Stawaj się

Wpisy zawierające słowo kluczowe stawaj się .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 8, 5-11 bierziczytaj

Stawaj się świadkiem Ewangelii. Przekazuj Dobrą Nowinę wszystkim spotkanym. Zbliżaj do Boga. Twoja droga życia dla innych wyraźnym drogowskazem. ...   Gorąco wzbudzaj w Kościele nowych i świętych misjonarzy. Spalaj się miłością ku Bogu. Nieś ją na krańce świata. Świadcz o Bożej miłości. Nieś Dobrą Nowinę innym. ...   Lecz. Oczyszczaj. Pocieszaj. Napełniaj nadzieją i radością. Stawaj się człowiekiem wielkiej pokory, współczującym, mającym wielki szacunek dla Boga i ludzi. Głęboko wierz i okazuj wielką delikatność. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 10, 25-37 bierziczytaj

Stawaj się bliźnim dla każdego napotkanego człowieka. Droga miłosierdzia drogą do zbawienia. ...   Pochylaj się nad każdym grzesznikiem. Lecz rany. ...   Kojarz się z kimś dobrym. Udzielaj pomocy w potrzebie. Znajduj się z otwartym sercem. Prawdziwych przyjaciół poznawaj w biedzie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 9, 32-38 bierziczytaj

Stawaj się Bożym robotnikiem. ...   Udzielaj nieustannie darów Ducha Świętego. Umacniaj Bożą miłością. Bądź znakiem działającego Chrystusa i narzędziem Bożej miłości. Pomagaj i służ. ...   Uciekaj się do Jezusa. Przyjmuj Jego naukę. Zmieniaj swe postępowanie. Porzucaj wygodne życie. Wyprawiaj się na Boże żniwo. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 16, 15-20 bierziczytaj

Stawaj się apostołem, świadkiem zmartwychwstania. Wiarą i miłością przemieniaj bliźnich w światło i ogień w środku ciemności świata. ...   Obdarzaj nową mocą. Z odwagą i radością podążaj na krańce świata głosić Ewangelię. Łaską Ducha Świętego świadcz o Jezusie wszędzie tam, gdzie jesteś. ...   Bądź świadkiem Jezusowego zmartwychwstania i miłosierdzia. Bądź Jezusowym pośrednikiem. Przykład codziennego życia wymowniejszy niż najpiękniejsze kazanie. Dąż do Dobroci i miłości, radości i przebaczenia. Znoś ciepienia i przeciwności dla Jezusa i w imię Ewangelii. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 14, 27-31a bierziczytaj

Stawaj się uczniem Chrystusa, Jego przyjacielem. Dawaj się prowadzić. Obfituj w ofiary, wyrzeczenia dla Chrystusa i drugiego człowieka. ...   W Jezusie odnajduj siebie. ...   Rozbudzaj pokój i zgodę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »