Pozwalaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe pozwalaj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 9, 57-62 bierziczytaj

Pozwalaj Bogu mówić do twego serca. Jeśli od Niego pochodzi powołanie, to odpowiadaj szczerze, że chcesz za Nim chodzić, nawet znając trudności, na jakie możesz napotykać. Proś i módl się o powołania kapłańskie i zakonne, aby nie zabrakło robotników w winnicy Pańskiej. ...   Odważnie i radośnie chodź za Jezusem. Nie oglądaj się wstecz. ...   Odkrywszy prawdę, nie stawia się jej warunków. Możesz stawiać warunki, zaprzeczać prawdzie, możesz szantażować i zastraszać jej głosicieli. Lecz prawda pozostanie bezwarunkowo niezmienna. Tak też jest i z opowiedzeniem się za Bogiem, źródłem wszelkie prawdy. Możesz Go bezwarunkowo przyjąć z pełnymi konsekwencjami tej decyzji. Możesz Go też odrzucić. Żaden jednak warunek w tej sprawie nie będzie miał racji bytu. ... (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 13, 31-35 bierziczytaj

Pozwalaj wzrastać Królestwu Bożemu w twym sercu. Dbaj o czystość swego serca, myśli, pragnień i intencji przez Sakrament Pokuty i Pojednania, Eucharystię i gotowość pełnienia woli Bożej. Cierpliwie czekaj na rozwój Królestwa Bożego w sobie, bliskich i świeżo nawróconych. Módl się za siebie i innych. Duch Święty przychodzi i przemienia cię. ...   Wystarczy jedno słowo Jezusa, aby przemienić twe serce i otworzyć je na miłość. Ufaj Jezusowi. ...   Doświadczasz małości wiary. Nie popadaj w rozgoryczenie. Raduj się. Szczerze dostrzegaj niedoskonałość więzi z Bogiem. Stanięcie w prawdzie wobec siebie to znak pokory. Mała i szczera wiara jak ziarno gorczycy rozrasta się w potężną roślinę. Nie przerażaj się jej małością. Konsekwentnie dbaj o jej rozwój. ... (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 15, 29-37 bierziczytaj

Pozwalaj Jezusowi, aby cię karmił. ...   Pan jest twą jedyną drogą do Ojca. Nie idziesz po niej sam. Bądź silnym i radosnym misjonarzem Bożej miłości. ...   Okazuj wyjątkową wrażliwość na potrzeby. Współczuj dotykając głębi serca. Trwaj z ludźmi. Bądź przy Nim. Lecz ich. Rozmawiaj z nimi. Czyń znaki. Okazuj hojność. Karm. Naśladuj Mistrza. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 6, 1-6. 16-18 bierziczytaj

Pozwalaj Bogu wchodzić do izdebki twego serca. ...   Pan chce twego szczęścia. Wzywa cię do nawrócenia. Życie czyń wartościowym w Bożych oczach. ...   Wprowadzaj w najściślejszą relację z Bogiem. Uwalniaj serce od potrzeby reputacji, pysznej pobożności, pokusy właszy i sukcesu za wszelką cenę. Dostrzegaj serce. Niech serce cię tylko interesuje. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 13, 1-15 bierziczytaj

Pozwalaj Bożemu Barankowi umywać twe nogi. Umywaj je innym. ...   W Wieczerniku i na Krzyżu Jezus dał ci przykład postępowania. Niech twe wdzięczne serce skłania twą wolę, aby twe życie było darem miłości służebnej. ...   Odczytuj gesty Jezusa jako znaki, które objaśniają całe Jego życie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 20, 17-28 bierziczytaj

Pozwalaj Bożej miłości, by czyniła cię bardziej podobnym do Jezusa. ...   Prawdziwa wielkość to służba zbawieniu. Naśladuj przykład Jezusa w trosce o zbawienie swoje i twoich bliskich. ...   Picie z Jezusowego kielicha to świętowanie i zgoda na służbę aż po krzyż. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 11, 29-32 bierziczytaj

Pozwalaj Pismu Świętemu, Eucharystii i Spowiedzi, dziełom miłosierdzia prowadzić cię i kształtować. Wtedy z pewnością będziesz podążał właściwą drogą. ...   Spoglądaj na Krzyż Jezusa. Dostrzegaj w nim znak miłości, która cała się daje i wyzwala. Ryj w sercu na zawsze ten znak. Nie gub drogi do szczęścia wiecznego. ...   Żaden cud nie przekona człowieka, który ma serce zatwardziałe. Cud zaspokoi jego ciekawość, ale nie przekona go, by uwierzył w Jezusa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 2, 13-17 bierziczytaj

Pozwalaj na to, by słowo Jezusa w tobie działało. ...   Grzechy mobilizują do bycia jak najbliżej Boga. ...   Mądrość serca opiera się nie na wiedzy "ile", ale na "jak" i "po co" się żyje. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 13, 16-20 bierziczytaj

Pozwalaj miłości do końca triumfować. ...   Miłość. Pokora. Duch służby. ...   Życiem i słowem głoś Chrystusa z czystym sercem, oddaniem, pokorą, szacunkiem. ...   Bóg umył ci nogi. Czyń to na Jego pamiątkę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »