Prawo podatkowe

Wpisy zawierające słowo kluczowe prawo podatkowe.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Podatek detaliczny od września USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Od września bieżącego roku dołącza nowa ustawa do polskiego systemu prawa podatkowego mówiąca o podatku od sprzedaży detalicznej. Opodatkowana zostanie nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł miesięcznie. Suma ta składa się z pełnych należności ze sprzedaży, zaliczek, rat, zadatków oraz przedpłat. Do tej kwoty nie wlicza się należnego VAT.   Celem wprowadzenia podatku jest wyrównanie szans między małym przedsiębiorcom a gigantycznymi firmami handlowymi. Oczywiście skutkiem wprowadzenia podatku jest są także dodatkowe pieniądze dla budżetu państwa.   Do zapłaty tego podatku będą zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną.   Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc, a termin złożenia deklaracji za dany miesiąc będzie mijał z 25. dniem miesiąca następnego (jak (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
System emerytalny w Polsce USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Czym jest emerytura? To świadczenie pieniężne, którego celem jest zabezpieczenie bytu osób starszych. Powodem uzyskania świadczenia jest brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej ze względu na wiek.   Jakie systemy emerytalne wyróżniamy w Polsce?   „Stare zasady” Ten system obejmuje osoby urodzone przez 1949 rokiem. Emeryturę otrzymują osoby, które spełniają wymagania:   * odpowiedni wiek emerytalny;   Wiek emerytalny: -kobieta po ukończeniu (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zalety pełnej rachunkowości USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Pełna księgowość prawie zawsze uważana jest za najtrudnieszą formę prowadzenia księgowości. Jednak brew pozorom metoda ta może mieć zalety. Są one jednak bardziej dostrzegane przez większe firmy.    Co można zaliczyć zalet pełnej księgowości?    Na pewno zaletą dla firm jest to, że mogą dostosować politykę prowadzonej rachunkowości do specyfiki firmy. Oznacza to dokładnie, że można na przykład dostosować liczbę i rodzaj kont księgowych do specyfiki firmy, która może być firmą handlową czy produkcyjną. Polityka rachunkowości daje także możliwość określenia roku oborotowego, tak by firmie było wygodniej.    Ponieważ metoda pełnej księgowości jest bardzo dokładna i rozbudowana informacje, jakie dostarcza kierownictwu są rzetelne i aktualne. To pomaga lepiej zarządzać przedsiębiorstwem, a także planowa (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Obniżenie stawki podatku CIT USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Została przygotowana nowelizacja ustawy PIT oraz ustawy CIT. Zakłada ona, że zostanie obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych do 15 procent. Dotyczy to małych podatników, czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Zmiany powinny wejść w życie w przyszłym roku. Celem nowelizacji jest także doprecyzowanie katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przyjmuje się za uzyskany na terytorium Polski. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Większe kary za przestępstwa podatkowe USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Przedsiębiorcy szukają sposobów, które pomogą im zmniejszyć koszty w prowadzonej firmie. Niestety bardzo często uciekają się do nielegalnych rozwiązań, czyli przestępstw podatkowych. Z tego powodu postanowiono zwiększyć kary, których celem powinno być zmniejszenie oszustw. Celem walki z oszustwami podatkowymi jest zminimalizowanie wyłudzeń z budżetu państwa oraz ochrona tych, którzy nie uciekają od płacenia podatków.   Bardzo istotne jest to, aby podatki były regulowane w terminie, ponieważ są one głównym źródłem pieniędzy przeznaczanych na szkoły, służbę zdrowia, realizację zadań publicznych itp.   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Odsetki budżetowe USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Czym są odsetki budżetowe? Nazywane są także odsetkami od zaległości budżetowych, odsetkami podatkowymi lub odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych. Są to odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych z tytułu ich nieterminowych wpłat. Jaka jest stawka odsetek? Minister Finansów ogłasza w Monitorze Polskim wysokość stawki odsetek budżetowych. Stanowią one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Rachunkowość finansowa określa je jako koszty finansowe, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodó (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Administracja Podatkowa o 2017 roku! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Do stycznia przyszłego roku ma zostać powołana Krajowa Administracja Skarbowa. Ma być ona połączeniem Służby Celnej, Administracji Skarbowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. Wszystkie wprowadzane zmiany mają na celu usprawnienie systemu podatkowego oraz zmniejszenie oszustw podatkowych.   Oszustwo podatkowe to umyślne uchylanie się od opodatkowania.   Formy unikania podatków: - zatajenie przedmiotu opodatkowania, - zatajenie rachunkowe, - fałszywe kwalifikowanie, - zorganizowanie niewypłacalności.  

