Uproszczona księgowość

Wpisy zawierające słowo kluczowe uproszczona księgowość.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Wady uproszczonej księgowości USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Księgowość stanowi jeden z najważniejszych fundamentów, od których zależy funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wszystko ma zarówno wady, jak i zalety. Nie inaczej jest w przypadku księgowości uproszczonej.   Wadami prowadzenia księgowości uproszczonej jest to iż: 1. jest ona dostępna jedynie dla określonych w ustawie podmiotów gospodarczych, 2. nie ma możliwości przeprowadzania analiz na szerszą skalę, 3. wymaga doskonałej znajomości aktualnych regulacji prawnych, 4. pełna odpowiedzialność prawna za popełnione błędy spoczywa na osobie tym się zajmującej, 5. występuje ograniczony zakres kategorii, który powoduje różnego rodzaju niejasności w przypadku wystąpienia potrzeby ewidencji skomplikowanych operacji.   Każda decyzja związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa wymaga dogłębnego przeanalizowania wszystk (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Nowoczesne rozwiązanie - księgowość on-line. Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Rozliczanie przychodów w firmie pod względem podatkowym wymaga prowadzenia w odpowiedni sposób dokumentacji księgowej. Może to obejmować dokonywanie wpisów w KpiR (podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów) albo w księgach handlowych. O tym jaką księgowość powinna prowadzić firma decydują jej przychody oraz jej forma prawna. Jeśli przychód roczny przedsiębiorstwa przekroczy 1,2 mln euro lub działalność jest prowadzona w formie spółki akcyjnej, z o.o., komandytowej czy komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić pełną księgowość. W innym wypadku może dowolnie decydować. Aby ułatwić prowadzenie księgowości, przedsiębiorcy sięgają po nowoczesne rozwiązanie jakim jest księgowość on-line. Za pomocą dostępnych narzędzi on-line przedsiębiorca może prowadzić nie tylko księgowość uproszczoną, ale także pełną. Księgowość on-line pozwala na wystawianie faktur z każdego niemal miejsca, w którym mamy dostęp do sieci. Wystarczy je (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Księga Przychodów i Rozchodów USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Księga przychodów i rozchodów to dokument służący do ewidencji operacji gospodarczych. Obowiązuje ona w przypadku księgowości w formie uproszczonej. W księdze odnotowuje się wszelkiego rodzaju przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami oraz inne wydatki takie jak na przykład wynagrodzenia. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Formy księgowości Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Księgowość polega na dokumentowaniu wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w czasie prowadzenia działalności przez jednostkę. Księgowość dzieli się na pełną oraz uproszczoną. Pierwszy podział to pełna księgowość, która przeznaczona jest dla spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych bez względu na osiągany obrót. W tym przypadku przedsiębiorstwo dokumentuje swoje zdarzenia w księdze handlowej. Drugi podział to uproszczona księgowość i przezaczona jest dla pozostałych spółek pod warunkiem, że nie przeproczą one limitu - 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki. Tutaj natomiast firmy rozliczają się za pomocą karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź księgi przychodów i rozchodów.

Zobacz cały wpis na blogu »
Formy uproszonej księgowości Usługi Księgowe - pomoc.uslugi@gazeta.pl

Uproszczona księgowość to forma prowadzenie księgowości, która umożliwia przedsiębiorcy dokonanie wyboru. Wybór jest jednak bardzo ograniczony ze względu na ograniczenia prawne, które wydzielają przedsiębiorcy parametry zależne od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, itp.   Wyróżnia się trzy formy uproszczonej księgowości:   RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Uproszczona księgowość Usługi Księgowe - pomoc.uslugi@gazeta.pl

Uproszczona księgowość jest to forma prowadzenie księgowości w firmie, nie narzucająca na przedsiębiorcę wielu obowiązków, łatwa w prowadzeniu i służąca przede wszystkim do rozliczenia się podmiotu gospodarczego z tytułu podatku dochodowego.   W przypadku tej formy prowadzenie księgowości przedsiębiorca ma możliwość wyboru:   ⇒ karty podatkowej, ⇒ księgi przychodów i rozchodów, ⇒ ryczałtu (...)

Zobacz cały wpis na blogu »