Otwieraj

Wpisy zawierające słowo kluczowe otwieraj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mk 7, 31-37 bierziczytaj

Otwieraj przed Jezusem serce. Zobaczy choroby i słabości. Jego Krew cię obmyje. ...   Otwieraj uszy, serce i życie na Boży głos. Boże Słowo ciągle cię wychowuje. ...   Człowiek, który pozornie jest zdrowy, pozostaje głuchy i niemy wobec świata. Nie słyszy wołania o miłość. Wstydzi się swego świadectwa i wiary. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 7, 40-53 bierziczytaj

Otwieraj serce. Bądź pokorny. ...   W prostocie i zachwycie rozpoznawaj Bożą obecność w życiu. Odważnie i konsekwentnie broń prawdy o Bogu. ...   Obserwuj rzeczywistość bez uprzedzeń i wstępnych konkluzji. Wyprowadzaj prawidłowe wnioski. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 3, 31-36 bierziczytaj

Otwieraj oczy i serce. Rozpoznawaj znaki Bożej interwencji w życiu. Napełniaj wdzięcznością. Prowadź drogą zaufania i uległości wobec Boga. ...   Wiara napełnia Bożym życiem. W wierze odkrywaj, że jesteś powołany do życia wiecznego. ...   Pokonuj przepaść między Bogiem a człowiekiem. Raduj się życiem Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 9, 30-37 bierziczytaj

Otwieraj ramiona, by przytulać i pomagać. ...   Wszystko otrzymujesz od Boga. Wdzięczność za to wyrażaj życiem w gotowości naśladowania Mistarza w Jego służbie dla zbawienia ludzi. ...   Miłość do tego, co małe, drobne, bezbronne ze względu na jego wielkość jest sednem Ewangelii. Uśmiech sprawiający zaufanie klienta, bo został dobrze potraktowany, jest czymś więcej niż poczucie zysku. Doświadczenie rozmowy i relacji jest cenniejsze niż samozadowolenie z listy posiadanych tytułów i stopni naukowych. Patrz na kogoś z góry tylko wówczas, gdy chcesz mu pomóc wstać. Takie zachowania wzbogacają życie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 4, 26-34 bierziczytaj

Otwieraj serce Bogu. Nauczy cię. Wszystko wyjaśni na modlitwie, w ciszy, w trakcie rozważania Bożego Słowa. Chętnie z tobą przebywa. ...   Więcej słuchaj. ...   Coraz głębiej zanurzaj się w ogniu Ducha Świętego. Bierz udział w Królestwie Bożym i życiu samego Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 3, 16-21 bierziczytaj

Otwieraj serce. Przyjdzie do ciebie. Nakarmi cię. Poprowadzi. Potrzebujesz miłości. Poszukujesz. Miłość pociągnie cię. Da ci odwagę do dawania odpowiedzi. ...   Zanurzaj się w tajemnicy Bożej Paschy. ...   Odpowiadaj miłością na Miłość. Miłość i miłość pozwalają znaleźć szczęście. Bez Miłości i miłości stajesz się samotną wyspą. ...

Zobacz cały wpis na blogu »