Vascofurede

Profil blogera.


Informacje ogólne

Główny blog demokracjexxiwieku.blogi.pl »
Data urodzenia 1963-02-16
Wiek 56 lat
Ostatnia aktywność 31 dni temu

Najciekawsze wpisy Vascofurede

   Kluczową kwestią dla dwuizbowości jest związek jej legitymizacji ze skutecznością procesu reprezentacji. Urzeczywistnienie tego procesu jest nieodzowne dla zasadniczego celu każdego parlamentu, jakim jest za-pewnienie porozumienia między większościami, a mniej-szościami w procesie artykulacji interesów. Jest współistotne w podejmowaniu (...)

Zobacz pełny wpis »
   Konstytucja Stanów Zjednoczonych przyznaje Senatowi uprawnienia, które można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należy zaliczyć kompetencje ustawodawcze, w zasadzie będące odpowiednikiem uprawnień Izby Reprezentantów. Do drugiej grupy należą kompetencje Senatu do wyrażania rady i zgody, warunkujące zdolność działania Prezyde (...)

Zobacz pełny wpis »
Kongres Stanów Zjednoczonych powstał na mocy Konstytucji przyjętej przez Konwencję Konstytucyjną w 1787r., a ratyfikowanej przez Stany w 1789 roku. Wśród współczesnych ciał przedstawicielskich Senat Stanów Zjednoczonych zajmuje szczególną pozycję. W przeciwieństwie do innych izb drugich, zwanych często wyższymi, jest nie tylko partn (...)

Zobacz pełny wpis »
   Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych trwa non-stop. Wybory odbywają się często, bo co dwa lata, a więc jest to czas za krótki, aby wyborcy mogli zapomnieć o potknięciach kongresmanów z początku kadencji podczas następnych wyborów, zatem kandydaci muszą nieustannie dbać o swój wizerunek. Istotny w kampanii jest także dz (...)

Zobacz pełny wpis »
       Rekrutacja jest jednym z najważniejszych pro-cesów kampanii. Większość kandydatów do Kongresu (którzy wygrają partyjne prawybory) pochodzi z partyjnych nominacji i ma poparcie partii. W miarę upływu lat rosła rola lokalnych wpływowych osobistości lub grup, oraz kandydatów niezależnych. W tych przypadkach grupy lub ka (...)

Zobacz pełny wpis »
      W przypadku wyborów do Senatu znaczącym czynnikiem zwiększającym szanse kandydatów już sprawujących mandat i ograniczającym możliwości pozostałych, a szczególnie niezależnych od Republikanów i Demokratów, jest instytucja prawyborów, odbywających się na terenie całego stanu i wymagających znacznego zaangaż (...)

Zobacz pełny wpis »
    Kongresmenami są zarówno senatorzy, jak i reprezentanci. Często mylnie mianem kongresmena określa się członka Izby Reprezentantów do których trafniejszym określeniem jest reprezentant, poseł deputowany lub członek Izby (z ang. Member of the U.S. House of Representatives). Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie ustanawiała stałej lic (...)

Zobacz pełny wpis »
     Wiele Państw demokratycznych chciałoby wprowadzić do swoich systemów poltycznych system prezydencki. To wynika z tego, że prezydent może decydować bezpośrednio o wielu sprawach wagi panstwowej. W niektórych przypadkach prezyden USA chciał sam zalatwiać swoje sprawy, jednak nie amjąc większości w Izbie Reprezentantów, nie mia (...)

Zobacz pełny wpis »
Członka rządu lub urzędnika może usunąć tylko parlament, czyli Kongres. Akt oskarżenia przygotowuje komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów, potem debatuje nad nim cała Izba, która oskarżenie odrzuca lub przyjmuje (zwykłą większością głosów). Sprawa trafia do Senatu (oczywiście, jeśli zostanie przegłosowana w Izbie). Tam odbywa się prawd (...)

Zobacz pełny wpis »
   Dzisiaj przedstawię Państwu krótki materiał o ustroju politycznym Mozambiku. Mozambik to państwo w Południowo-Wschodniej Afryce, położone nad Kanałem Mozambickim (Ocean Indyjski).    Zgodnie z Konstytucją  z 1990 roku z późniejszymi zmianami, Mozambik jest Republiką z prezydentem wybieranym w wyborach powszechnych na pięcioletn (...)

Zobacz pełny wpis »