Przyjmuj

Wpisy zawierające słowo kluczowe przyjmuj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 9, 46-50 bierziczytaj

Przyjmuj Bożą miłość. ...   Serce pokorne i otwarte przyjmuje Bożą miłość i przekazuje ją innym. ...   Stać się najmniejszym to z serdecznością usługiwać innym i okazywać im należny szacunek. Dostrzegaj godność cudzą i własną. Z szacunkiem zwracaj się do każdego człowieka. Nie pozwalaj odzierać się z przynależnej ci czci. Jesteś Bożym obrazem i podobieństwem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 9, 30-37 bierziczytaj

Przyjmuj Jezusa i służ Mu w ludziach potrzebujących pomocy. ...   Ile razy porównujesz się z innymi i walczysz z nimi, tyle razy chowaj się w miłosiernych ramionach Jezusa. ...   Hierarchia jest potrzebna w każdej społeczności. Hierarchia nie przyćmiewa braterstwa. Braterstwo nie przyćmiewa słusznej uległości. Przełożeni pamiętają o godności podwładnych i braterstwie z nimi. Podwładni pamiętają o potrzebie hierarchii i podporządkowania się przełożonym. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 5, 17-37 bierziczytaj

Przyjmuj to wszystko, o czym cię poucza Bóg przez Pismo Święte. Rozumiej i staraj się jeszcze lepiej rozumieć Boże Słowo. Przjmuj wszystko, o czym cię pouczają osoby odpowiedzialne za tłumaczenie Słowa Bożego. ...   Rozpoznawaj głębokie motywy twych działań. Bądź wierny Bogu z miłości. ...   Unikaj zła i dąż do dobra motywowany miłością do Boga i ludzi. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 1, 39-45 bierziczytaj

Przyjmuj Boże Słowo. ...   Wysławiaj Pana za wszystkie wydarzenia w życiu. Wychodzi ci na spotkanie. Umacnia w tobie Boże dzieło. ...   Wiara jest zgodą na propozycję Boga i wszystkie konsekwencje z tego wynikające. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 12, 44-50 bierziczytaj

Przyjmuj dar odkupienia. Karm się niebiańskim pokarmem. Daje życie wieczne. ...   Jezus ukochał cię aż do końca. Po dar swego życia. Żyj wiecznie w jedności Trójcy Świętej. Ucz się od Niego wolności. Ufaj Ojcu. Posłusznie realizuj Jego polecenia. ...   Poznawaj czystą prawdę o Bogu. Koryguj wypaczenia. Sens człowieczeństwa zrealizuje się w życiu wiecznym. Nieszczęsny człowiek zagubiony duchowo. Rozpoznawaj Chrystusa jako światło. Wierz w Niego. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 6, 16-21 bierziczytaj

Przyjmuj i doświadczaj. Słowa Jezusa słyszane w Ewangelii skierowane są osobiście do ciebie. ...   W trudnościach życia Bóg jest z tobą. Boży Duch dodaje odwagi w życiowych zmaganiach. ...   Potrzebujesz wrażliwego ucha, by podczas wszystkich burz życia, usłyszeć głos Jezusa, który przychodzi i woła: "To ja, nie lękajcie się!". ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 11, 45-57 bierziczytaj

Przyjmuj Boży paln zbawienia świata przez Jezusa i Jego śmierć za wszystkich. ...   Jezus pamięta o wszystkich. Każdego chce mieć przy sobie. Bądź narzędziem jedności innych z Jezusem. ...   Chrystus zgromadził w jedno rozproszone dzieci Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 6, 1-6 bierziczytaj

Przyjmuj tych, którzy pukają do drzwi twego serca. Klamka w drzwiach serca jest tylko od wnętrza. ...   Oczami szukaj Bożej obecności. Sercem szukaj zbawienia. ...   Doświadczył zbawienia Boga, Bożych interwencji i nadchodzącego Królestwa Bożego. Ujrzał chwałę Bożą. Utwierdzony Ewangelią. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 2, 22-40 bierziczytaj

Przyjmuj od Maryi maleńkiego Jezusa. Wypowiadaj w swym sercu Symeonowe słowa. ...   Wiara szuka wyjaśnienia. Napełnia nadzieją i radością. Poznaje powagę odkupienia. Rodzi się z zażyłości modlitwy. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 10, 13-16 bierziczytaj

Przyjmuj Boże błogosławieństwo. Stawaj przed Bogiem jak dziecko. ...   Modlić się to trzumać Boga za rękę. Z ufnością. Z całych sił. ...   Z dziecięcą ufnością przychodź do Boga. W modlitwie proś Go we wszystkich potrzebach. Dziecięca ufność pozwala praktykować miłość z większą łatwością. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 19, 25-27 bierziczytaj

Przyjmuj Maryję do siebie. Powierzaj się Jej macierzyńskiej miłości. ...   Uciekaj się pod obronę Maryi. Zawsze wybawi cię od wszelakich złych przygód. ...   Cały Naród Polski stoi u boku Maryi obok krzyża Chrystusa. Niewiasto, oto Twój Naród. Polacy, oto Wasza Matka. Cały Naród Polski przyjmuje Maryję za Matkę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »