Djkurek

Profil blogera.


Informacje ogólne

Lokalizacja Poznań
Główny blog bierziczytaj.blogi.pl »
Data urodzenia 1987-03-18
Wiek 35 lat
Ostatnia aktywność w ciągu ostatnich 7 dni

Najciekawsze wpisy Djkurek

Bądź otwarty na Ducha Świetego. Duch Boży zamieszkuje i bytuje w tobie. Uszlachetnia i namaszcza słowo. Żyj wymawianymi słowami. Duch Święty jest świadkiem przeciw grzechowi i złemu. Spala zło i grzech obecny w tobie i świecie. Bądź bardziej świadomy zadań i obowiązków. Życiem i odpowiedzialnością wnoś wkład w codzienną przemianę świata i (...)

Zobacz pełny wpis »
Wyrzekaj się grzechu.  Zmieniaj swe życie.  Prostuj ścieżki dla Pana.  Masz darowany przez Boga czas.  Przygotuj swe serce na Jego przyjście.  Wykorzystaj dobrze czas łaski i zbawienia. ...    Pan pokazuje ci, co w twym życiu wymaga uporządkowania.  Wspiera cię w twym nawróceniu. ...    Adwent z natury ma w (...)

Zobacz pełny wpis »
Jesteś dzieckiem Bożym i uczniem Jezusa. Należysz do Jezusa. Proś Go o spełnienie, spokój duszy i szczęście. ...   Ucz się od Jezusa siły pokory i łagodności. Nie musisz traktować innych z góry, by czuć się kimś ważnym. ...   Utrudzony i obciążony jest ten, który w swym życiu szczerze i usilnie stara się (...)

Zobacz pełny wpis »
Wszystko oodawaj Bogu. ...    Przychodź do Jezusa z tym, co masz w sercu.  Wejrzy w nie głęboko.  Zobaczy, jak bardzo Go kochasz. ...    Jezus jest bacznym obserwatorem otaczającego Go świata. Widzi o wiele więcej niż to, co się rzuca w oczy. Jest rzecznikiem tego, co małe i pozornie bezwartościowe. Sam konsekwentnie zajmuj (...)

Zobacz pełny wpis »
Pamiętaj o przyrzeczeniach Chrztu Świętego,  w których w twym imieniu rodzice i chrzestni  wyrzekli się grzechu i zdecydowali żyć w wolności dzieci Bożych.  Odnawiaj Chrzest duchowo,  zanurzając się i obmywając w Krwi Chrystusa  przez Sakrament Spowiedzi zawsze,  ilekroć oddalisz się od Pana przez grzech ciężki. ...  (...)

Zobacz pełny wpis »
Zachwyt i wiara po rozmowie z Jezusem wypełniają serce. ...   Jezus bardzo dobrze cię zna. Wie, jaki jesteś. Jeszcze bardziej otwieraj dla Niego serce. ...   Proste słowa mają moc przemienić życie człowieka, który ich posłucha. Rozpoczynają coś zupełnie nowego, czynią apostołem, rybakiem ludzi. Każdy człowiek zanurzony w (...)

Zobacz pełny wpis »
Duch Święty pomaga być roztropnym jak wąż i nieskazitelnym jak gołąb. ...   Dzięki Bożej łasce sprostasz zadaniu bycia Bożym uczniem. ...    Bądź roztropny jak wąż. Roztropność to podstawa cnót. Bez roztropności hojność rozrzutnością. Zaufanie - naiwnością. Odwaga - brawurą. Ostrożność - tchórzostwem. Roztropność (...)

Zobacz pełny wpis »
Podążaj w kierunku światła, prawdy i wolności. Bóg pochyla się nad twą słabością. Bierze cię w swe ramiona. Przytula do swego serca. Nie bój się ciemności. ...   Poznawaj prawdę o Bożej miłości. Ona czyni wolnym. ...   Prawda ma charakter absolutny. Nie jest zależna od tego, kto ją głosi ani od okoliczności, w jakich jest gło (...)

Zobacz pełny wpis »
W tym dniu nie chodzi o wesołkowatość, prezenty, żeby dobrze zjeść.  Chcesz przyjąć Jezusa do domu swego serca,  swych myśli, relacji z innymi, swej pracy i odpoczynku.  Chcesz usłużyć Maryi i wesprzeć Józefa.  Wtedy przyjście Dzieciątka zacznie wpływać na twe życie i je zmieniać.  W twym sercu nastanie pokój i zago (...)

Zobacz pełny wpis »
Słuchaj Ewangelii.  Słowo trafia do ciebie.  Zatrzymaj się na chwilę.  Spójrz na siebie i swe potrzeby razem z Jezusem.  Skoryguj podejmowane przez siebie  decyzje i zamiary.  Pozwól sobie na komfort życia z Jezusem.  Troszczy się o ciebie i twe potrzeby. ...    Bóg troszczy się o każdego.  Da (...)

Zobacz pełny wpis »