Spoglądaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe spoglądaj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 18, 9-14 bierziczytaj

Spoglądaj właściwie na relację z Bogiem i codzienną modlitwę. Módl się właściwie i pokornie. Oddawaj Bogu chwałę i cześć. ...   Bądź miłosierny. Wspomagaj łaską. W spotkaniu z Bogiem odkrywaj prawdę. Odchodź umocniony. ...   Celnik został usprawiedliwiony, gdyż pozwolił Bogu być Bogiem. Faryzeusz stworzył sobie bożka, surowego sędziego. Taki Bóg osądzi, ale nie usprawiedliwi. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 2, 1-11 bierziczytaj

Spoglądaj z troską. Dostrzegaj potrzeby i braki. ...   Zawsze wskazuj na Jezusa. Wzywaj do posłuszeństwa Jego Słowu. ...   Bądź przy osobie, którą kochasz. Pamiętaj o tym, kogo kochasz. Miej jego zdjęcie. Miej w sercu jego obraz. Bądź człowiekiem sumienia. Sumienia nie zagłuszaj i nie zniekształcaj. Nazywaj po imieniu dobro i zło. Nie zamazuj moralnej wartości czynu. Wypracowuj w sobie dobro. Ze zła się poprawiaj. Przezwyciężaj je w sobie. Bierz odpowiedzialność za Polskę, Królestwo Maryi. Polska cię określa, zobowiązuje i kosztuje. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 19, 27-29 bierziczytaj

Spoglądaj na życie. W świetle Jezusa dokonuj oceny wyznawanych wartości i stawianych pytań. Biegnij ku górze. ...   Buduj przyszłość na fundamencie Ewangelii. Celem zbawienie. ...   Pobudzaj męstwo. Wiernie wypełniaj obowiązki. Świadcz o miłości Boga do człowieka. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 10, 28-31 bierziczytaj

Spoglądaj na świat z perspektywy Jezusa. Pozwalaj Jezusowi oczyszczać cię i wzmacniać. ...   Bądź Boga. Wszystko, co Boga, jest twoje. ...   Oddawaj wszystko Bogu. Szukaj w Bożym nauczaniu siły do wiary i oddawania się. ...

Zobacz cały wpis na blogu »