Americanos

Profil blogerki.


Informacje ogólne

Imię i nazwisko Małgosia Kotynia
Główny blog americanos.blogi.pl »
Data urodzenia 1989-04-27
Wiek 34 lat
Ostatnia aktywność 2 lata temu lub dawniej

Najciekawsze wpisy Americanos

TaK BarDzO ChCiAłaM, żEbY ByłA dziSiaJ ŁaDnA pOgOda i MojE żYczEnIe się SpełNiłO :D No WięC pOmiNe FakT, żE niE mOgłAm SpAć i ObUDzIłaM się O 4 ranO :// MiaŁaM pOjEcHać z GoOsią naD ZalEw :) TaK kOłO 9 UbRałAm siĘ i pOsZłaM dO SklEpu QpIć sObIe Coś dO JeDzoNka ;) PoOteM tRoSzkE Się pOnUDziłaM : O 11 Coś TaM (:P) MiałYśmY AuTobUs. WytNiE siĘ tO, żE sPóŹnIłYśmY Się Na AutO :// MuSiał (...)

Zobacz pełny wpis »
ElO ziOmaLe mojE kOFanE :* JusH WaM MóWie Co WczOraJ RoBiłAm. JaK zwYkLe SpAlaM dO 10:00 AlE Ja JusH TaK ma ;) JaK Się ObUdZiłAm, WłąCzYła TV. CzEkAłaM w SwOiM pOkOiQ aŻ MaMa łAskAwIe ZaWłA MniE Na śNiaDanIe. W kOńcU się WQRzYłaM, ZeSzałaM Na Dół I OkAzAłO Się, żE MoI kOfAnI rOdzIcE pOjeChaLi dO MiaSta QpIć pReZenT ImiEninOwY MojEj BaBcE :// Wrr [...] ZjAdłAm szybCiutkO KaNaPeCzKi (...)

Zobacz pełny wpis »
Jesu... Ale jestem zmęczona : Dziś znOfu wybrłam się nad Zalew tylkO, że z Kaczprem, Kasią, KajOjiną, AngelinOs, Sharkeyem i Ernestem :) Czyli ze wszystkimi kOfanymi ziOmkami z naszej ekipy Gangsta Ville :D PoOjechaliśmy autObusem w tO samO miejsce cO wczOraj (...) Wytnie się tO, że jak staliśmy w autObusie wyjebałabym się :P Na miejscu OkazałO się, że znOFu te downy tam były. Czyl (...)

Zobacz pełny wpis »
CzAseM ZasTaNaWiaM Się CzY niE ZmiEnIć SzkOłY Od NaStęPnegO rOQ... GdYbyM cHoDzIłA dO KlaSy z KaSiEńKą i KaJoJinKą byłObY ZaJeBiśCie :) NiE tO żEby mOjA KlaSa ByłA, aŻ taK zRytA, AlE CzasEm tO szKodA GaDać :// KiEdYś PrZyJaźNiłaM się Z PaTy, AlE TerAz RzYgać Mi Się Chce JaK O NieJ MyśLe : NiEnAwiDze JeJ :-( W mOJeJ KlAsiE TaK NaPraWdę tO PrzYjAźNie się TerAz Z PauLinKą, GoOsią i Je (...)

Zobacz pełny wpis »
WczOraJ ZaCzęłY Się WaKacJe, A ja PoStaNoWiłaM załOżyć SoBie BloGa :-) ZrObiłAm To ChyBa DlaTegO, żEbY OpiSyWać WszyStkO cO Się U mNie DziEjE. A OsTatnIo DziEjE sIę BaRdzO DuŻO :D WszYstkO się ZmiEniłO Od KiEdY ZacZęłAm ChOdzIć z TObą KacpErQ :* No I WteDy PoZNałAm KaTaRzyNke i KaJoJinKe, MojE KoFanE DziEwUszKi :* :* MaM NaDziEjE, żE KtOś BęDziE Tu CzaSem ZaGlądał ;P NoO dOprA tO N (...)

Zobacz pełny wpis »