Szczecin

Wpisy zawierające słowo kluczowe szczecin .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Zdolność kredytowa Kredyty Mieszkaniowe, Pożyczki Szczecin

Zdolnością kredytową nazywamy  zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach i wysokościach określonych w umowie, oceniana jest przez kredytodawcę (przeważnie przez bank). Jest to możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przez klienta. Decyzja o  udzieleniu kredytu w określonej wysokości i na określony czas poprzedzona jest analizą zdolności kredytowej klienta. Do tego celu przedstawiamy szereg dokumentów i na ich podstawie bank ocenia, czy Twoje możliwości finansowe pozwolą na terminową spłatę kredytu. W wyliczeniach tych brane są pod uwagę m. in. dochody kredytobiorcy, liczba osób pozostających na jego utrzymaniu, stałe wydatki miesięczne (np. Czynsz, utrzymanie samochodu), a także inne zobowiązania (np. raty zaciągniętych już kredytów). Zdoln (...)

Zobacz cały wpis na blogu »