W

Wpisy zawierające słowo kluczowe w.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 5, 27-32 bierziczytaj

W czasie łaski spotykaj się z Chrystusem.  Pozostawiaj wszystko, by iść za jedyną wartością,  za Nauczycielem i Panem, za Jezusem Chrystusem. ...    W swym miłosierdziu Jezus patrzy na ciebie.  Każdego dnia odpowiadaj na Boże wezwanie.  Z odwagą idź za Jezusem. ...    Słowa powołania są przede wszystkim wezwaniem do ciągłego nawracania się.  Często się wydaje,  że powołanie do służby Bogu  jest rodzajem wywyższenia,  ale ono przede wszystkim jest wezwaniem  do ciągłego nawracania się do Pana.  Jest drogą uświadomienia sobie,  że jestem grzesznikiem,  który potrzebuje Zbawiciela.  Wielki Post jest czasem,  w którym słowa powołania każdy może odczytać jako skierowane do siebie. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 4, 1-20 bierziczytaj

W sercu miejsce dla Boga. ...   Siej tylko ziarna prawdy, dobra i miłości. ...   Drobną bywa chwila, w której jesteś wezwany do świadectwa i owocowania. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 1, 14-20 bierziczytaj

W Bożej obecności i szkole poznasz i odkryjesz, co stoi na drodze twej pełnej przynależności wyłącznie do Boga i twej decyzji bycia tylko dla Niego. ...   Idź za Bogiem. Każdego dnia podejmuj wysiłek nad zmianą twego życia. ...   Pójście za Jezusem musi być konkretnym działaniem, nie tylko deklaracją. Słowo Jezusa nie jest zaproszeniem do romantycznej włóczęgi, ale wiąże się z prawdziwą życiową rewolucją, porzuceniem własnych ścieżek dla tej jednej, jedynej Drogi. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 21, 20-28 bierziczytaj

W prześladowaniach uczestnictwo w Chrystusowym cierpieniu i chwale zmartwychwstania. ...   Codzienna obecność Jezusa w życiu przygotowuje na ostateczne spotkanie z Nim w wieczności. ...   Głęboko wierzący chrześcijanin potrafi zachować optymizm w utrapieniu. I to jest cecha weryfikująca głębię wiary. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 16, 9-15 bierziczytaj

W najmniejszych i mało ważnych sprawach bądź uczciwy, rzetelny i godny zaufania. Wypracuj w sobie zdrowe zasady i dobre nawyki. Stojąc przed ważnymi decyzjami i wyborami, bądź prawy, sprawiedliwy i uczciwy. Cnoty trzeba w sobie wypracowywać stopniowo, codziennie i wytrwale. ...   Czyń małe rzeczy z wielką miłością. One budują twe życie. ...   Łatwiej złożyć ofiary trudne i we własnych oczach zyskać opinię bohatera, niż złożyć ofiarę drobną i stwierdzić, że bohaterem nie jesteś, ale z serca oddałeś Bogu coś małego. Bóg z małości wyprowadzi wiele. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 9, 1-6 bierziczytaj

W podejmowanych decyzjach kieruj się Ewangelią. ...   Razem z Jezusem i w Jego imię idź i świadcz o Jego miłości. ...   Głoś wiarę i czyń dobro. Nieś ulgę potrzebującym. Głoszenie musi iść w parze z czynami, nauczanie wiary z przykładem dobrych uczynków. Jak człowiek jest osobą cielesno-duchową, tak i jego działanie musi zawierać dwa aspekty. Głoszenie wiary w sposób dostępny i właściwy dla danego stanu to duch twego działania. Dobry uczynek to ciało twego świadectwa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 8, 19-21 bierziczytaj

W życiu znajdujesz się w różnych sytuacjach. Z powodu wiary w Boga jesteś wyśmiewany. Gubisz swą reputację. Przepuszczasz chwilową przyjemność. Nie zapominaj. Jezus przez to wszystko przechodził przed tobą. ...   Jezus zaprasza cię, abyś był Mu bliski jak brat, siostra czy mama. Dziękuj Mu, że możesz należeć do Jego niebieskiej rodziny. ...   Sprawy Boże są większe od spraw rodzinnych. Jeśli zaistnieje konflikt pomiędzy tym, co rodzinne, a tym, co Boże, obyś potrafił opowiedzieć się po stronie Stwórcy i to nawet wówczas, gdy będzie to bolesne dla twych bliskich bądź dla ciebie samego. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 18, 21-35 bierziczytaj

W życiu nie naśladuj postawy niemiłosiernego i bezwzględnego sługi. ...   Jezus poszerza serce. Z 7 przechodź do 77. Ciągle przebaczaj razem z Jezusem. ...   Winą jest nie karać win pociągających za sobą zgubę wielu. Nałożenie kary na winowajcę jest obowiązkiem. Wielkim problemem jest pomylenie przebaczenia z akceptacją bezkarności. Przebaczyć nie oznacza darować karę. Kara ma być obroną przed dalszym nieprawym działaniem przestępcy. Odstraszeniem przed nieprawymi czynami potencjalnych przestępców. Ma dać winowajcy impuls do podjęcia pokuty. Kto przebacza, nie życzy zła przestępcy. Karząc, nie motywuje się zemstą. Szczerze się modli o nawrócenie winnego. Darować karę można w szczególnych przypadkach. Roztropnie przemyślawszy daną sytuację. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 6, 6-11 bierziczytaj