Zobacz cały wpis na blogu »
RATA na ZFŚS do 31 maja! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Pracodawcy zobligowani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają obowiązek zapłaty pierwszej raty, która musi wynieść co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego. Dzisiaj jest ostatni dzień na dokonanie wpłaty! Czym jest ZFŚS?   Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z jego środków oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.   Kto jest zobowiązany do opłaty? – pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przel (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
NOWELIZACJA USTAWY O VAT USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

W planach rządu jest przeanalizowanie projektu noweli ustawy o podatku od towarów i usług. Głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Ważne jest to, aby ograniczyć straty i zwiększyć wpływy do budżetu Państwa.   Bardzo ważny jest pakiet paliwowy, którego celem jest zmiana ustawy związanej z VAT, akcyzą i prawem energetycznym. Skutkiem działam powinno być uszczelnienie rynku paliw płynnych w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi.   Czy uda się usprawnić system poboru podatków i zmniejszyć oszustwa podatkowe? Już niebawem dowiemy się, jaką decyzję podjął rząd po dzisiejszej analizie projektu.

Zobacz cały wpis na blogu »
Pełnomocnictwo ogólne w podatkach – zmiany! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Od lipca bieżącego roku podatnicy muszą przygotować się na zmiany w kwestii pełnomocnictwa ogólnego. O czym mowa? Po wejściu w życie nowych przepisów płatnik będzie mógł wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważni do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.   Kolejną nowością jest to, że będzie także działała informatyczna baza pełnomocnictw ogólnych - Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.   Na (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Kontrole skarbowe w nowym stylu! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Od lipca 2016 roku przeprowadzane będą nowe kontrole skarbowe, które wykorzystywać będą Jednolity Plik Kontrolny. Zapewni on całkowicie lepszą jakoś informacji, które będą mogły uzyskać organy podatkowe w procesie kontroli. Ważne jest to, aby każdy podatnik był przygotowany na unowocześniony system kontroli. Przedsiębiorcy mają obowiązek dostosowania systemów informatycznych do tego, aby mogly one generować odpowiednie dokumenty JPK.   Unowocześniona kontrola będzie polegać na zobowiązaniu podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej, elektronicznej formie.   Kto ma obowiązek przygotować się na nowy rodzaj kontroli? (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Od lipca fiskus zwiększa kontrole! Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Od lipca fiskus będzie przeprowadzał kontrole skarbowe za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Firmy mają obowiązek dostosowania swoich systemów informatycznych, aby generowały ten dokument. Zmodyfikowana metoda kontroli będzie polegać na zobowiązaniu podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej, elektronicznej formie. Ważne jest to, aby przed wysłaniem wygenerowanych dokumentów do urzędu skarbowego sprawdzić poprawność danych, ponieważ błędny dokument może się wiązać z odpowiedzialnością karno-skarbową, podobnie jak brak możliwości wygenerowania JPK na żądanie urzędu skarbowego. Kto jest zobowiązany do dostosowania się do JPK? 1. firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników, 2. firmy wypracowujące powyżej 50 mln euro obrotu rocznie.  

Zobacz cały wpis na blogu »
Krajowa Administracja Skarbowa USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Krajowa Administracja Skarbowa będzie funkcjonowała od 1 stycznia 2017 roku. Składać się ona będzie ze Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej. Jaki jest cel jej powstania?   Celem ustawy Krajowej Administracji Podatkowej w szczegółowym znaczeniu jest optymalizacja poboru danin publicznych oraz pełna realizacja założonych zamierzeń fiskalnych państwa. W końcowym efekcie ma ona uszczelnić obowiązujący system podatkowy.   Wdrażane w kolejnych etapach rozwiązania pozwolą na funkcjonowanie w systemie prawnym odrębnych procedur dla podatników wywiązujących się ze swoich obowiązków tj. postępowania sprawdzającego oraz bardziej rygorystycznych zasad tj. kontroli celno-skarbowej, wymierzonych w oszustwa i przestępczość podatkową.   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
8% podatku VAT bez zmian USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Nie będzie zmian w podatku VAT, które miały polegać na likwidacji wysokości 8% oraz zmniejszenia najwyższej stawki do 20%.   Obecnie istotne jest sprawdzenie realizowanych dochodów podatkowych. Trzeba sprawdzić jakie skutki przyniosą działanie mające na celu uszczelnić cały system podatkowy. Jeżeli wyniki będą zadowalające to wtedy będzie można pomyśleć o obniżeniu stawek podatki VAT.   Jaka propozycja? W propozycji jest likwidacja 8-proc. stawki oraz zmniejszenie najwyżej do 20 proc.       (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Podatniku złóż CIT-8! USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 do końca marca dotyczy podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Większa grupa podatników jest zobligowana do złożenia deklaracji z formie elektronicznej, jednak są pewne wyjątki – podatnicy zatrudniający nie więcej niż 5 osób i nie korzystający z usług biura rachunkowego – którzy mogą nadal złożyć deklaracje CIT – 8 w formie papierowej.   Często przedsiębiorcy upoważniają odpowiednie osoby, które zajmą się wszelkimi sprawami związanymi z urzędami – pełnomocników. To bardzo istotna kwestia, ponieważ złożenie deklaracji przez osobę nieupoważnioną do tego skutkuje tym, że deklaracja traktowana jest jak niezłożona.   Pełnomocnictwo wystawia się na druku UPL-1.   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »