Historia

Wpisy zawierające słowo kluczowe historia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Pawłowski Jan (1893 - 1965) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Pawłowski Jan (1893 - 1965) urodził się 8 III 1893 roku w Krotoszynie w rodzinie Jana i Rozalii z dom. Kukiełczyńska, para pobrała się roku 1886. Z tego związku urodzili się także Władysław (*+1886), Helena (1888), Stefan (29 VIII 1890), Antoni (*+1895), Ignacy (*+1899), Marianna (*+1901), Marianna II (1903) i Stanisław (1905-1929). Po ukończeniu szkoły powszechnej w Krotoszynie podjął naukę w zawodzie murarz - cieśla.W 1913 roku powołany do armii pruskiej, jako żołnierz 29 Pułku Pionierów służył w Poznaniu do 1918 roku. Po wybuchu powstania został przydzielony do tworzącego się 1 Pułku Saperów (był jednym z jego organizatorów), wraz ze swoim pułkiem walczył między innymi na linii Jutrosin - Rawicz. Za udział w Powstaniu wielkopolskim w roku 1957 odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej, za swoje męstwo został odznaczony Virtuti Militari. Zwolniony z wojska w marcu 1923 roku. Jego wniosek do (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ratajczak Władysław (1900 - 1963) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Ratajczak Władysław (1900 - 1963) oraz jego rodzeństwo Ignacy ur. 29 I 1897, Stanisław 1898 - 1905, Teodor 1901 - 1902, Walentyna 1903 po mężu Trzybińska, Stefan 1905 - 1912 i Bronisława 1909, urodzili się w rodzinie Antoniego i Antoniny Wiktorii Stefaniak. Para pobrała się w roku 1896 w Poznaniu. ------------------------------------------------ Władysław Ratajczak urodził się w Poznaniu 14 czerwca 1900 roku. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim na terenie miasta Poznania i.in. w zajęciu koszar przy ul. Solnej i zdobyciu Stacji Lotniczej na Ławicy ⅚ I 1919 roku, następnie przydzielony do 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, brał udział także w walkach o Szubin. Zwolniony z wojska w 1921 roku w stopniu szeregowego. Zweryfikowany 15 I 1934 - nr Ref. Historycznego 8622, Koło Jeżyce. Za udział w powstaniu odznaczony WKP w roku 1958, jego wniosek do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości został odrzucony 12 VI 1935 r. Ożenił się z Heleną (25 X (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ratajczak Władysław (1899 - 1995) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Ratajczak Władysław (1899 - 1995) urodził się 1 VI 1899 w miejscowości Kamieniec – obecnie wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Kamieniec, w rodzinie Hieronima i Agnieszki z dom. Rybicka, para pobrała się w roku 1899, z tego związku urodziły się także Bronisława (1900), Franciszka (*+1901), Franciszka Ksawera (*+1904) i Marianna (1906). Do powstania dołączył w Parzęczewie do organizowanego Batalionu Parzęczewskiego dowodzonego przez Władysława Wolniewicza. W jego skład wchodziła kompania Franciszka Rybarczyka z Lubiechowa w liczbie 22 powstańców i kompania Stanisława Szeszuły (ur. w Puszczykowie, zamieszkały w Trzcinicy) w sile 230 powstańców. Oddział brał następnie udział w walkach pod Kopanicą i pod Chwalimiem.Od 16 III 1919 roku w 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 56 Pułk Piechoty), w którym służył do XI 1921, zdemobilizowany 23 I 1922 (data za kartą meldunkow (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Maćkowiak Franciszek (1894-1971) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Maćkowiak Franciszek (1894-1971) urodził się w Strzeszynie, obecnie część Poznania 27 września 1894 roku w rodzinie Michała i Józefy z dom. Przybyszewska. Ślub rodziców miał miejsce w Poznaniu w roku 1889. Z tego związku urodzili się także Szczepan 1889 i Andrzej 1890. Maćkowiak Franciszek 29 stycznia 1921 roku poślubił w Poznaniu Ludwikę z domu Polewską (1900.05.05 - pog. 1977.09.06), Franciszek i Ludwika mieli dwoje dzieci - Helenę ur. 1921 i Tadeusza ur. 1923.Powołany do armii pruskiej walczył w I wojnie światowej. Po rewolucji w Niemczech zdezerterował z wojska i powrócił do Poznania. Jako ochotnik z bronią w ręku wziął udział w powstaniu w walkach na terenie miasta Poznania oraz Stacji Lotniczej na Ławicy. Od dnia 14 I 1919 r. pełnił służbę wartowniczą w 3 kompanii 1 baonu garnizonowego (57 Pułku Piechoty Wlkp). W ciągu dalszej służby wojskowej pełnił służbę wartowniczą w jenieckich obozach w Strzałkowie i Szczypiornie jako dowódca war (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Gaca Franciszek (1899-1974) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Gaca Franciszek (1899-1974) urodził się 21 IX 1899 roku w miejscowości Bógwidze – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew, w rodzinie Ignacego i Apolonii z dom. Talarczyk, para pobrała się w roku 1887, tego związku urodziły się także Pelagia (1897-1899) i Marianna (1895-1899). Uczestnik I wojny światowej - rozmontowywał Fokkera D.VII na froncie.Nie ustalono od kiedy dokładnie brał udział i gdzie w Powstaniu Wielkopolskim, w dokumentach wymienia się datę 21 I 1919 roku w Wykazie podoficerów i żołnierzy II Eskadry Wielkopolskiej na dzień 1 grudnia 1919 roku. CAW I.301.12.51 jako ślusarz, monter (mechanik samolotowy), następnie w Stacji Lotniczej Ławica był zastępcą szefa mechaników II Eskadry. W 1968 roku został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, w Uchwale o nadanie odznaczenia zapisane zostało “Gaca Franciszek brał czynny udział z bronią w Powstaniu Wlkp. od 21 I 19 (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kozłowski Andrzej Genealogia Powstańców Wielkopolskich

szukamy informacji dotyczących domniemanego PW Kozłowski Andrzejco do daty urodzenia - wyszukiwarka grobów dla cm. komunalnych w Gdyni podaje datę urodzenia 1 V 1894, natomiast na podstawie aktu urodzenia sporządzonego 16 X 1894 nr 378 urodził się 11 X 1894 roku.Ustalono:urodził się w Grodzisku Wielkopolskim w rodzinie Andrzeja i Pelagii z dom. Buschke I voto Zajączek, ze związku Andrzeja seniora i Pelagii urodzili się także Józef *+1876, Wincenty 10.02.1877 - 8.11.1964, Ludwik 25.08.1878, Wiktoria 1878-1880, Franciszek 18.12.1880, Ignacy 1883-1897, Zofia 1884, Władysława 1892-1965, Pelagia *+1896, Stanisława 1897 - 1982.3 XII 1949 roku ożenił się w Gdyni z Józefą ?Pawilarus?.Zmarł 30.01.1961 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gdyni WitominieSektor / Rząd / Numer72 / 3 / 21https://gdynia.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale...Na nagrobku zapisane zostało Powstaniec Wielkopolski, natomiast w (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Śmigiel Stanisław Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Szukamy informacji o domniemanym powstańcu wielkopolskim Śmigiel Stanisław urodził się 17 X 1897 roku w miejscowości Chełmice (kujawsko-pomorskie), rodzice Paweł i Józefa Kostusiak. W dokumentach WBH nie znalazłam nic co by potwierdzało Jego udział w Powstaniu, mamy tylko nekrolog jako źródło jego ewentualnego udziału w powstaniu.Zmarł w Gdyni 20 III 1960 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym na Witominie.

Zobacz cały wpis na blogu »
Galusik Teofil (1898 -?) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

