomplikowanie Ci życia :) Potrzeba wykształcenia się rachunkowości pojawiła się już w starożytności. Jej zalążkiem była konieczność ewidencji różnych zjawisk, gdyż jak wiadomo pamięć ludzka niestety często zawodzi. Wraz z rozwojem handlu we włoskich miastach w tym Genui, Wenecji i Florencji, z krajami śródziemnomorskimi oraz Bliskiego Wschodu nastąpił ogromny rozkwit rachunkowości. Umocniony został dodatkowo rozwojem kolonializmu i przeprowadzaniem kampanii handlowych. Rachunkowość do dzisiejszego dnia odgrywa ogromną rolę w świecie biznesu, gdyż pozwala dokumentować transakcje firmy, ukazuje jej stan faktyczny, a także zaplanować dalsze działania. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Księgowość uproszczona Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Księgi rachunkowe to jedna z metod prowadzenia księgowości w firmach. Oprócz niej istnieją jeszcze uproszczone metody, dedykowane mniejszym przedsiębiorcom. Jest to dla nich duże ułatwienie w prowadzeniu działalności. Mogą oni zamiast prowadzenia wiele ksiąg rachunkowych i otwierania kont księgowych, prowadzić łatwiejszą księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów, a w przypadku wyboru karty podatkowej wystarczy tylko że, odczytają kwotę zobowiązania i sporządzą właściwą deklarację. Mimo takiego udogodnienia nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z tego korzystać. Przepisy stanowią że, oprócz wszystkich przekraczających limit księgowy oraz zobowiązanych do prowadzenia pełnej rachunkowości, wykluczają również duże grono osób, które nie mogą prowadzić księgowości w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Podsumowując – uproszczone formy księgowości to:1. Karta podatkowa2. Ryczałt od przy (...)

Zobacz cały wpis na blogu »