Słuchaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe słuchaj.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 11, 27-28 bierziczytaj

Słuchaj Słowa. Zachowuj je w sercu. Wypełniaj je. ...   Sercem przyjmuj Słowo. Życiem je wypełniaj. ...   Błogosławioną jest Ta, która nosiła w łonie i karmiła piersią Chrystusa. Była Jego Matką. Słuchając Słowa Bożego, samo go w swym życiu przestrzegała. Wartość kobiety w tym się wyraża, kim jest ona sama. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 8, 4-15 bierziczytaj

Słuchaj Słowa Bożego. Wypełniaj je w życiu. ...   Jezus niestrudzenie zasiewa Boże Słowo w twym sercu. Słuchaj go. Przyjmuj. Żyj nim. ...   Człowiek staje się żyznym dla Słowa Bożego i przynosi owoc z udziałem własnego wysiłku. Od człowieka zależy, jak owocnie współdziała z Bożą łaską. Człowiek jest rozumny i jako mający rozeznanie zawsze za swe czyny odpowiada. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 13, 18-23 bierziczytaj

Słuchaj Słowa Bożego. ...   Słuchaj Jezusowych słów. Coraz bardziej je rozumiej. Wydawaj owoce nowego życia i plon obfitych dobrych uczynków. ...   Przynoś plon wiary. Wydawaj owoc stokrotny, sześćdziesięciokrotny i trzydziestokrotny. W bliźnich dostrzegaj dobro. Nie wartościuj, które dobro jest większe, które mniejsze, a które znikome. Ciesz się dobrem jako takim i pielęgnuj je, aby wciąż wzrastało. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 5, 1-20 bierziczytaj

Słuchaj Jezusa i Jego wołania skierowanego do ciebie. Stawaj się wolnym. Odnawiaj z Jezusem przymierze dziecięctwa. Stawaj się Jego przyjacielem. ...   Kiedy zło cię kusi lub męczy, Jezus lituje się nad tobą. ...   Wolność i dobro są wymagające. Niech nie paraliżuje cię strach przed wolnością. Z obawy przed wymogami dobra nie pozostawaj w zniewoleniach. Bez przyjęcia konsekwencji opowiedzenia się za dobrem i prawdą nie zdołasz odrzucić grzechów i nałogów. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 11, 27-28 bierziczytaj

Słuchaj i wypełniaj Słowo Boże. Stawaj się duchowo krewnym Jezusa. ...   Niech owoc twego życia będzie błogosławiony. ...   Stawaj się błogosławiony przez posłuszeństwo Bożemu Słowu, wiarę w Jezusa Chrystusa i naśladowanie Go. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 9, 1-6 bierziczytaj

Słuchaj Jezusa. Odrzucaj to, co niepotrzebne w życiu. Przepowiadaj Ewangelię zdrowia i życia. ...   Dostrzegaj to wszystko, czym Pan do tej pory cię obdarował. Z wdzięczną radością wypełniaj to, co Pan poleca swemu uczniowi. Ufaj. Niczego ci nie zabraknie. ...   Kto decyduje się być wysłanym, musi przestać ufać swoim zabezpieczeniom i uwierzyć, że moc, którą daje nam Pan, jest wystarczająca. Posłańcy Jezusa powinni wyróźniać się całkowitym ubóstwem. Powinni wierzyć, że to sam Bóg otworzy domy i serca ludzi, do których są posłani. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 16, 13-23 bierziczytaj

Słuchaj Boga. Rozeznawaj rzeczy, które przekraczają ludzkie kalkulacje. ...   Bóg wezwał cię do wspólnoty Kościoła. W Kościele realizuj swe chrześcijańskie życie. Duch Święty w każdej sytuacji pomaga widzieć. Dzięki Bożej obecności Kościół zawsze jest wspólnotą zbawienia. ...   Buduj na wyznawanej wierze w Jezusa Chrystusa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 14, 13-21 bierziczytaj

Słuchaj Ewangelii.  Słowo trafia do ciebie.  Zatrzymaj się na chwilę.  Spójrz na siebie i swe potrzeby razem z Jezusem.  Skoryguj podejmowane przez siebie  decyzje i zamiary.  Pozwól sobie na komfort życia z Jezusem.  Troszczy się o ciebie i twe potrzeby. ...    Bóg troszczy się o każdego.  Daje to, co przynosi najwięcej korzyści.  Pragnij tego, co najważniejsze.  Z ufnością przyjmuj Boże dary.  Stawaj się Bożym współpracownikiem. ...    Jezus nikogo nie odsyła.  Nikt nie jest dla niego problemem.  Nie cofnie się przed tym, by człowiekowi pomóc.  Nie szuka niczego dla siebie.  Kto szuka dobra tylko dla siebie,  nie może być uczniem Jezusa. ...    Jezus nie oczekuje od ciebie rzeczy n (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 4, 12-17. 23-25 bierziczytaj

Słuchaj Słowa, które kieruje do ciebie Bóg. Podążaj za światłem, którym jest Słowo Boże. ...   Z mocą i wytrwałością realizuj misję powierzoną ci przez Boga. Bądź gorliwym współpracownikiem Boga. ...   Nawracaj się i wierz w Ewangelię. Bez nawrócenia nie dotrzesz do Jezusa i sedna Jego Ewangelii. Świętego poznaje się po tym, iż wie on, że jest grzesznikiem. Zanikanie doświadczenia Boga wyraża się w zamieraniu świadomości grzechu. Upadek tej świadomości oddala od Boga. Bojaźń Boża początkiem mądrości. Mądrość, prawdziwe zrzumienie, rozpoczyna się rzeczywistą bojaźnią Pańską. Nawrócenie może głosić tylko ten, kto sam się nawraca i doznaje mocy łaski. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 11, 29-32 bierziczytaj

Słuchaj Dobrej Nowiny. Kieruj się mądrością z niej płynącą. ...   Bądź czujny. ...   Patrz sercem. Odnajduj właściwą drogę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 13, 36-43 bierziczytaj

Słuchaj sercem. Wzrośniesz. ...   Apostolska odwaga i aktywność i całkowite zawierzenie się Panu. ...   Wybieraj dobro. Ostrzegaj przed diabłem i potępieniem. Wzmacniaj się mocą Ducha Świętego. Wspaniale się rozwijaj i umacniaj. Zwyciężaj śmierć, piekło i szatana. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Get Rich Radio PPpartner

50 dolarów za godzinę, 1000$ bonus za zarejestrację. Nic nie sprzedajesz, nic nie kupujesz  tylko Słuchasz Get Rich Radio (możesz wyciszyć-ważne że jesteś zalogowany) wtedy gdy  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »