Ekonomia

Wpisy zawierające słowo kluczowe ekonomia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Wpływ ekonomii na marketing Moje przemyślenia

Wpływ ekonomii na marketing Ekonomiczne zasady i teorie mają znaczący wpływ na działania marketingowe, ponieważ pomagają firmom lepiej zrozumieć zachowania klientów, konkurować na rynku oraz podejmować efektywne decyzje biznesowe. Poniżej przedstawiamy kolejne aspekty, w jakie sposób ekonomia wpływa na strategie marketingowe: Analiza mikro- i makroekonomiczna: Ekonomiczna analiza mikro- i makroekonomiczna dostarcza firmom cennych informacji na temat rynku, konkurencji, trendów konsumenckich oraz czynników zewnętrznych, takich jak polityka, technologia czy zmiany społeczne. Na podstawie tych danych firmy mogą opracowywać spersonalizowane strategie marketingowe, które uwzględniają specyficzne warunki rynkowe i konkurencyjne. Elastyczność cenowa i popytowa: Zrozumienie elastyczności cenowej i popytowej pozwala firmom ustalić optymalne strategie cenowe, które uwzglę (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Wath? Na motylą nogę.

Człowiekiem się jest, na stanowiskach się bywa. Pojechałam do pewnej dziury w sprawie pracy. Miały być kokosy, blichtr i prestiż widoczny tudzież na wykresie - pensja. Z tej okazji wzięłam ze sobą jako bryloczki szczęścia, indentyfikatory taryfy talizmanów, które miały przynieśc szczyptę podniesienia na duchu, szczęścia - przyniosły ducha bo reszta to był szok i nie dowierzanie. Ok, zabrałam dziadka i ojca mego w jednej osobie, Ktośka jako głowę rodziny ( chociaż ten pierwszy na nie go zasługiwał ), syna jedynego jako młodzieńczy zapęd do działania, też wzięłam jako nie wyrośniętą koniczynkę, czterokończynową, mała wycieczka, wypad za miasto, można połączyć przyjemne z pożytecznym z lekcją choćby biologii, wyszła nieodłączna ekonomia. Na marketingu to ja się znam jak na malarstwie, owszem jak coś cieszy oko to już jest sztuka, liczyć każdy też potrafi by wyszło na jego marne plus, bo życie na minusie, odczuwmy też wszyscy, a jak nie wszyscy to tylko to jest kwestią czasu. Hotel,wielki (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Niemiecka gospodarka w górę w 2021 roku z Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Na początku roku główne niemieckie instytuty prognozujące koniunkturę gospodarczą są zgodne w ocenie, że w 2021 roku kraj czeka gospodarcza hossa. Oczekiwany wzrost obejmie ich zdaniem głównie gastronomię i przemysł samochodowy. Jak sugerują eksperci, będą także branże, które nie wyjdą już z kryzysu. Chodzi przede wszystkim o górnictwo, które w przyszłym roku straci najwięcej. Jednak nie jest to bynajmniej konsekwencja pandemii, lecz raczej zmian strukturalnych w niemieckim systemie energetycznym. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Niemiecki Commerzbank w tarapatach z Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Jak podaje Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Commerzbank zdecydował się na bolesny program cięć kosztów i zwolnień. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na redukcję zatrudnienia o blisko 2300 etatów w latach 2021–2024. W 2020 roku Commerzbank zanotował straty na poziomie ponad 160 milionów euro. Bank ewidentnie nie radzi sobie z cyfryzacją i problemami wynikającymi z historycznie niskich stóp procentowych. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ekonomia Okres PRL-u oczami naszych rodziców i dziadków

  Rozmowa z Tomaszem, rocznik '65   Patryk: Czy jest coś wyjątkowego w ekonomii PRL-u, w porównaniu do dzisiejszych czasów? Tomasz: Zarabiało się śmieszne pieniądze w przeliczeniu na dzisiejszą walutę i niewiele produktów było dostępnych do kupienia, ale nikt się tym nie przejmował.   P: Dlaczego? T: Mała dostępność dóbr i usług powodowała, że było nas stać praktycznie na wszystko. Wyobraź sobie, że dzieciństwie mogłem sobie pozwolić na chodzenie do kina co ty (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Inwestowanie kapitału cz. 1 Asy Ekonomii - nauka jest prosta

1. OSZCZĘDNOŚCI - powstają w wyniku decyzji, że część dochodów nie zostanie przeznaczona na bieżącą konsumpcję, lecz będzie stanowiła źródło finansowania wydatków w przyszłości.   2. Cele oszczędzania: - odkładanie części bieżących dochodów na czas emerytury, - poczucie bezpieczeństwa, - źródło finansowania wydatków, - inwest (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kodeks etyczny zespołu Asy Ekonomii - nauka jest prosta

  ETYKA - ogól norm moralnych, poglądów i wartości moralnych ustalonych tradycją lub ścisłym zapisem oraz uznanych w danej zbiorowości za właściwe.   W świecie biznesu, podobnie jak i w innych sferach aktywności człowieka, obowiązują dwa rodzaje etycznych reguł: - zasady uniwersalne - obowiązujące każdego człowieka, bez względu na to gdzie pracuje i czym się zajmuje, - etyka biznesu - p (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Budżet gospodarstwa domowego Asy Ekonomii - nauka jest prosta

    Budżet gospodarstwa domowego to okresowe zestawienie planowanych dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z planowanymi wydatkami gospodarstwa domowego.   Najwygodniej jest sporządzać taki budżet na każdy miesiąc, gdyż tak przeważnie otrzymujemy wynagrodzenie oraz płacimy rachunki. Planując budżet musimy pamiętać o tym, że: - bierzemy pod uwagę nasze dochody netto (czyli to, co otrzymujemy "na rękę"), - zda (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Koszty i wydatki w przedsiębiorstwie gastronomicznym Asy Ekonomii - nauka jest prosta

     Przedsiębiorstwo gastronomiczne ponosi wiele kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem. Podejmowanie decyzji w celu ich obniżenia leży w gestii osoby znajdującej się na stanowisku kierowniczym.   Główne podziały kosztów w przedsiębiorstwie gastronomicznym:   Klasyfikacja wg kryterium kalkulacji kosztu żywności:   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Podatki bezpośrednie i pośrednie w rolnictwie Asy Ekonomii - nauka jest prosta

  Definicja podatku   Podatek - świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno- -prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobierane na podstawie przepisó (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Rynek usług bankowych Asy Ekonomii - nauka jest prosta

Materiał do przerobienia w ciągu 3 godzin lekcyjnych!!!  1. Geneza usług bankowych w Polsce   Bank jest przedsiębiorstwem o specyficznej działalności, polegającej na wytwarzaniu oraz oferowaniu usług bankowych. Usługi bankowe (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Aktywne poszukiwanie pracy Asy Ekonomii - nauka jest prosta

Metody aktywnego szukania pracy: Networking (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Cechy skutecznego lidera Asy Ekonomii - nauka jest prosta

LIDER - kierownik nastawiony do wypełnienia swoich obowiązków w sposób wybitnie nowatorski.   Cechy lidera: umiejętność podejmowania decyzji, przywództwo, (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Konflikty i sposoby ich rozwiązywania Asy Ekonomii - nauka jest prosta

  Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem zespołu, którego członkami są osoby o różnych osobowościach i temperamentach. Jednym z działań idealnego lidera jest umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zaplanowanych zadań i czynności.   KONFLIKT - sprzeczność interesów lub poglądów stron konfliktu.   Przyczyny konfliktu: (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Rynek akcji - cz. 1 Asy Ekonomii - nauka jest prosta

  Co to są akcje giełdowe? Akcje giełdowe to papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym (na przykład prawo do dywidendy) oraz niemajątkowym (prawo do głosu). Uprawnienia te wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Przez akcje rozumie się również ułamek kapitału akcyjnego oraz dokument wystawiony przez spółkę (zwykle w formie elektronicznej), który stanowi ucieleśnienie ogółu praw przysługujących akcjonariuszowi. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »