Podstawowe_pojecia

Wpisy zawierające słowo kluczowe podstawowe_pojecia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

podstawowe pojęcia e-nauka

PODSTAWOWE POJĘCIA    Z uwagi na fakt dążenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej należy zauważyć działanie Komisji Europejskiej, która zleciła opracowanie tzw. "Raportu Bangemanna" . W raporcie tym sprecyzowano wstępne założenia polityki państwa w dziedzinie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, poświęcając wiele uwagi takim zagadnieniom, jak uwarunkowania prawne, rozwój usług i infrastruktury informatycznej, ochrona praw autorskich, a także rodzącym się na tym tle problemom społecznym, gospodarczym, oświatowym i kulturowym. W gruncie rzeczy wyznacza on perspektywy i kierunki działania Europy na najbliższe lata. Raport proponuje, aby głównymi obszarami zastosowań zaawansowanych narzędzi teleinformacyjnych w najbliższym okresie były:   * Systemy zdalnej pracy - eliminujące konieczność przemieszczania się pracowników z miejsca zamieszkania do m (...)

Zobacz cały wpis na blogu »