SZUKAMY INFORMACJI Galusik Teofil (1898 -?) urodził się 29 IV 1898 roku w Chicago (USA) w rodzinie Kazimierza i Józefy z dom. Nizikiewicz (dane ustalone na podstawie Kart meldunkowych miasta Poznania).W projekcie WTG Gniazdo - Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego na podst. źródła Lotnik. Ilustrowany miesięcznik poświęcony lotnictwu i jego technice. Organ Związku Lotników Polskich 1929, nr 2 (107) zapisany został:Galusik lub Gallusstatus/stopień: pilot, oblatywacz parkuuwagi: Szkoła Pilotów w ŁawicyNatomiast ks. Robert Kulczyński SDB w Wielkopolski personel wojsk lotniczych (jednostki bojowe, IWL i SLŁ) w 1919 r. podaje, że Galusik przybył do Stacji Lotniczej na Ławicy 9 I 1919 roku. Tu należy przede wszystkim oddzielić dwa nazwiska - Gallus to Bolesław (ur. 17 maja 1891 w Jelonku, zm. 2 lutego 1962) – porucznik pilot Wojska Polskiego, żołnierz armii cesarstwa niemieckiego w czasie I wojn (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Garstecki Tadeusz (1897 - 1977) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Garstecki Tadeusz (1897 - 1977) urodził się 17 VIII 1897 roku w Puszczykówku jako syn Jadwigi Teresy, córki Kazimierza i Klementyny z dom. Pepińska. Dane ojca do weryfikacji, w Kartach meldunkowych miasta Poznania zapisano tylko imię matki, nie ma wśród zapisów aktów ślubów związku pomiędzy Jadwigą a Stanisławem, którego imię pojawia się w późniejszych dokumentów, a aktu urodzenia Tadeusza nie odnaleziono. Jadwiga w roku 1899 poślubiła Stanisława Mikołajewskiego (1862 - 1907) i być może to jego imię figuruje w późniejszych dokumentach jako ojca. W roku 1898 razem z dziadkami (Kazimierzem i Klementyną) i ciotkami (Marianną i Zofią) zamieszkał w Poznaniu. W czasie I wojny światowej od 1916 r. słu­żył w lotnictwie niemieckim, w którym zdobył szlify pilota. W połowie listopada 1918 roku wstąpił do tajnej organizacji Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego 1918 - 1919 (P (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Gemzicki vel Giemzicki Jan (1897 - 1937) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

szukamy informacji Gemzicki vel Giemzicki Jan (1897 - 1937) urodził się 4 II 1897 roku w miejscowości Kołacin – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Książ Wielkopolski, w rodzinie Szczepana (Stefana) Gimzickiego i Marianny z dom. Knaider, para pobrała się w roku 1893. Z tego związku urodzili się Katarzyna (1894, w akcie urodzenia Gimczicki), Marianna (1899, Gemzycki) i Marcin (1900 Gemjicki).Około roku 1923 ożenił się z Anną z dom. Kuźniak ur. 1 VII 1898 w Miłosławiu w rodzinie Józefa i Heleny z dom. Leżała. Ze związku Anny i Jana urodzili się Władysław (1923 - 1991), Marian (1924 - 1947), Bogumiła (1926 - 2013, po mężu Skonieczna) i Feliks (1936 - 1977). Wg informacji od p. Katarzyny Smutek Jan zmarł 9 XII 1937 roku w miejscowości Kozubiec, Anna zmarła 18 XII 1979 roku w Bugaju, spoczywa na cm. w Miłosławiu z wnukiem Marianem Skoniecznych. Niestety kwerenda w Wojskowym Biurze Historyc (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Giełda Kazimierz (1898 - ?) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

