Odważnie

Wpisy zawierające słowo kluczowe odważnie .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mt 6, 7-15 bierziczytaj

Odważnie wchodź w relacje z Bogiem i bliźnimi. ...   Z całego serca dziękuj Jezusowi. Uczy cię mówić z Nim do Boga "Ojcze". ...   Modlitwa formułami wyuczonymi chroni przed wielomówstwem. Modlitwa słowami własnymi uczy świadomego wyrażania własnego jestestwa przed Bogiem. Wyuczone formuły, własne słowa potrafią wyrazić przed Bogiem i dać ukojenie. Siądź ufnie wobec Boga i powoli powtarzaj krótką formułę aktu strzelistego. Ciągle powtarzane słowa wiążą myśl, by nie ulegała rozproszeniu. Ufna, pozornie bezczynna postawa wyraża otwartość na Boże działanie. Zanurzasz się w Bożym pokoju i jednoczysz się w duchu ze Stwórcą. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 5, 21-43 bierziczytaj

Odważnie zapraszaj Jezusa do swego życia. ...   Jezus widzi twą wiarę. Umacnia ją. Czyni wielkie rzeczy w twym życiu. ...   Niech niezwykłość wydarzeń nie przysłania ci codziennych spraw. Świętość chrześcijanina rodzi się, rozwija i osiąga pełnię w codzienności. Cudowność może pomóc w przeżywaniu wiary. Bóg niekiedy cudami się posługuje. Jednak podstawą wielkości ucznia Chrystusa jest wierność w tym, co małe w najzwyklejszej codzienności. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 12, 8-12 bierziczytaj

Odważnie i mężnie wyznawaj wiarę. Żyj według jej zasad. Bardziej ufaj Bogu. ...   Duch Święty miłością w sercu. Codziennie odkrywaj Boże dzieło w życiu. Dziel się Bożą radością z innymi. Stawaj się bardziej jednym z Ojcem w Jego Synu. ...   Bądź światłem dla świata i solą ziemi. Przyznawaj się do Jezusa przy każdej okazji. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 4, 18-22 bierziczytaj

Odważnie odrywaj się od sieci, które spowalniają bieg za Jezusem.  Prowadź do Jezusa. ...    W imię Jezusa wznoś ręce w modlitwach  i podnoś się z upadków.  Wybrał cię.  Stawaj się Jego uczniem i przyjacielem. ...    Powołanie to odpowiedź Boga na najgłębsze pragnienia serca. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 15, 26 - 16, 4a bierziczytaj

Odważnie dawaj świadectwo. Wprowadzaj w tajemnicę Bożej miłości. ...   Pełniej rozumiej wszystko. ...   Bądź z Jezusem. Przyjmuj Jego cierpienie. Razem z Nim je znoś. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 6, 16-21 bierziczytaj

Odważnie mów o cudach. Pogłębiaj wiarę w wątpiących. Dziękuj za otrzymane łaski. Nie wątp. Nie załamuj się. ...   Trwaj w Bożej bojaźni. Jest początkiem mądrości. Daje zrozumienie dobra. ...   Bądź blisko Jezusa. Nie złego ci się nie stanie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »