Patrz

Wpisy zawierające słowo kluczowe patrz.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 20, 27-40 bierziczytaj

Patrz na siebie i świat Bożymi oczami. Oczami duszy. Tylko wtedy możesz patrzeć tak, jak patrzy Bóg. ...   Potrzeba ci otwartości na Bożą prawdę. Widzenia zmienności życia w świetle niezmienności Bożego życia. Bóg daje ci w nim udział. Duch Prawdy światłem twego poznawania. ...   Wieczność jest poza zrozumieniem. Ale nie do końca. Jezus buduj most ku zrozumieniu. Chodzi o życie. Kluczem do zrozumienia jest życie. Nie wiesz, czym do końca jest życie, ale wiesz, że żyjesz. Bóg jest Bogiem żywych. Jeśli tak, to życie wieczne istnieje naprawdę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 11, 19-27 bierziczytaj

Patrz na Jezusa.  Wskrzeszaj duszę.  Odradzaj ją.  Szukaj Jezusa.  Wierz w Bożą miłość. ...    Odnawiaj wiarę w Boga.  W pełni ufaj w Bożą miłość.  Bóg życiem twego życia. ...    Pogłębiaj wiarę.  Zmartwychwstanie jeest już tu, na tym świecie.  Dokonuje się już dziś.  Ma imię i twarz.  Jest nim sam Jezus.  Znaki pomagają wierze.  Jest życie, którego nie może ukraść śmierć.  Jezus jest tym życiem. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 6, 27-38 bierziczytaj

Patrz na bliźnich Bożymi oczami. ...    Bezwarunkowo kochaj każdego człowieka.  Z mocą naśladuj Jezusa. ...    Jeśli masz broń, odnieś ją do domu.  Nie rozwiążesz problemów przemocą.  Pamiętaj słowa Jezusa.  Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.  Musisz kochać swych braci niezależnie od tego,  jak wielką krzywdę ci wyrządzają.  I musisz doprowadzić do tego,  by zrozumieli, że ich kochasz. ...    Ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, kto miłuje,  a nie ten, który w nienawiści depce.  Ten ostatni przegrał.  A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany,  kto miłuje i przebacza, kto jak Chrystus oddaje serce swe,  a nawet życie za nieprzyjaciół swych. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 5, 1-20 bierziczytaj

Patrz na ludzi opętanych, zniewolonych, uzależnionych z miłością. Módl się za nich. Bądź wdzięczny Bogu za dar własnego zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego. Rzeczywiście ciesz się darem wiary. Odwdzięczaj się za to Bogu konkretnym czynem. ...   Nawet w największym upadku nie wątp w Bożą, wyzwalającą moc. W Bogu twa siła w walce ze złymi duchami. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 3, 13-17 bierziczytaj

Patrz na Ukrzyżowanego. Dostrzegaj Jego miłość wobec ciebie. ...   Wywyższenie Chrystusowego krzyża jest wyznaniem wiary w nieskończoną miłość Boga. Boża miłość daje życie wieczne. ...   Stój na Golgocie. Blisko Chrystusowego krzyża. Miłość będzie napełniała serce. W Jezusie szukaj ocalenia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Popatrz! Coffam się Wraz z Powierzem

Popatrz !!! Na Rece.... Na Ciało..... Na Oczy...... Na Usta........ Na Twarz........ Chcesz zeby bardziej cierpiala? To nie rozkochuj jej w sobie bo jeszcze ja zostawisz... I będzie gorzej,nie lepiej.. Pomysl tnela się przez jednego! Jak ja kochasz powiedz jej to!.. Ona musi płakać po nocach! A skad możesz wiedzieć jaka bedzie jej Reakcja ??? Moze sie.. Ucieszy Bedzie Szczesliwa?

Zobacz cały wpis na blogu »