Djkurek

Profil blogera.


Informacje ogólne

Lokalizacja Poznań
Główny blog bierziczytaj.blogi.pl »
Data urodzenia 1987-03-18
Wiek 33 lat
Ostatnia aktywność w ciągu ostatnich 24 godzin

Najciekawsze wpisy Djkurek

Duch Święty pomaga być roztropnym jak wąż i nieskazitelnym jak gołąb. ...   Dzięki Bożej łasce sprostasz zadaniu bycia Bożym uczniem. ...    Bądź roztropny jak wąż. Roztropność to podstawa cnót. Bez roztropności hojność rozrzutnością. Zaufanie - naiwnością. Odwaga - brawurą. Ostrożność - tchórzostwem. Roztropność (...)

Zobacz pełny wpis »
Podążaj w kierunku światła, prawdy i wolności. Bóg pochyla się nad twą słabością. Bierze cię w swe ramiona. Przytula do swego serca. Nie bój się ciemności. ...   Poznawaj prawdę o Bożej miłości. Ona czyni wolnym. ...   Prawda ma charakter absolutny. Nie jest zależna od tego, kto ją głosi ani od okoliczności, w jakich jest gło (...)

Zobacz pełny wpis »
Słuchaj Ewangelii.  Słowo trafia do ciebie.  Zatrzymaj się na chwilę.  Spójrz na siebie i swe potrzeby razem z Jezusem.  Skoryguj podejmowane przez siebie  decyzje i zamiary.  Pozwól sobie na komfort życia z Jezusem.  Troszczy się o ciebie i twe potrzeby. ...    Bóg troszczy się o każdego.  Da (...)

Zobacz pełny wpis »
Codziennie kontaktuj się z Pismem Świętym. Przypominaj niepodważalną prawdę. Bóg jest stale z tobą. Nigdy cię nie opuszcza. Twoje życie jest szczeólnym darem Bożej miłości. Przeżywaj je z wdzięcznością. Codzienne obcowanie ze Słowem Bożym otwiera serce na zbawczą prawdę, nakłania do nawrócenia i staje się źródłem mocy duc (...)

Zobacz pełny wpis »
Rozwijaj się duchowo. Głoś Dobrą Nowinę. Postępuj na drodze zbawienia. ...   Dzięki Bożej obecności i łasce już teraz masz udział w Bożym Królestwie. Kochaj Boga ponad wszystko. ...   Podkreślaj niezwykły wpływ małych wydarzeń na życie. Boży plan realizuje się w sposób niedostrzegalny. Uważnie przyglądaj się codziennym rzecz (...)

Zobacz pełny wpis »
Żyj miłością na wzór Jezusa. Tak jak On kocha. Miłość się daje. Ofiarowuje. Nie oczekuje odpowiedzi czy wdzięczności. Nie jest skażona pragnieniem podobania się ludziom. Kocha tylko po to, by kochać. ...   Bóg pierwszy cię ukochał. Odwiecznie. Bez żadnej twej zasługi. Wszystko w życiu czyń ze względu na Bożą miłość. ...   (...)

Zobacz pełny wpis »
Bierz jarzmo Jezusa na siebie.  Ucz się od Niego.  Bądź cichy i pokorny sercem.  Odnajduj ukojenie dla duszy. ...    Ucz się od Jezusa pokory i łagodności.  Czyń życie nowe, radosne, odpowiedzialne, lżejsze i łatwiejsze. ...    Pośród utrudzonych i obciążonych dostrzegaj tych,  którzy usilnie starają (...)

Zobacz pełny wpis »
Czuj się kochany przez Boga. Żyj Jego miłością. ...   Pan szuka cię w twych zagubieniach. Chroni cię przed odejściem od Niego. Ufaj Mu bezgranicznie. ...   Pozostający we wspólnocie między sobą wierni Chrystusowi wzajemnie mogą się wspierać. Bóg nie interweniuje w ich życie w sposób niezwykły. Pozwala, by wspomagali się na (...)

Zobacz pełny wpis »
Korzystaj z Bożej pomocy w pełnieniu Bożej woli.  Z łaski i rozeznawania.  Pokonuj zło.  Rozwijaj dobro. ...    Bóg wyrywa z twego serca chwasty grzechów.  Nie pozwala, aby niszczyły dobro, które w tobie zasiewa. ...    W sercu pojawiają się obawy.  W modlitwie nie potrafisz należycie wyrażać bol (...)

Zobacz pełny wpis »
Radością dawanie świadectwa Bogu. Miłością zwyciężaj świat. ...   Pan prowadzi cię drogą, którą sam przeszedł. Mężne serce nie ucieka z niej, gdy przychodzą przeciwności i odrzucenie ze strony innych. ...   Świadek Jezusa jest skazany na niełaskę ludzi, szykany, utratę dobrego imienia. To trudne i niesie ze sobą cierpienie. To spos (...)

Zobacz pełny wpis »