2005_michal

Profil blogera.


Informacje ogólne

Lokalizacja Myślenice
Główny blog bazy-danych.blogi.pl »
Data urodzenia 2005-05-20
Wiek 18 lat
Ostatnia aktywność 2 lata temu lub dawniej

Najciekawsze wpisy 2005_michal

Maski wprowadzania Znaki definiujące maski wprowadzania Poniższa tabela zawiera znaki symboli zastępczych i literałów maski wprowadzania oraz objaśnienie, jak każdy z nich steruje wprowadzaniem danych: Znak Objaśnienie 0 Użytkownik musi wprowadzić cyfrę (od 0 do 9). 9 Użytkownik może wprowadzić cyfrę (od 0 do 9). (...)

Zobacz pełny wpis »
Kwerenda, inaczej zapytanie to czynność polegająca na zbieraniu lub poszukiwaniu informacji w bazach danych. Kwerendy mogą mieć na celu wyłącznie pobranie danych, jak i usuwanie, dodawanie czy modyfikację danych. KWERENDA MODYFIKUJĄCA         Pozwala na wprowadzenie zmian w wielu rekordach. Istnieją cztery rodzaje kwerend mody (...)

Zobacz pełny wpis »
Klucz główny - wybrany minimalny zestaw atrybutów relacji, jednoznacznie identyfikujący każdy rekord tej relacji. To oznacza, że taki klucz musi przyjmować wyłącznie wartości niepowtarzalne i nie może być wartością pustą (null). Ponadto każda relacja może mieć najwyżej jeden klucz główny.   Klucz obcy – kombinacja jednego lub wi (...)

Zobacz pełny wpis »
Formularze umożliwiają utworzenie interfejsu użytkownika, w którym można wprowadzać i edytować dane. Formularze często zawierają przyciski poleceń i inne kontrolki umożliwiające wykonywanie różnych zadań.   Raporty służą do formatowania, podsumowywania i wyświetlania danych. Zazwyczaj raport umożliwia udzielenie odpowiedzi na określone pytanie dotyczące danych, (...)

Zobacz pełny wpis »
Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. Baza danych służy do gromadzenia danych w określony sposób. Bazy danych są wykorzystywane w wielu miejscach, począwszy od zakładów pracy, kończąc na sklepach. (...)

Zobacz pełny wpis »