Separator

Wpisy zawierające słowo kluczowe separator.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

historia klimatyzacji klimatyzacje i klimatyzatory

 Kiedy w 1902 roku Willis Carrier skonstruował zraszający system kontroli temperatury i wilgotności drukarni, historia klimatyzacji rozpoczęła swój rozwój. Od tego czasu można wyróżnić cały szereg zdarzeń, z których pewne tylko zasługują na miano "kamieni milowych" inne zaś na warte odnotowania. Pokrótce można je jednak przedstawić w porządku chronologicznym:  • 1906: Stuart Kramer wprowadza termin "klimatyzacja";  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
oczyszczalnie przydomowe separator, separatory, oczyszczalnie

  W osiedlach o zabudowie rozproszonej, gdy powierzchnia działek przekracza 1000 m2 i w terenie z dobrymi wa­runkami gruntowo-wodnymi, zale­cana jest budowa indywidualnych oczyszczalni przydomowych , separatorów na każ­dej działce. Najczęściej stosuje się wtedy osadnik gnilny z drenażem rozsączającym, ale może być rów­nież osadnik z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinnym czy złożem bio­logicznym lub ze zbiornikiem napo­wietrzanym. Zwarta zabudowa osiedla (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
stacja oczyszczania separator, separatory, oczyszczalnie

 Osady utylizowane są w dwóch równoległych piecach fluidalnych o łącznej wydajności 159 Mg/d. Spalaniu poddawany jest osad podsuszony do suchej masy 30÷32% w dwóch suszarkach talerzowych ogrzewanych przeponowo parą wodną wytworzoną w kotle utylizatora. Układ oczyszczania spalin dla każdej linii składa się z instalacji: chłodzenia w fazie wykorzystania podgrzewania powietrza fluidyzacyjnego oraz w fazie produkcji pary, odpylenia w cyklonie i dalszego wychłodzenia i separatora, chemicznego usunięcia związk&oa (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
osadniki separator, separatory, oczyszczalnie

 Projektowany całkowity czas zatrzymania ścieków dla przepływu 215,3 m³/d wynosi 15,5 godzin w tym w komorze beztlenowej 1,9 godzin, w niskotlenowej 6,0 godzin oraz w tlenowej 7,6 godzin. OSADNIKI WTÓRNE (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
oczyszczalnia ścieków separator, separatory, oczyszczalnie

Podstawowy teren oczyszczalni położony jest na prawym brzegu rzeki Ner, w zachodniej części Łodzi, na styku granic gmin: Łódź, Pabianice i Konstantynów. Na drugim brzegu rzeki znajdują się składowiska dla produktów ubocznych procesów oczyszczania i przeróbki osadów, tj. skratek, piasku, osadu i popiołów. Oczyszczalnia wraz z terenami obiektów z nią związanych oraz strefą ochronną zajmuje powierzchnię 366 ha, w tym część podstawowa 41,3 ha. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »