Szukaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe szukaj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mk 1, 12-15 bierziczytaj

Szukaj swej własnej drogi.  Odnawiaj więź i relację z Bogiem. ...    Przemieniaj swe życie.  Krocz za Jezusem.  Wyprowadza cię na pustynię.  Nabieraj sił do walki z przeciwnościami. ...    Jezus przez swój post umacnia cię w poszczeniu  od grzechu, nieposłuszeństwa, pychy, braku wiary.  Umocniony postem jesteś głodny Ewangelii.  Możesz nasycić się bliskością Królestwa Bożego,  samym Jezusem. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 3, 7-12 bierziczytaj

Szukaj Boga w każdej sytuacji życia.  W ciszy rozmawiaj z Bogiem. ...    Jezus wyzwala cię od postawy kolekcjonera komplementów  i chęci przypodobania się innym za wszelką cenę. ...    Buduj jedność bogatą różnorodnością.  Wybaczaj.  Odmienność ubogaca.  Nie jest przyczyną wrogości. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 2, 1-12 bierziczytaj

Szukaj Boga i adoruj Go. ...   Postawą i czynami objawiaj innym Bożą dobroć. ...   Ofiariwuj Bogu swe życie. Kształtuj codzienność według Jego praw. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 1, 19-28 bierziczytaj

Szukaj uznania. Ciesz się. Bóg cię kocha. Wyznacza ci zadanie do wypełnienia na ziemi. Jest z tobą. Wspiera cię nieustannie. Współpracuj z Bożą łaską. Wszystko czyń na Bożą chwałę. Z radością spełniaj misję. ...   Coraz bardziej poznawaj Boga w Bożym Słowie. Dawaj odważne świadectwo o Bogu. ...   Bądź świadkiem Boga. Głosem niosącym Boże Słowo. Swym postępowaniem przekazuj bliźniemu pochodzącą od Boga ideę. Jako głos wołającego nie zniekształcaj przekazywanej przez Boga treści. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 1, 1-18 bierziczytaj

Szukaj promieni i blasku światła płynącego z Ewangelii. ...   Syn Boży stał się jednym z nas. Wniósł w życie światło. Rozjaśnia ciemności świata. Przeprowadza każdego dnia z ciemności grzechu do światłości życia. ...   Wcielony Syn Boży, Jezus Chrystus, jest jak ostatnie słowo Boga skierowane do ludzi. On był ostatnią ofiarą złożoną Bogu na krzyżu dla zbawienia świata. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 3, 31-35 bierziczytaj

Szukaj wzroku Jezusa. On zawsze ma oczy przepełnione troską o twe zbawienie. Troskę tę przedkłada nawet ponad więzy rodzinne. ...   Słuchaj Słowa Bożego. Wypełniaj je w życiu. W tym Maryja ci bliskim wzorem. Wspomaga z matczyną troską. ...   Każdy, kto pełni wolę Bożą, jest bratem lub siostrą Jezusa. Matką Chrystusa są tylko ci, którzy realnie przyczyniają się do tego, że On rodzi się w duszach coraz to nowych ludzi. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 17, 10-13 bierziczytaj

Szukaj Boga w codzienności. Dostrzegaj Jego przychodzenie, pomoc, dobro w małych rzeczach. ...   Przebaczaj winy. Miej miłosierdzie. ...   Naprawiaj wszystko. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 12, 39-48 bierziczytaj

Szukaj i słuchaj natchnień Boga w codzienności. Czyń to, do czego Bóg cię wzywa każdego dnia. ...   Zachowuj nakazy Ewangelii i Dekalogu ze względu na miłość, którą Bóg obdarzył cię w Jezusie i którą wyraził w nakazach Prawa mądrości. ...   Otrzymujesz tak bardzo wiele. Boże błogosławieństwo stale ci towarzyszy. Zdroje Bożej łaski nieustannie sływają na ciebie. Żyjesz otoczony dobrem pochodzącym od Boga. Żyj w jedności z Bogiem i współpracuj z Bożą łaską. Życiem odpowiadaj na Boże oczekiwania wobec ciebie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 16, 23b-28 bierziczytaj

Szukaj dalej i głębiej. Znajdziesz. Zostaniesz wysłuchany. ...   Módl się. Wierz. Otrzymasz to, o co prosisz w imię Jezusa. ...   Módl się. Zaczniesz mieć nadzieję. ...

Zobacz cały wpis na blogu »