Osadniki

Wpisy zawierające słowo kluczowe osadniki.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

oczyszczalnie przydomowe separator, separatory, oczyszczalnie

  W osiedlach o zabudowie rozproszonej, gdy powierzchnia działek przekracza 1000 m2 i w terenie z dobrymi wa­runkami gruntowo-wodnymi, zale­cana jest budowa indywidualnych oczyszczalni przydomowych , separatorów na każ­dej działce. Najczęściej stosuje się wtedy osadnik gnilny z drenażem rozsączającym, ale może być rów­nież osadnik z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinnym czy złożem bio­logicznym lub ze zbiornikiem napo­wietrzanym. Zwarta zabudowa osiedla (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
osadniki separator, separatory, oczyszczalnie

 Projektowany całkowity czas zatrzymania ścieków dla przepływu 215,3 m³/d wynosi 15,5 godzin w tym w komorze beztlenowej 1,9 godzin, w niskotlenowej 6,0 godzin oraz w tlenowej 7,6 godzin. OSADNIKI WTÓRNE (...)

Zobacz cały wpis na blogu »