Podatek

Wpisy zawierające słowo kluczowe podatek.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Kara za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Wielu podatników nie dopełniło obowiązku związanego z terminowym złożeniem deklaracji podatkowej za rok 2017. Termin upłynął 30 kwietnia. Jaka kara przewidywana jest dla tych, którzy nie złożyli deklaracji PIT? Coraz popularniejszą formą rozliczenia z fiskusem jest złożenie elektronicznej deklaracji podatkowej, czyli za pośrednictwem Internetu. W 2018 roku padł rekord złożonych w ten sposób rozliczeń. Podatnicy uchylający się od wypełniania obowiązków podatkowych narażają się na karę grzywny lub pozbawienie wolności. Kara za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej może wynieść nawet 42 000 złotych. Porada dla tych, którzy nie dokonali rozliczenia na czas: Pierwszym krokiem jest złożenie „czynnego żalu”, czyli informacji o tym, dlaczego PIT nie został złożony na czas.

Zobacz cały wpis na blogu »
Będzie trudniej unikać podatków korporacjom w UE Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Korporacjom w Unii Europejskiej będzie trudniej unikać podatków, ponieważ Ministrowie Finansów państw UE zatwierdzili w tym celu stosowne przepisy. Nowe prawo ma zlikwidować niektóre luki wynikające z różnić między poszczególnymi systemami podatkowymi w krajach unijnych. Kraje należące do Unii Europejskiej będą miały czas do końca 2018 roku na wprowadzenie istotnej części nowych przepisów do swojego prawa. Przepisy stanowią odpowiedź na wykorzystywane przez międzynarodowe firmy rozbieżności w regulacjach podatkowych między krajami UE. Korporacje wykorzystują zgodne z prawem sposoby, by wyprowadzić zysk z jednego państwa do innego, w którym podatki są mniejsze. Jeden z przepisów mówi o ograniczeniu kwoty, którą może odliczyć od podatku dana firma w ciągu roku. Komisja Europejska zaproponowała, aby ograniczenie kwoty odsetek, które mogą być odliczone wynosiło nie więcej niż 30 proc. zysku lub 1 mln euro (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
W jaki sposób otrzymać zwrot podatku dochodowego? Zwrot podatku PIT

Nadpłatą zawarty m.in. liczba nadpłaconego albo niezasłużenie nabranego podatku (art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zawarty to toteż niezasłużone usługa fiskalnego wpłacone albo nabyte na idea narządu fiskalnego bez podstawy ustawodawczej. W casusie kiedy zdziałana za pomocą podatnika nienależna wpłata traktowała zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą manipuluje się także część wpłaty, jaka pokutowałaby przeleciana na poczet odsetek w ciągu zwłokę (art. 72 § 2 Ordynacji skarbowej). Gdyby więc podatnik wpłacił całą zaległość wraz z odsetkami, oraz ilość tamta była niesłuszna, nadpłatą zlokalizowany cała wpłacona wielkość. WZÓR W produktu uwieńczonego usposobienia referat finansowy odłożył sumę zaległości skarbowej a część za zwłokę. Podatnik wpłacił sumę nieobecności natomiast wydział. Orzeczenie pozostałaby skasowana dzięki izbę fiskalną. W związku z tym cała wpłacona z wykorzystaniem podatnika niezasłużenie ilość staje się nadpłatą. Nie ma przesłania, że liczba niniejs (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Czas na zmiany w ubezpieczeniu społecznym? Usługi profesjonalnego biura rachunkowego bok.uslugi-ksiegowe@gazeta.pl

Co jakiś czas  (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
RADA PODATKOWA USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO - doradca.prawo@gazeta.pl

Rada Podatkowa składa się w 25 ekspertów, których zadaniem jest opiniowanie propozycji resortu finansów w zakresie zmian w prawie podatkowym.   Głównym celem, który przyświecał podczas podejmowania decyzji o powołaniu Rady Podatkowej, było to, aby prawo podatkowe stało się mniej skomplikowane dla podatników.   Eksperci wchodzący w skład Rady Podatkowej powinni posiadać umiejętność przewidywania. Chodzi tutaj głównie o to, aby wiedzieli co się stanie, gdy dany przepis podatkowy zostanie zmieniony. Krótko mówiąc „jak najwięcej korzyści, jak najmniej skutków ubocznych”. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Obniżenie podatku dochodowego Szukasz porady? Napisz na: ekspert.doradztwo-podatkowe@gazeta.pl

Każdy przedsiębiorca zobligowane jest do rozliczenie się z tytułu podatku dochodowego. Bardzo często obciążenie finansowe z tego tytułu jest bardzo duże więc przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które umożliwią im obniżenie podatku dochodowego.   Na wysokość podatku ma wpływ wartość poniesionych kosztów, które zaliczane są do kategorii podatkowych. Koszty pomniejszają osiągany przychodów generując w ten sposób niższe dochody, od których opłacany jest podatek.   Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według zasad ogólnych mają możliwość zaliczana do kosztów wielu pozycji, co wpłynie na obniżenie podatku. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Po co podatki? Szukasz porady? Napisz na: ekspert.doradztwo-podatkowe@gazeta.pl

Obowiązek opłacania podatków dotyczy każdego obywatele czy to z tytułu osiąganych dochodów czy też w formie podatków pośrednich takich jak podatek od towarów i usług, akcyza. Jakie funkcje ma spełniać podatek?   Zasadniczą rolą podatków jest funkcja fiskalna, która przejawia się w postaci wpływów do budżetu państwa. Podatki są narzędziem, które gwarantuje finansowanie wydatków publicznych. Jest to najstarsza, pierwotna funkcja podatków. Dochody z podatków stanowią największą część budżetu państwa, szczególnie podatki pośrednie, kt (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Trochę historii Szukasz porady? Napisz na: ekspert.doradztwo-podatkowe@gazeta.pl

Podatek od nieruchomości ma swoją historię, jego geneza sięga czasów Kazimierza Wielkiego.   Pierwszą formą podatku jaka była opłacana na rzecz władców polskich przybierała formy danin naturalnych. Chłopi regulowali daninę, która zależna była od liczby posiadanych w gospodarstwie zaprzęgów. Z koli mieszczanie opłacali tzw. szos, który potrącany był za posiadanie posesji na terenie miasta. Z upływem czasu szos przekształcił się w podatek związany z nieruchomościami miejskimi.   Podatek od nieruchomości został wprowadzony w 1936 roku roku poprzez dekret prezydenta RP z 14 stycznia 1936 roku. Opodatkowane zostały: wszystkie nieruchomości z wyłącze (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Podatki w spółce z o.o. Szukasz porady? Napisz na: ekspert.doradztwo-podatkowe@gazeta.pl

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy zobowiązani są do odprowadzania do Urzędu Skarbowego należnego podatku dochodowego. Działalność gospodarczą można prowadzić w różnej formie. Bardzo często przedsiębiorcy decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na fakt, że założenie takiej spółki nie wymaga dużego nakładu finansowego ( kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5000 zł ) oraz spółka umożliwia ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółki.   Jak wygląda strona podatkowa takiej spółki?   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Nadpłata podatku Szukasz porady? Napisz na: ekspert.doradztwo-podatkowe@gazeta.pl

Nadpłata podatku powstaje w momencie gdy podatnik, który zobowiązany jest do świadczenia z tytułu określonego podatku ureguluje kwotę wyższą od kwoty należnej lub zapłaci kwotę podatku, mimo że nie miał takiego obowiązku.   Przepisy Ordynacji Podatkowej ściśle określają moment powstania nadpłaty: →  uregulowanie przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, →  pobranie przez płatnika podatku nienależnego lub wysokości większej od należnej, →  zapłata przez płatnika lub inkasenta należności, która wynika z decyzji, jeżeli należność została okre (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Podatki na świecie Szukasz porady? Napisz na: ekspert.doradztwo-podatkowe@gazeta.pl

Podatki to narzędzie, które stosowane jest na całym świecie.   Nakładanie podatków, zmiana stóp procentowych ma odzwierciedlenie w gospodarce. Przykładem może być Tokio gdzie władze podniosły podatek od sprzedaży z poziomu 5 % do 8 %. Wpłynęło to na całkowitą zmianę podejścia Japończyków do zakupów. Gospodarka Japonii po tej zmianie zanotowała najmocniejszy od 2011 roku spadek produktu krajowego brutto. Taki spadek gospodarka tego państwa notowała po przejściu trzęsienia ziemi oraz tsunami.   Na przykładzie tego państwa widać, że podatki są narzędziem, dzięki któremu władze państwowe mogą kształtować nie (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Opodatkowanie działalności – formy. Doradztwo Finansowe / pomoc.uslugi@gazeta.pl

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce na początku prowadzenia spraw firmy, mają obowiązek wyboru formy opodatkowania.   Podatnik ma do wyboru:→ zasady ogólne (skala podatkowa 18% i 32%),→ podatek liniowy (stawka 19%),→ ryczałt ewidencjonowany,→ karta podatkowa,→ podatek tonażowy. Podatnicy, których dotyczy produkcja rolna, mogą wybrać formę:→ norm szacunkowych według tabeli norm,→ zasad ogólnych – skala 18% i 32%,→ podatku liniowego. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Wypełnianie deklaracji podatkowych Szukasz porady? Napisz na: ekspert.doradztwo-podatkowe@gazeta.pl

Pojawiły się propozycje kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustawach, które mają za zadanie wprowadzić usługę wstępnego wypełniania przez urzędy skarbowe zeznań podatkowych podatników. Według proponowanych zmian płatnicy PIT oraz podmioty, które nie pełnią funkcji płatnika w tym podatku będą miały obowiązek przekazywać organom podatkowym informacje o dochodach podatników tylko poprzez system elektroniczny. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Krzywa Laffera Szukasz porady? Napisz na: ekspert.doradztwo-podatkowe@gazeta.pl

              Podatki stanowią cenne źródło dochodów do budżetu państwa, najchętniej narzucane byłyby jak najwyższe stawki podatków żeby osiągać jak najwyższe strumienie wpływów do budżetu państwa, w praktyce jednak tak się nie da. Po pierwsze poziom niezadowolenia społeczeństwa byłby tak wysoki, że nie wiadomo czy państwo byłoby w stanie uporać się z takim problem.   Z drugiej strony z kolei zgodnie z prawem Laffera zależność większe stawki podatku większe wpływy do budżetu państwa nie koniecznie ma miejsce.   Prawo Laffera mówi, że w sytuacji kiedy stawki podatku zaczynają rosnąć, to wzrost wpływ& (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
E-podatki Szukasz porady? Napisz na: ekspert.doradztwo-podatkowe@gazeta.pl

E-podatki jest to scentralizowany system informatyczny poboru, dystrybucji podatków jaki wdrażany ma być w okresie 2014-2017 w polskim systemie podatkowym, dzięki niemu ma poprawić się skuteczność ściągania daniny oraz usprawniona ma zostać administracja podatkowa. Docelowo ma on zastąpić przestarzały już system POLTAX i działać w obrębie całego systemu poboru i wymiany informacji o podatkach. Niektóre z państwa europejskich takie jak Holandia i Dania korzystają już z podobnych rozwiązań. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »