Djkurek

Profil blogera.


Informacje ogólne

Lokalizacja Poznań
Główny blog bierziczytaj.blogi.pl »
Data urodzenia 1987-03-18
Wiek 34 lat
Ostatnia aktywność w ciągu ostatnich 24 godzin

Najciekawsze wpisy Djkurek

Bądź otwarty na Ducha Świetego. Duch Boży zamieszkuje i bytuje w tobie. Uszlachetnia i namaszcza słowo. Żyj wymawianymi słowami. Duch Święty jest świadkiem przeciw grzechowi i złemu. Spala zło i grzech obecny w tobie i świecie. Bądź bardziej świadomy zadań i obowiązków. Życiem i odpowiedzialnością wnoś wkład w codzienną przemianę świata i (...)

Zobacz pełny wpis »
Jesteś dzieckiem Bożym i uczniem Jezusa. Należysz do Jezusa. Proś Go o spełnienie, spokój duszy i szczęście. ...   Ucz się od Jezusa siły pokory i łagodności. Nie musisz traktować innych z góry, by czuć się kimś ważnym. ...   Utrudzony i obciążony jest ten, który w swym życiu szczerze i usilnie stara się (...)

Zobacz pełny wpis »
Pamiętaj o przyrzeczeniach Chrztu Świętego,  w których w twym imieniu rodzice i chrzestni  wyrzekli się grzechu i zdecydowali żyć w wolności dzieci Bożych.  Odnawiaj Chrzest duchowo,  zanurzając się i obmywając w Krwi Chrystusa  przez Sakrament Spowiedzi zawsze,  ilekroć oddalisz się od Pana przez grzech ciężki. ...  (...)

Zobacz pełny wpis »
Zachwyt i wiara po rozmowie z Jezusem wypełniają serce. ...   Jezus bardzo dobrze cię zna. Wie, jaki jesteś. Jeszcze bardziej otwieraj dla Niego serce. ...   Proste słowa mają moc przemienić życie człowieka, który ich posłucha. Rozpoczynają coś zupełnie nowego, czynią apostołem, rybakiem ludzi. Każdy człowiek zanurzony w (...)

Zobacz pełny wpis »
Duch Święty pomaga być roztropnym jak wąż i nieskazitelnym jak gołąb. ...   Dzięki Bożej łasce sprostasz zadaniu bycia Bożym uczniem. ...    Bądź roztropny jak wąż. Roztropność to podstawa cnót. Bez roztropności hojność rozrzutnością. Zaufanie - naiwnością. Odwaga - brawurą. Ostrożność - tchórzostwem. Roztropność (...)

Zobacz pełny wpis »
Podążaj w kierunku światła, prawdy i wolności. Bóg pochyla się nad twą słabością. Bierze cię w swe ramiona. Przytula do swego serca. Nie bój się ciemności. ...   Poznawaj prawdę o Bożej miłości. Ona czyni wolnym. ...   Prawda ma charakter absolutny. Nie jest zależna od tego, kto ją głosi ani od okoliczności, w jakich jest gło (...)

Zobacz pełny wpis »
Słuchaj Ewangelii.  Słowo trafia do ciebie.  Zatrzymaj się na chwilę.  Spójrz na siebie i swe potrzeby razem z Jezusem.  Skoryguj podejmowane przez siebie  decyzje i zamiary.  Pozwól sobie na komfort życia z Jezusem.  Troszczy się o ciebie i twe potrzeby. ...    Bóg troszczy się o każdego.  Da (...)

Zobacz pełny wpis »
Codziennie kontaktuj się z Pismem Świętym. Przypominaj niepodważalną prawdę. Bóg jest stale z tobą. Nigdy cię nie opuszcza. Twoje życie jest szczeólnym darem Bożej miłości. Przeżywaj je z wdzięcznością. Codzienne obcowanie ze Słowem Bożym otwiera serce na zbawczą prawdę, nakłania do nawrócenia i staje się źródłem mocy duc (...)

Zobacz pełny wpis »
Ufaj Bogu, kiedy jest ciężko,  kiedy wszystko napiera na ciebie  i niczego nie rozumiesz.  Dotrwaj do zmartwychwstania w męce życiowej,  cierpieniu, poczuciu opuszczenia przez Boga.  Kiedy Bóg w twym życiu dopuszcza do trudnych sytuacji,  w których nie widzisz wyjścia,  wierz, że po cierpieniach i smutkach nastąpi gł (...)

Zobacz pełny wpis »
Rozwijaj się duchowo. Głoś Dobrą Nowinę. Postępuj na drodze zbawienia. ...   Dzięki Bożej obecności i łasce już teraz masz udział w Bożym Królestwie. Kochaj Boga ponad wszystko. ...   Podkreślaj niezwykły wpływ małych wydarzeń na życie. Boży plan realizuje się w sposób niedostrzegalny. Uważnie przyglądaj się codziennym rzecz (...)

Zobacz pełny wpis »