Przychodź

Wpisy zawierające słowo kluczowe przychodź .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 13, 10-17 bierziczytaj

Przychodź do Jezusa, kiedy jesteś pochylony. ...   Jezus prostuje cię z twych pochyleń. Uwalnia od wszelkiej niemocy. Chwal Go za to. ...   Obyś potrafił zatrzymać się, kiedy zewnętrzny bodziec rozpala twe emocje. Obyś próbował je najpierw wyciszyć i przemyśleć wydarzenie. Może wówczas twe uwagi i komentarze przynosiłyby twym bliźnim więcej pożytku, a mniej zranień. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 6, 1-6 bierziczytaj

Przychodź w imieniu Boga. Mów o Bogu. Głoś Dobrą Nowinę. ...   Idź ku Jezusowi od niewiary ku wierze coraz bardziej żywej, gorącej. ...   Strzeż się w życiu zwracania uwagi na wygodną część prawdy. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 6, 24-35 bierziczytaj

Przychodź do Jezusa. U Niego jest źródło życia. W Jego światłości znajdziesz sens istnienia. Zatroszczy się o twe potrzeby. Da ci wiarę. Zaprowadzi cię do siebie. Pokrzepi. Przyjmuj Go. Dojdziesz do szczęścia wiecznego. ...   Oczyszczaj serce z nieuporządkowanych pragnień. Kieruj się w swym postępowaniu miłością i wiarą. ...   Eucharystia ma wartość. Otwiera drogę do Nieba. Dodaje sił w życiu duchowym. Jest najlepszym lekarstwem w każdej chorobie i potrzebie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 3, 31-36 bierziczytaj

Przychodź do Jezusa. Wykładaj swe serce. Będzie stwarzał w tobie serce czyste.  Będzie odnawiał w twej piersi ducha niezwyciężonego. ...   Odnawiaj wiarę. Kształtuj ją. Będzie przynosiła radość. Będzie dawała siłę. ...   Zdecydowanie wyznawaj wiarę. Broń praw naturalnych. ...

Zobacz cały wpis na blogu »