Oczyszczalnie

Wpisy zawierające słowo kluczowe oczyszczalnie.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

instalacje dla przemysłu separator, separatory, oczyszczalnie

Specjalizujemy się w systemach zintegrowanych i posiadamy strukturę organizacyjną umożliwiającą realizację i nadzór nad wszystkimi etapami każdego projektu:   (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
oczyszczalnie przydomowe separator, separatory, oczyszczalnie

  W osiedlach o zabudowie rozproszonej, gdy powierzchnia działek przekracza 1000 m2 i w terenie z dobrymi wa­runkami gruntowo-wodnymi, zale­cana jest budowa indywidualnych oczyszczalni przydomowych , separatorów na każ­dej działce. Najczęściej stosuje się wtedy osadnik gnilny z drenażem rozsączającym, ale może być rów­nież osadnik z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinnym czy złożem bio­logicznym lub ze zbiornikiem napo­wietrzanym. Zwarta zabudowa osiedla (...)

Zobacz cały wpis na blogu »