SZUKAMY ewentualnych żyjących potomków i informacji o miejscu i dacie zgonu Giełda Kazimierz (1898 - ?) urodził się na poznańskim Łazarzu 30 XI 1898 roku w rodzinie Józefa i Anny z dom. Furmaniak. Z tego związku urodzili się także Marianna (1900, wyszła za Romana Przedpelskiego), Helena (1905, żona Mariana Kwiecińskiego), Roman (1906) i Józef (1909 - 1913).Nie ustalono kiedy i gdzie brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, w projekcie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo - Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego baza on - line błędnie podaje 3 Pułk Lotniczy, bowiem pułk ten powstał dużo później (20 VII 1921 roku rozkazem Kazimierza Sosnowskiego) i ewentualnie w stosunku do Giełdy można przypisać jako udział w wojnie polsko - bolszewickiej, ale nie w powstaniu. Pewne natomiast jest, że Giełda od 15 I 1919 r. był w Szkole Obserwatorów w stacji Lotniczej Ławica, w czerwcu 1919 roku był żołnierzem III Eskadry (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Waberski Marian Józef (1897-1965) Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Waberski Marian Józef (1897-1965) urodził się 4 VIII 1897 roku w Kościanie w rodzinie Romana i Anny z dom. Żmuda, para pobrała się w roku 1884, z tego związku urodzili się także Katarzyna (1887-1900), Helena (1894-1897), Feliks (19 XI 1894 - 19 IX 1973, od 3 C 1915 roku w armii pruskiej, zwolniony w 1919 r.). Kunegunda (1896), Monika (1900), Jadwiga (1900), Barbara (1902) i dziewczynka zmarła przy porodzie (1907). Dp Poznania przeprowadził się z Kościana 9 VIII 1914 roku (dane na podstawie Kart meldunkowych miasta Poznania), w okresie od 30 VIII 1915 do 26 VI 1916 roku przebywał w Kościanie.Powołany do armii pruskiej 1 XI 1916 roku, zwolniony 20 XII 1918 roku powraca do Poznania. Nie ustalono kiedy i gdzie brał udział w powstaniu, biorąc pod uwagę, że w grudniu 1918 roku przebywał w Poznaniu mógł brać udział w walkach ulicznych na terenie miasta. W dokładnym ustaleniu przebiegu jego służby a tym samym udziału w zrywie niepodległościowym może pom& (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Gadomski Stanisław II Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Gadomski Stanisław, syn Stanisława i Wandy --- szukamy informacji i ewentualnie żyjących potomków w celu ustalenia daty i miejsca pochówku oraz potwierdzeniu lub zaprzeczeniu udziału w Powstaniu Wielkopolskim. Stanisław Gadomski urodził się 1 X 1898 roku w miejscowości Ksawera Będzin na Śląsku, akt urodzenia i chrztu sporządzony pod nr 537 został w Będzinie w parafii pod wezwaniem Trójca Przenajśw. Rodzice Stanisław Wilhelm ( 17 IV 1867 w Borszmajówce, zm. 1XII 1946 - syn Józef, Tekla Cybulska) i Wanda z dom. Kwiecień, córka Feliks, Felicja Walewska) pobrali się w roku 1897 (Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej). Ze związku Stanisława sr i Wandy urodzili się także Wacław (1900 Zagórze), Andrzej (1902 Zagórze) i Bronisław (Zagórze1908).Stanisław przechodząc z armii pruskiej do Wojska Polskiego został awansowany do stopnia podporucznika piechoty ze starszeństwem z 1 czerwca 1919. W 1924 w tym stopniu (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Gadomski Stanisław Genealogia Powstańców Wielkopolskich

SZUKAMY INFORMACJI i ewentualnie żyjących potomkach domniemanego Powstańca Wielkopolskiego  Gadomski Stanisław zmarł 5.05.1973 r. w Gdańsku i został pochowany na Cmentarzu Św. Franciszka w dniu 21.12.1995 r. Brak danych osobowych jego rodziców. Wg zapisu w księdze cmentarnej Stanisław urodził się 3.11.1898 r. w miejscowości Dobrzyń. Akt zgonu wystawiony przez USC w Gdańsku Nr 1139/73. Do jego grobu dochowano syna:· Mirosław Gadomski zmarł 16.12.1995 r. w Gdańsku. Mirosław urodził się 3.04.1928 r. w Grudziądzu jako syn Stanisława i Marii. Akt zgonu wystawił USC Gdańsk Nr 4744 z 18.12.1995 r.· Ich grób znajduje się na Tarasie 5 rząd 4 miejsce nr 7

Zobacz cały wpis na blogu »
Zakoński Stanisław Genealogia Powstańców Wielkopolskich

Szukamy informacji i ewentualnie żyjących potomków Zakoński Stanisław urodził się 4 X 1883 roku w miejscowości Dalewo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Śrem. Jego rodzicami byli Ludwik i Bronisława z dom. Gorzelnicka, para pobrała się w roku 1882, z tego związku urodziła się także Joanna (13 IV 1890 - 1 IV 1976, po mężu Dzikowska).Ożeniony z Marią z dom. Piekara (5 IX 1891 - 11 VI 1976).Zmarł 17 I 1963 roku, spoczywa z żoną, siostrą i szwagrem na cmentarzu parafialnym Gdynia OrłowoI 17 5https://gdyniaorlowo.artlookgallery.com/grob.../start.php...

Zobacz cały wpis na blogu »