Podążaj

Wpisy zawierające słowo kluczowe podążaj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 14, 1. 7-11 bierziczytaj

Podążaj drogami pokory, życia prostego i ewangelicznego. ...   Jesteś oczekiwany na uczcie życia. Przyjmuj to miejsce, które Jezus dla ciebie przygotował. ...   Zająć ostatnie miejsce, by okazać szacunek i cześć innym zaproszonym, to postawa pokornej miłości. Jeśli szczerze zajmiesz miejsce ostatnie, radować się będziesz wyniesieniem innych, o twe nie będziesz zabiegał. Jeśli doznasz osobistego wyróżnienia, tym bardziej wzrośnie twa radość. Potrzebna jest właściwa motywacja. Zajmujesz ostatnie miejsce z szacunku dla innych, to dobra postawa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 8, 31-42 bierziczytaj

Podążaj w kierunku światła, prawdy i wolności. Bóg pochyla się nad twą słabością. Bierze cię w swe ramiona. Przytula do swego serca. Nie bój się ciemności. ...   Poznawaj prawdę o Bożej miłości. Ona czyni wolnym. ...   Prawda ma charakter absolutny. Nie jest zależna od tego, kto ją głosi ani od okoliczności, w jakich jest głoszona. Polega na tym, by głoszony sąd był zgodny z rzeczywistością. Nie ma prawdy mojej i twojej. Zawsze jest jedna i obiektywna. Postępując za prawdą, nie błądzisz. Idąc za nią, utwierdzasz się w dobru i wolności. Prawda jest zobowiązująca. Współczesny i ogarnięty relatywizmem świat niechętnie wspomina prawdę. Częstokroć się zdarza, że wyznawcy Chrystusa, ulegając duchowi współczesnej epoki, kwestionują absolutny charakter prawdy i możliwość jej poznawania. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 10, 17-22 bierziczytaj

Podążaj za Panem. Bierz krzyż życia. Idź za Nim na Golgotę. ...   Jezus przychodzi do ciebie jak do swej własności. Przyjmuj Go. Bądź wytrwały na drodze wiary. Podołasz. On zawsze jest z tobą. ...   Kamienie, które św. Szczepana uderzyły, stały się dla ciebie klejnotami. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 9, 18-24 bierziczytaj

Podążaj za Jezusem. Nieś swój krzyż. Uświęca cię i prowadzi do życia. Bądź uczniem Jezusa. Oddawaj się Mu. Wierz. Kochaj Go. ...   Dotyka twych oczu. Przejrzyj. Odróżniaj dobro od zła. Wzoruj się na tym, co dobre. Jezus autorytetem. Miarą życiowych dróg. Błogosławi w trudzie naśladowania. ...   Życie w pełni, życie doskonałe, posłuszne woli Bożej doświadcza cierpienia, odrzucenia i śmierci, ale doświadcza także zmartwychwstania do życia, które już nie zna śmierci. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 16, 16-20 bierziczytaj

Podążaj Bożą drogą. ...   Jezus zawsze idzie z tobą przez dolinę łez i smutku. Nie trać sprzed oczu powołania do świętości. W otwartości na Ducha Świętego realizuj je. ...   Ból i radość. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 16, 16-20 bierziczytaj

Podążaj Bożą drogą. ...   Jezus zawsze idzie z tobą przez dolinę łez i smutku. Nie trać sprzed oczu powołania do świętości. W otwartości na Ducha Świętego realizuj je. ...   Ból i radość. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 22, 14 - 23, 56 bierziczytaj

Podążaj w procesji za Jezusem. ...   Módl się do Jezusa. On modli się w tobie i za ciebie. Włączaj się w Jezusową modlitwę z Krzyża. Pozwalaj Mu zmieniać twe serce, by potrafiło przebaczać. ...   Procesja Palmowa jest nadzieją, że nic nie może powstrzymać miłości Boga. Ta miłość zawsze zwycięża. Na tym opiera się nasza wiara. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 5, 1-11 bierziczytaj

Podążaj za Jezusem.  Nieustannie się nawracaj.  Zapatruj się w Boże Oblicze.  Pozostawiaj rutynę życia.  Ufaj Bożemu Słowu. ...    Z wiarą wsłuchuj się w Boże Słowo.  Żyj Bożym Słowem.  Pozwalaj się Bogu zaskakiwać  i wyzwalać z różnych lęków. ...    Bądź posłuszny i wierny w drobnej rzeczy.  Wierz słowu Jezusa bardziej niż zdrowemu rozsądkowi.  To droga do posmakowania obfitości łaski.  Jezus jest sprawcą połowu.  Masz Mu pomóc przez swą wierność w drobnych rzeczach,  przez wiarę w moc Bożego Słowa  i obfitość łaski w pozyskiwaniu ludzi dla Boga. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 2, 1-12 bierziczytaj

Podążaj inną drogą. ...   Z pasją szukaj Boga. ...   Prawda jest wędrowcem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 1, 35-42 bierziczytaj

Podążaj za Jezusem zwycięskim i oddającym życie. Poświęcaj dla Jezusa to, co dla ciebie jest najcenniejsze. ...   Życiem wskazuj drogę do Jezusa. Życie zawsze ukierunkowuj na Jezusa. Bądź pomocą dla szukających Jezusa. ...   Kim Jezus jest dla ciebie? ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 6, 35-40 bierziczytaj

Podążaj za Bożym głosem. Karm się Bożym Ciałem i Krwią. Realizuj Boży plan. Zbawiaj. ...   Myśl o duszy. ...   Bóg jest blisko ciebie. Obdarza cię siłą. Wzrastaj w cnotach. Bądź wzorem dla innych.

Zobacz cały wpis na blogu »