Radcaprawnyolsztyn2

Profil blogera.


Informacje ogólne

Lokalizacja Olsztyn
Główny blog radca-prawny-warszawa.blogi.pl »
Data urodzenia 1954-01-13
Wiek 69 lat
Ostatnia aktywność 2 lata temu lub dawniej

Najciekawsze wpisy Radcaprawnyolsztyn2

Sms-y, informacje telefoniczne czy e-maile stanowią w dobie wszechobecnej komputeryzacji bardzo potężny i skuteczny środek marketingowy. Środek ten, okiem przedsiębiorców, stanowi prosty i tani sposób dotarcia do potencjalnegoewentualnego Klienta. Z drugiej strony uciążliwość związana z dostawaniem takich wiadomości oraz nadmierność stosowania takich rozwiązań, spow (...)

Zobacz pełny wpis »
Sms-y, informacje telefoniczne czy wiadomości e-mail stanowią w dobie wszechobecnej komputeryzacji potężny i skuteczny środek marketingowy. Środek ten, z punktu widzenia przedsiębiorców, stanowi prosty i stosunkowo niedrogi sposób dotarcia do potencjalnegoewentualnego Klienta. Z drugiej strony trudność związana z otrzymywaniem takich wiadomości oraz nadmierność sto (...)

Zobacz pełny wpis »
radca prawny warszawa Wiele podmiotów, chcąc urozmaicić organizowane przez siebie wydarzenia, postanawiać ubarwić je konkursem z nagrodami. Działania takie maja zapewne na celu przyciągnięcie potencjalnych odwiedzających czy kupujących. Brak znajomości przepisów prawa regulujących tego typu wydarzenia może jednak słono kosztować organizatora, gdyż organizacj (...)

Zobacz pełny wpis »
Jednym z licznych obowiązków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest coroczne sporządzanie sprawozdań finansowych oraz składanie go zgromadzeniu wspólników do akceptacji. obsługa prawna firm Warszawa Sprawozdania takie powinny być złożone we właściwym sądzie rejestrowym w t (...)

Zobacz pełny wpis »
Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w czasie 30 dni od momentu wpłynięcia zawiadomienia o wypadku. Gdyby zaś wyjaśnienie w wskazanym czasie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, (...)

Zobacz pełny wpis »
W myśl art. 39 kodeksu cywilnego podmiot który działając jako organ osoby prawnej zawarł umowę w imieniu tejże osoby nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co uzyskał od drugiej strony w wykonaniu umowy,a także do naprawienia szkody, która druga strona poniosła przez to, że podpisała kontrkat nie w (...)

Zobacz pełny wpis »
Zgodnie z art. 39 kodeksu cywilnego osoba, która jako organ osoby prawnej zawarła umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązana jest do zwrotu tego, co otrzymała od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umoco (...)

Zobacz pełny wpis »
Z niedawnych przepisów wynika, że mnóstwo firm używa w swojej działalności olej opałowy Malbork do bieżącej działalności. Mało kto ma świadomość, że zgodnie z polskimi przepisami prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody np. gazu itp. w pełni odpowiada za szkodę na mieniu lub osobie, wyrządzoną komukolw (...)

Zobacz pełny wpis »
Od daty 22 lutego 2016 roku zmianie ulegną przepisy kodeksu pracy ,które dotyczą typów umów o pracę oraz zasad ich zawierania. Po aktualizacji przepisów obowiązywać będą inne zasady nawiązywania umów o pracę na okres próbny. rozwód Warszawa   Do dnia 22.02.2016 roku każda z umów określonych w art (...)

Zobacz pełny wpis »
Firma Kraft Foods pozwała producenta słodyczy MARS, przed sąd szwedzki w celu, zakazania powyższej spółce sprzedaży drażetek m&m na obszarze m.in. Szwecji.   Oznakowanie drażetek m&m jest rażąco podobne do oznakowania jakiego używa firma Kraft Foods przy drażetkach sprzedawanych pod marką Marabou. Drażetki Marabou oznakowane są pojedynczą literą m, ta (...)

Zobacz pełny wpis »