W relacji do drugiego człowieka kieruj się zawsze jego dobrem. Twe przestrzeganie Bożego prawa i świętowanie dnia poświęconego Panu ma prowadzić do szerzenia się większej miłości i dobra wokół ciebie. Ważniejsze od prawa jest dobro drugiego człowieka. ...   Wyzbywaj się starych przyzwyczajeń. Spoglądaj sercem. ...   Akceptuj pomyłki. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 5, 1-11 bierziczytaj

W życiowych rozterkach szukaj Jezusa. Idź za Jego głosem. ...   Przy Jezusie przekraczaj sztywne schematy myślenia. Ufaj prowadzeniu Jezusowej miłości. ...   Dostrzegaj cudowność w zwyczajności. Niezwykłość w tym, co codzienne. Wiele małych, niespektakularnych cudów dzieje się w życiu. Trzeba umieć je tylko dojrzeć. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 8, 28-34 bierziczytaj

W wolności dnia codziennego podążaj za Chrystusem.  Żyj z Chrystusem i dla Chrystusa. ...    Uwalniaj serce od wszelkiej chciwości.  Nigdy nie miej wątpliwości.  Wybieraj między dobrem osób a dobrami materialnymi. ...    Wolność od zła jednego choćby człowieka  jest większą wartością niż ogromny doczesny majątek.  Nawet jeden człowiek ma większą wartość niż wiele zwierząt,  a nawet wszystkie istniejące zwierzęta.  W świecie, w którym się podkreśla wartość pieniądza,  mówi się o "godności zwierząt", a przekreśla godność człowieka,  warto sobie przypomnieć, że człowiek jest największą wartością doczesnego świata. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 10, 37-42 bierziczytaj

W miłości realizuj obowiązki. Licz na nagrodę od Boga. ...   Jezus jest dla ciebie zawsze pierwszy. Dostrzegaj Go przychodzącego do ciebie w drugim człowieku. ...   Umieraj dla grzechu. Żyj dla Boga w Chrystusie. Na podobieństwo Chrystusa bezinteresownie kochaj bliźnich. Za dobre czyny Bóg daje ci nagrody. Czyń dobrze. Nie poszukuj wynagrodzenia. Czyń dobro. Kochaj obdarzanych dobrem. Miłość znajduje nagrodę w dobroczynności. Czyń dobro ze względu na tych, których dobrem obdarowujesz. Jeśli okazują wdzięczność, przyjmuj ją. Przyjęcie daru jest formą okazania miłości. Ciesz się, że mogłeś im pomóc. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 6, 51-58 bierziczytaj

W codziennym postępowaniu dawaj Boga innym. ...   Wierz. Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Adoruj ukryte w chlebie Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa. ...   Komunia Święta to wielki dar ofiarowany ci przez Boga. Z gorliwością zabiegaj o częste jej przyjmowanie. Zbliżaj się do szafarzy sakramentów. Patrz na świętych kapłanów. Jesteś niegodny Bożego daru. Ze względu na swą miłość Bóg pragnie przyjść do ciebie. Nie odtrącaj miłującego cię Boga, który w tęsknocie pragnie spotkania z tobą, by w miłości tobie się oddać. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 14, 7-14 bierziczytaj

W życiu Jezusa dostrzegaj twarz Ojca. Spędzaj czas z Bożym Słowem. Naśladuj Jezusa. Duszę wypełniaj potrzebnymi łaskami. Odkrywaj kawałeczki Bożego jestestwa. Duszę czyń coraz bardziej radosną i spełnioną. Wierz Jezusowi. Bądź w Ojcu. Ojciec będzie w tobie. ...   Bądź przejrzysty. Ukazuj Jezusa. W Jezusie dostrzegaj i poznawaj Ojca i Jego miłość do ciebie. Uwielbiaj Go. ...   Upodobnij się do Chrystusa. Dostrzegaj objawiającego się Boga. Uczynki świadectwem wiary. Ich motywem ofiarna i wymagająca miłość do bliźnich. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
CO NOWEGO? MÓJ ANONIMOWY BLOG.

   TAK TAK, MOI DRODZY. TO JUŻ JAKIŚ CZAS BAZGROLE OTWARCIE O WSZYSTKIM I O NICZYM. ALE JEDNAK. I CHOĆ POMIMO SWOJEGO WIEKU, A MAM JUŻ PRAWIE(W MAJU) 37LAT CZUJĘ SIĘ DOSKONALE I MAM ZAMIAR PODBIĆ ŚWIAT. WSZYSTKO JUŻ CO PRAWDA ZROBIŁEM I TERAZ POZOSTAJE MI WYPROWADZIĆ PERSPEKTYWĘ ŻYCIA WŁASNĄ. CZYLI ODDALIĆ NA DRUGIE MIEJSCE WSZYSTKO INNE NIŻ TO CO POSTAWIAM SOBIE OD TERAZ NA PIERWSZYM MIEJSCU CZYLI SIEBIE. TAK TERAZ TO JA JESTEM. NIC WIĘCEJ NIEMA. PIERWSZE A) PRIMO. RZUCIĆ PALENIE. OKA. ODEZWĘ SIĘ KIEDY JUŻ ZDETOKSYKUJE ORGANIZM. PA.

Zobacz cały wpis na blogu »