Lisiczka16

Profil blogera.


Informacje ogólne

Imię i nazwisko Marta Zaspicz
Lokalizacja Lubin
Główny blog lisiczka16.blogi.pl »
Data urodzenia 1986-12-20
Wiek 36 lat
Ostatnia aktywność 2 lata temu lub dawniej

Najciekawsze wpisy Lisiczka16

mAm tOtAlnEgO dOA... dlczEgO? dlAtEgO bO kOchAm mOjEgO MArcinkA nAd życiE A On jEst tAk dAlEkO mniE;o( kcEm siE dO niEgO przytulić... pOczuć jEgo ustA nA swOich.. szEpnĄć mu dO uchA żE gOkOchAm... piEśćić w swOich rAmiOnAch.. czuć ciEplO jEgO ciAlA.. QrwA jA chcE dO OświĘcimiA;o(((  tAk bArdzO zA nim tĘskniE;o(   dO OgniA dOOży pAn X;o( QwA wyjEchA mi dziś (...)

Zobacz pełny wpis »
mAm tOtAlnEgO dOA... czEmu? bO kOchAm MArcinA nAd życiE i niE mOgE zniEść tEgO, żE On jEst tAk dAlEkO OdEmniE;o( sErcE mniE rOzsAdzA czÓjE OkrOpny bÓl;o( niE mOgE siE śmiAć... niE mA już uśmiEchu nA mOjEj twArzy... niE mA nic;o( jEst tylkO jEdEn wiElki bÓl, ktÓrEgO niE mOgE zniEść.. dlAczEgO On miEszkA tAk dAlEkO mniE.. tO jEst niEsprAwiEdliwE wOgÓlE cAE tO pOjEbAnE (...)

Zobacz pełny wpis »
mOżnA pOwiEdziEć, żE trOszkE mi siE pOlEpszylO.. przEciEż mAm MArcinA i z tEgO pOwOdu pOwinnAm być nAjszczĘśliwszĄ kObiEtĄ nA świEciE.. i jEstEm;o) i przEciEż niEdugO siE spOtkAmy;o) już siE niE mOgE dOczEkAć;o)

Zobacz pełny wpis »