Grupa-nieformalna

Profil blogerki.


Informacje ogólne

Lokalizacja Polska
Główny blog gangi.blogi.pl »
Data urodzenia 1995-01-09
Wiek 24 lat
Ostatnia aktywność 308 dni temu

Blogi zarządzane przez Grupa-nieformalna

Najciekawsze wpisy Grupa-nieformalna

W Polsce gangi często nazywane są po prostu "grupami chuligańskimi".  Grupy te charakteryzuje : terytorializm, mocna hierarchizacja, specyficzny tryb życia, złożony system symboli, zasad i sposobów działania, jasne zasady i systematyczne spotkania, zapewnienie ochrony członkom i wspólnym interesom, zaangażowanie w działalność kryminalną.&n (...)

Zobacz pełny wpis »
Za zachowania, które są objawami demoralizacji odpowiada młodzież do 18 roku życia ! Co to jest demoralizacja?  Jest to  pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności.    PRZEJAWY DEMORALIZACJI : > wulgarne słownictwo, > wagarowanie, > wandalizm, > ucieczki z domu, > przedwczesne podejm (...)

Zobacz pełny wpis »
Przyczyny przynależności młodzieży do subkultur : - nieprawidłowa atmosfera rodzinna, - niezaspokojenie podstawowych potrzeb, - stosowanie przez rodziców niewłaściwych metod wychowawczych, - zakłócenia w relacjach uczuciowych w rodzinie, - brak autorytetów w rodzinie, - rozbite rodziny, - niewłaściwe wzorce zachowań, - niski status materialny (...)

Zobacz pełny wpis »
KRAKÓW  Po stronie Cracovii na samym szczycie są członkowie Jude Gangu i Anty Wisły.  Ze strony Wisły są to członkowie Wisła Sharks, który to gang stanowią połączeni Tigersi, Pantersi i Nieobliczalni. Stanowią oni 5% wszystkich kibiców Cracovii lub Wisły, są mocno związani z przestępczością zorganizowaną, ustalają zasady, dyk (...)

Zobacz pełny wpis »
- agresywne i patologiczne formy zachowania  - głoszą ksenofobiczne hasła przemocy, nienawiści do mniejszości narodowych - samookaleczenia dowodzą postawy męskości i wytrzymałości na ból Poszukują wrogów, na których mogliby wyładować swoją agresję.  Ideologia przemocy wyraża się w m.in. w stosowaniu  podstępnych metod dzia (...)

Zobacz pełny wpis »
POPPERSI   Wykazywanie aktów agresji w stosunku do punków. W bijatykach osiedlowych używali m.in. brzytew i noży sprężynowych.   PUNKI W większości jest to młodzież nieprzystosowana społecznie, o bardzo niskich aspiracjach edukacyjnych, negatywnym stosunku do szkoły i rodziny. Część z nich to tzw. "wąchacze" odurzający się klejami, roz (...)

Zobacz pełny wpis »
Subkultury młodzieżowe to przede wszystkim swoista kultura dziania się, ruchu, żywiołowości w sposobach przeżywania rzeczywistości. W świetle ocen oficjalnej polityki kulturalnej jest to antykultura; rodzaj kulturowego barbarzyństwa, zadym, happeningów, starć z policją.    Subkulturę możemy zdefiniować jako grupę nieletnich, - którzy mają (...)

Zobacz pełny wpis »
W ciągu analizowanych 15 lat zanotowano wzrost liczby nieletnich przejawiających symptomy demoralizacji o 74,9%.Zdemoralizowani nieletni :2000r. - 25,7% wszystkich nieletnich (pozostali to sprawcy czynów karalnych - 74,3%)2014r. - 48,6% wszystkich nieletnich (pozostali to sprawcy czynów karalnych - 51,4%)   NIELETNIE DZIEWCZĘTA : do 2008 roku postąpił (...)

Zobacz pełny wpis »
Subkultury można podzielić na : 1) ALTERNATYWNE: - subkultury religijno- terapeutyczne stawiające sobie za główny cel indywidualne doskonalenie osobowości i podnoszenia na wyższy poziom stanu świadomości i wiedzy; - ekologiczno- pacyfistyczne, które upatrują  w działalności na rzecz środowiska, zdrowia ludzkiego i w idei pokoju nowej jakości spo (...)

Zobacz pełny wpis »
Pojęcie demoralizacji stanowi kryterium decyzji o podjęciu odpowiednich działań (reakcji) wobec nieletniego. Artykuł 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich wymienia zachowania i okoliczności, które świadczą o demoralizacji. Do takich czynności, oprócz naruszania zasad współżycia społecznego i obowiązku nauki (notoryczne wagarowanie (...)

Zobacz pełny wpis »